Projekt

I kolsmart Jukola -projektet utvecklas och testas en verksamhets- och inlärningsmodell för storevenemang med målsättning att uppnå ett möjligast litet kolavtryck. Modellen testas i samband med deltagande företag och samarbetspartners. Verksamhets- och inlärningsmodellen konkretiseras och testas under Borgå Jukola 17-18.6.2023. Projektet minskar på Borgå Jukolas koldioxidutsläpp genom att prioritera och välja ut de centrala delområden och åtgärder med vilkas utveckling man kan nå sina mål mest effektivt.

Projektet verkställs i samarbete mellan utvecklingsbolaget Posintra Oy, orienteringsklubben OK Trian och Aalto universiteten under åren 2022 och 2023.