Tausta ja tavoitteet

Lähtökohta ja tavoitteet

Vastuullisuus, liikunnan ilo ja hyvinvointi ovat Porvoo Borgå Jukolan perusta. Vastuullisuus on olennainen
osa suunnistusta ja sen arvoja: olemme vastuussa itsestämme, kaverista sekä luonnosta. Jukola luo
ainutlaatuisen mahdollisuuden kaikille osallistujille iloa tuottavaan liikuntaan – olit sitten maailman huippu
tai suunnistuksen juuri aloittanut harrastaja. Uskomme myös, että luonnossa liikkuminen sekä yhteisöllinen
tapahtuma ovat osaltaan rakentamassa henkistä ja fyysistä hyvinvointia.
Vastuullisuus on laaja käsite ja siksi halusimme rajata Porvoo Borgå Jukolan vastuullisuutta suunnistusta
lähellä olevaan teemaan. Pohdinnan tuloksena asetimme tavoitteeksi rakentaa mahdollisimman pienen
hiilijalanjäljen muodostava suurtapahtuma.

Puhumme hiiliviisaudesta, koska emme pysty toteuttamaan hiilineutraalia tapahtumaa. Pyrimme kuitenkin
parhaamme mukaan pohtimaan sekä toteuttamaan konkreettisia ja mitattavia toimenpiteitä osana arkea –
toimimaan hiiliviisaasti, maalaisjärkeä käyttäen, hyviä käytöstapoja noudattaen. Osana tätä kokonaisuutta
muun muassa määritetään Jukolan viestin hiilijalanjälki ensimmäistä kertaa historiassa.

Tavoitteenamme on myös rakentaa toiminta- ja oppimismalli, jota voidaan hyödyntää tulevissa Jukolan
viesteissä sekä muissa vastaavanlaisissa tapahtumissa. Jukolaa ei tehdä yksin, vaan se edellyttää laajaa
kumppaniverkostoa. Tavoitteenamme on saada niin julkiset ja yrityskumppanit samoin kaikki muutkin
sidosryhmät omalta osaltaan osallistumaan hiiliviisaan Jukolan järjestämiseen.

Yksi keskeinen tavoitteemme on lisätä hiiliviisauteen liittyvää positiivista tietoisuutta ja keskustelua niin
tapahtumaan osallistujien, kumppanien kuin oman organisaatiomme osalta. Tähän liittyen muun muassa
järjestämme Metsäareena-tapahtuman perjantaina 16.6.2022.

Osana Hiiliviisas Jukola kokonaisuutta toteutetaan Hiiliviisas Jukola -hanke yhteistyössä Itä-Uudenmaan
kehitysyhtiö Posintran, Aalto-yliopiston sekä Jukolan toteutukseen osallistuvien yritysten kanssa. Tästä
aiheesta lisää Hiiliviisas Jukola -hanke sivulla.

 

Näkökulmia hiiliviisauteen

Haluamme vaikuttaa Jukolan hiilijalanjälkeen kahdesta eri näkökulmasta: toimijoiden ja tekemisen kautta.
Toimijoilla tarkoitamme Jukolan viestin järjestämiseen sekä Jukolaan osallistuvia tahoja.
Yksinkertaisuudessaan pyrimme miettimään ja etsimään ratkaisuja, miten kisajärjestäjä, kumppanit sekä
osallistujat omilla valinnoillaan ja teoillaan pienentävät hiilijalanjälkeä.

Tekemiselle tarkoitamme kohteita, joihin voimme vaikuttaa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että
etsimme keinoja pienentää Jukolan hiilijalanjälkeä, kasvattaa hiilikädenjälkeä sekä ennen kaikkea rakentaa
toiminta- ja oppimismalli, joka on hyödynnyttävissä myös tulevaisuudessa.
Tule mukaan rakentamaan Hiiliviisasta Jukolaa!