Tävlingsinbjudan

33. Ungdomens Jukola i Saarijärvi lördagen den 18.8.2018

 

Ungdomens Jukola är en internationell stafettorienteringstävling för ungdomar och juniorer med 7 etapper. I laget skall finnas både flickor och pojkar.

 

Etapper, ålders- och färdighetsnivå samt etapplängder:

Etapp Födelseår Nivå Etapplängd
1. H/D16 år 2002 eller senare H/D14 4.4 km
2. H/D16 år 2002 eller senare H/D14 3,7 km
3. D14 år 2004 eller senare D12 2.5 km
4. H/D14 år 2004 eller senare H/D12 2.5 km
5. D16 år 2002 eller senare D14 3.3 km
6. D18 år 2000 eller senare D16 4.7 km
7. H/D18 år 2000 eller senare H16 6,2 km

 

I etapplängderna ingår ca 400 m snitsling. Gaffling på alla etapper förutom på 5 etappen.

 

Start:

Gemensamstart kl. 11.30. Segrarlaget beräknas gå i mål kl. 14.30.

 

Tävlingsregler

I tävlingen gäller SSL:s (Finlands Orienteringsförbund) grenregler, Ungdomens Jukolas arrangörsdirektiv och arrangörens direktiv.

Det är förbjudet att använda orienteringsspikskor. Dubbskor är tillåtna.

 

GPS-uppföljning:

GPS-utrustning har reserverats för att följa med topplagen (etapperna 2, 5 och 7) under tävlingen. Lag som vägrar att använda uppföljningsutrustning utesluts ur tävlingen. Det är
tillåtet att använda egen GPS-utrustning under tävlingen. Närmare information om detta finns på webbsidorna.

 

Rätt att delta i tävlingen:

Stafetten är i första hand avsedd för klubblag. Klubbar som inte får ihop ett eget lag kan bilda kombinationslag med en annan klubb eller andra klubbar. Likaså kan klubb som har extra löpare bilda kombinationslag med en annan klubb eller andra klubbar. Skolor och ungdomsorganisationer kan också bilda ett stafettlag. Om en medlem i en orienteringsklubb deltar i ett skol- eller ungdomsorganisationslag skall han/hon få godkännande till det av sin klubb. Reglerna för ålder och kön gäller alla lag. Flickor får löpa på etapp 7. Arrangören bildar lag av de enskilda löpare som anmält sig till löparbanken. Endast klubblag kan nå prisplatser.

 

Anmälan:

Anmälan till Ungdomens Jukola öppnas den 19.6.2018 och stängs den 6.8.2018 kl. 23.59 (finsk tid). Vid anmälan används anmälningstjänsten.

 

Efteranmälan:

Man kan göra efteranmälan mot förhöjd avgift via anmälningstjänsten fram till den 13.8.2018 kl. 23.59 (finsk tid).

 

Deltagaravgifter:

110 euro/lag. Efteranmälningsavgiften 165 euro/lag.

Anmälningsavgifter och efteranmälningsavgifter betalas som nätbetalning i anmälningstjänsten.

 

Lagens löpordningar:

Slutliga löpordningar skall anmälas senast fredagen den 17.8.2018 kl. 21.00 via anmälningstjänsten.

 

Tävlingskansli / INFO:

Tävlingskansliet/INFO finns under fredagen den 17.8.2018 kl. 17.00–21.00 vid allaktivitetshallen (adress: Monitoimihalli, Sivulantie 6, 43100 Saarijärvi) och under lördagen den 18.8.2018 på tävlingsplatsen kl. 8.00–18.00.

 

Stämplingsbrickor (Emit-brickor):

Laget skall ha minst tre Emit-brickor. Samma bricka får inte användas av två skilda lag. Man kan hyra Emit-brickor av arrangören till ett pris av 4 euro/bricka. Antalet hyresbrickor skall meddelas i samband med anmälan. Nummer på Emit-brickor behöver inte meddelas på förhand, numren registreras i systemet på tävlingsplatsen vid ingången till start- eller växlingsområdet.

 

Platser för klubbtält:

Klubbtält kan resas på tävlingsplatsen från och med fredag kl. 17.00. Klubbtälten skall resas på reserverade platser. Reservering av platser för klubbtält görs i samband med anmälan via anmälningstjänsten. Storleken på tältplatsen är 5 m x 6 m och avgiften 10 euro/klubbtält.

 

Tävlingskarta:

Orienteringskarta reviderad 2018, skala 1:7 500, ekvidistans 5 m. Kartans storlek är A4. Kartorna är i plastfodral. Tidigare kartor över tävlingsområdet finns på tävlingens hemsida.

 

Området med träningsförbud:

I tävlingsområdet är det tränings- och tävlingsförbud fram till Ungdomens Jukola. Förbjudet område är angivet på tävlingens hemsida och i SSL:s kartregister.

 

Terrängbeskrivning:

Tävlingsterrängen är typisk mellerstafinland skog med mycket stigar och vägar och mestadels god sikt. I tävlingsområdet finns det också en frisbeegolf bana. Den norra sluttningen av backen Kusiaismäki består av öppna hällmarker och branter, medan södra delen är öppen tallskog och löpbarheten är här bättre. Höjdskillnaden mellan toppen på Kusiasmäki och tävlingsplatsen är ca 80 m.

 

Väganvisning:

Som tävlingscentralen används Kusiasmäki skidcentrum.

Vägvisning till tävlingsplatsen från huvudväg 13, ca 3 km från centrum av Saarijärvi i riktning mot Äänekoski. Körtid till parkering ca 1 minut. Vägvisningsskyltarna finns på plats från och med fredagen den 17.8.2018 kl. 16.00.

 

Parkering:

Parkering finns vid tävlingsplatsen.

 

Omklädning och dusch:

Omklädning och dusch finns på tävlingsplatsen.

 

Inkvartering:

Arrangören erbjuder golvinkvartering natten mellan fredag och lördag. Avgiften för inkvarteringen (medtag eget liggunderlag) är 15 euro/person/natt. I priset ingår frukost. Priset för kvällsmat på fredag är 6 euro/person. Reservering av golvinkvartering och kvällsmat görs i samband med tävlingsanmälan i anmälningstjänsten. Specialkost skall meddelas på förhand.

Inkvarteringen sker i allaaktivitetshallen i Saarijärvi (adress: Monitoimihalli, Sivulantie 6, 43100 Saarijärvi). Skyltning till inkvarteringen finns på plats från och med fredag kl. 16.00. Det finns campinginkvarteringen i Ahvenlampi Camping. Övriga inkvarteringsalternativ hittar du här.

 

Träning:

Träningar inför Ungdomens Jukola finns i tre olika terränger för 5€/karta. Kontaktperson Minna Truhponen +358 456174555, epost nuju2018@gmail.com.

Mer information finns här.

 

Mat:

Matservering och café finns på tävlingsplatsen.

Lunch serveras i matserveringen. Specialkost kan beställas framtill den 13.8.2018 via e-post nuju2018@gmail.com.

 

Funktionärer och kontaktuppgifter:

Tävlingsledare Ilpo Liimatainen ilpotapani.liimatainen@gmail.com +358 452106007
Banläggare Eero Vartiainen eero.vartiainen@fortum.com +358 405289867
Information Arja Niskakangas arja.niskakangas@gmail.com +358 407207182
Tävlingskontrollant (SSL) Tommi Tervakangas tommi.tervakangas@gmail.com +358 405447450
Bankontrollant Jarmo Puttonen, VaajTe jake.puttonen@gmail.com +358 405169928

 

Banläggaren och bankontrollanten har genomfört utbildningen för barn- och ungdomsbanor.

Välkommen till Saarijärvi!

Saarijärven Pullistus, Kaukametsäläiset, Suomen Suunnistusliitto (SSL) och Saarijärvi stad.