Live-resultat

Anvisningar för Lappee-Jukola

Tidsschema för tävlingshelgen

Fredag 17.6.2016

10.00 Tävlingscentralen och info öppnas
18.00 Inlämning av lagsammansättning stängs
22.00 Info stängs

 

Lördag 18.6.2016

7.00 Info öppnas
13.00 Invigning och upphissning av Jukola-flaggan
Ingångsporten för Venlakavlens första etapp öppnas
14.00 Venlakavlens start
ca. 17.00 Venlavinnare i mål
18.30 Venlakavlens växling stängs
18.45 Venlakavlens omstart
19.00 Jukolafest och Venlakavlens prisutdelning
21.00 Skogskyrka
22.00 Venlakavlens mål stängs
Ingångsporten för Jukolakavlens första etapp öppnas
22.47 Solnedgång
23.00 Jukolakavlens start

 

Söndag 19.6.2016

3.30 Soluppgång
ca. 7.00 Jukolavinnare i mål
Vinnarlaget läser upp Jukolabudskapet
8.45 Jukolakavlens växel stängs
ca 9.00 Kartutdelning
9.00 Jukolakavlens omstart till 7. sträckan
9.20 Jukolakavlens omstart till sträckorna 2.-6.
9.30 Jukolakavlens prisutdelning och Jukola-flaggans överlåtelse
15.00 Jukolakavlens mål stängs
16.00 Info stängs

 

Öppettider

Fr 17.6. Lö 18.6. Sö 19.6.
Tävlingscentrum 10:00 – 24:00 00:00 – 24:00 00:00 – 16:00
Info 10:00 – 22:00 7:00 – 24:00 00:00 – 16:00
Info till inbjudna gäster 12:00 – 20:00 8:00 – 24:00 00:00 – 12:00
Tält för inbjudna gäster 10:00 – 24:00 00:00 – 12:00
Mediaservice 13:00 – 17:00  9:00 – 24:00 00:00 – 15:00
Tävlingsrestaurang 12:00 – 19:00 10:00 – 24:00 00:00 – 16:00
Kafé 10:00 – 22:00 07:00 – 24:00 00:00 – 16:00
Grillar 16:00 – 22:00 * 10:00 – 24:00 00:00 – 16:00
Öltält ”Mallasrasti” 16:00 – 23:00 10:00 – 02:00 09:00 – 15:00
Glassförsäljning 10:00 – 22:00 10:00 – 23:00 9:00 – 16:00
Jukola-butik 10:00 – 22:00 10:00 – 24:00 00:00 – 15:00
Barnens värld 10:00 – 21:00 08:00 – 12:00

* Grillen bredvid öltält Mallasrasti är öppen fr 17.6. till kl 23

 

Ankomst till tävlingscentralen

Titta också på www.jukola.com/2016/en/tervetuloa/saapuminen/

Man anländer till Lappee-Jukola enligt arrangörernas vägvisningar. Fordon ska parkeras i platser som arrangörerna har markerat. Gången från parkeringsplatsen till tävlingscentralen går under den livliga Helsingfors-Moskva järnvägen. Man ska absolut använda järnvägens undergång!

Tävlingscentralen är belägen på åkerområdet i Raippa, Seutuvägen 387, väster om Vaalimaavägen. Tävlingscentrum öppnas på fredag 17.6.2016 kl. 10.00.

Arrangören ordnar busstransport till TC från Villmansstrand

 

Vägvisning till Lappee-Jukola börjar på följande sätt:

Från söder: Riksväg 7 och landsväg 387 korsningen Vaalimaa
Från väst: Före riksväg 6 och 13 korsningen (avfart 50) Selkäharju
Från norr: Riksväg 13 och 6 korsningen (avfart 50) Selkäharju
Från öster: Riksväg 6 – landsväg 387 korsningen (avfart 52) Ihalainen

Vägvisningar är på plats från och med fredag 17.6.2015 kl. 07.00. Vägvisningarna måste följas. För de som kommer från Helsingfors riktning rekommenderas att anlända via riksvägen 7 (Kotka). På riksvägen 6 mellan Luumäki och Villmansstrand är ett stort vägarbete på gang som förlänger resningstiden.

 

Direktiv för föreningsbussar

Parkeringsplatser för föreningsbussar finns bara för dem som har reserverat och betalat platsen på förhand före 11.5.2016. Anmäl via registeringssystemet enligt tävlingsinbjudan.

Föreningsbussarna följer den allmänna vägvisningen fram tills i närheten av TC. Därefter följer man vägvisningen för bussar (följ buss-skyltarna). Parkeringsbiljetten skall hållas synlig framme i bilen på insidan av vindrutan ända tills avgången. Vägvisningar och arrangörernas direktiv bör följas. Man ska absolut använda järnvägens undergång mellan föreningsbussarnas parkeringsplatser och TC.

Föreningsbussarna, som stannar i TC, ska direkt vägleds till parkeringen där de kan göra lastnings/lossning. Bussarna som ska bort från området vägleds till sitt eget lastnings/lossningsområde i närheten av parkeringsplatsen. Arrangörerna vägleder bussarna till de rätta platserna.

 

Med personbil bör man förbereda sig på rusning och långa gångavstång

De som kommer med personbil skall förbereda sig på rusning och långa gångavstånd (circa 3 km) och bör reservera tillräckligt med tid för ankomst till TC.

Parkeringsavgift för personbilar är 15€. Parkeringsbiljetterna kontrolleras vid utgång. Parkeringsbiljetterna kan lösas ut i Jukola-butiken. På parkeringsplatsen kostar parkeringsavgift 25€. Vid utgången kan man endast betala kontant och jämna pengar. Observera att bilar som redan betalat sin parkeringsavgift vägleds till sin egen utgång för att undvika köer. Håll därför parkeringsbiljetten synlig på insidan av bilens vindruta ända tills avgången. Lämna inga värdesaker synliga i bilen!

Vägvisning och trafikledarnas direktiv bör absolut följas, eftersom det finns flera parkeringsområden och de skall fyllas enligt arrangörens planer. Från parkeringen till tävlingscentrum ordnas transport för förläggningsutrustning. Hälften av denna väg är asfalt och hälften grusväg.

Använd arrangörernas parkeringsområden! På andra områden gäller ett territoriellt parkeringsförbud och skärpt övervakning. Felparkerad bil är en säkerhetsrisk.

Inbjudna gäster och Media anvisas till egna P-områden, där endast bilar försedda med den på förhand skickade parkeringsbiljetten för Inbjudna gäster/media har tillträde. Vid ankomsten, håll parkeringsbiljetten synligt framme på insidan av bilens vindruta. Från parkeringsplatsen för inbjudna gäster/media är avståndet till TC ca. 1,2 km.

Lappee-Jukolas trafikupplysningar kan höras på YLE Radio Suomi 98,5 MHz samt på händelseplatsen och dess omgivning på frekvensen 107,100 MHz. Trafikinformation publiceras också i Jukolas some-kanaler.

 

Turistfordon (husbilar och -vagnar)

De som anländer med husbilar och husvagnar skall reservera parkering på förhand före 11.5.2016. Anmäl via registreringssystemet enligt tävlingsinbjudan. Husbils/-vagnsparkeringarna är begränsade och fördelas enligt anmälningsdatum.

Husbilar och husvagnar följer den allmänna vägvisningen fram tills i närheten av tävlingscentralen. Därefter följer man vägvisningen för turistfordon (följ husbils-/husvagnskyltarna). Parkeringsbiljetten skall hållas synlig framme i bilen på insidan av vindrutan ända tills avgång. Vägvisningar och arrangörernas direktiv skall följas.

Parkeringsområdet för turistfordon är öppet från fredag 17.6. kl. 10.00. På området finns tömningsmöjlighet för septitanker. Avstånd till tävlingscentralen är ca.1,6km och man ska absolut använda järnvägens undergång. Öppen eld och användning av grill eller motsvarande utanför bilen är förbjudet. Att sänka ned markis eller bygga framtältar är också förbjudet. Användningen av aggregater på området är förbjudet på natten kl.22-07. Säkerhetsavstånd skall beaktas.

 

Cykel och motorcykel

Det finns reserverade parkeringsplatser för cyklar på TC:s norra sida på åkerområdet. Motorcyklarnas parkering finns ca. 1,2km från TC. Motorcyklarna följer den allmänna vägvisningen fram tills i närheten av tävlingscentralen. Därefter följer man vägvisningen för motorcyklar (följ motorcykelskyltarna).

Parkering av cyklar och motorcyklar är avgiftsfri.

 

Avstång från tävlingscentralen

Vid avfärd från TC och parkeringen skall arrangörernas direktiv och vägskyltning följas. Parkeringsbiljetterna kontrolleras vid utgång.

 

Säkerhet och nödsituationer

Vid olycksfall: I TC får du första hjälp i den stora första hjälps-punkten samt i den mindre första hjälps-punkten i växlingsområde. (se punkt Första hjälp).

Allvarliga fall: anmäl förstahjälpstationen, tel. +358 40 463 2449, och gå till väga på följande sätt:

 1. Gör det klart vad som har hänt.
 2. Förebygg tilläggsolyckor.
 3. Granska patientens tillstånd.
 4. Kolla andningen.
 5. Flytta patienten till rätt ställning.
 6. Omedelbar livsfara ring 112.
 7. Arrangera vägvisning till objektet.

Eldsvåda i TC eller parkeringsområde: gå till väga enligt nedanstående direktiv. Anmäl säkerhetschefen, tel. +358 40 462 3742.

Märker du en eldsvåda:

 1. Varna människor som är i fara.
 2. Begränsa eldsvådan om det är möjligt (släckare, brandfilt).
 3. Anmäl om situationen till nödnummer 112.
 4. Visa brandkåren till platsen.

Ordningsstörningar: Ta kontakt med närmaste ordningsvakt eller ring till föreståndaren av ordningsvakter, tel. +358 40 462 3742. Är situationen hotande ring 112. Riskera inte dig själv eller andra.

 

Viktiga telefonnummer:

Allmänt nödnummer 112
Första hjälp +358 40 463 2449
Polis/Brandkår 112
Giftinformationscentralen +358 9 471 977
Säkerhetsdejour +358 40 462 3742

 

Första hjälp

Tävlingens förstahjälpstation ligger i tävlingscentralen bredvid Vaalimaantie (landsväg 387) i ändan av en ladugårdhall. På första hjälpstationen dejourerar en läkare med första hjälp personal. I TC finns skyltar till första hjälpen. Vid mål- och växlingsområdet finns en första hjälpstation där det finns dejourerande första hjälp personal. Första hjälps-punkten är markerad med vit kryss på grön botten.

I tävlingsterrängen finns under Venlakavlen två ställen för första hjälp och under Jukolakavlen tre ställen. Första hjälpen i terrängen är märkt med violett kryss på tävlingskartan. Dessutom finns det möjlighet till lätt första hjälputrustning vid drickastationer. Telefonnumret till förstahjälp är tryckt på alla tävlingskartor.

Alla orienterare uppmanas att klargöra stelkrampsvaccinations giltighet före tävlingen.

 

Apotek

Villmanstrands centralapotek: Öppet må–fre 8–20, lö 8–15. Kauppakatu 43, tel +358 5 630 0300

Universitetets Apotek, Villmanstrand: Öppet må-lö 7-21, sö 10-21. Kaivokatu 5, tel +358300 20200

Villmanstrands I Apotek: Öppet må-fre 8-20, lö 8-18, sö 12-18. Puhakankatu 9-11, tel +358 50 4530009

Villmanstrands nya apotek: Öppet må-fre 8-19, lö 8-16, sö 12-16. Kaakkoiskaari 22, tel +358 50 887 1180

 

Förvaring av värdesaker

Separata förvaringsplatser finns inte. Ta vara på dina värdesaker.

 

Användning av eld

Att göra öppen eld samt camping/gaskök, grill och tältkaminer är absolut förbjudna på hela TC området, på parkeringsområdena och på alla förläggningsområdena både i tälten och utanför dem. Det är tillåtet att använda campingkök på tältområdena endast på punkter skilt utmärkta för detta. Användning av eld övervakas.

 

Rökning

På tävlingsområdet gäller ett rökningsförbud fastställt av myndigheterna (Tobakslagen 5. paragraf 12§). Rökning får endast ske på angivna platser.

 

Alkoholdrycker

Att förtära egna alkoholdrycker på tävlingsområdet är förbjudet. Utförsel av alkoholdrycker från öltältet är förbjudet.

 

Förberedelse inför tävlingen

Info

Tävlingsinfo finns bredvid ceremoniscenen vid huvudpassagen i TC. Lagmaterial och returkartor delas ut vid tävlingsinfo. Kartor för modellorientering och träning finns till försäljning i info.

Anslagstavlor och infopålen befinner sig i närhet av info. Resultstavlor ligger nära vindskydd.

 

Lagmaterial och Löpordning

Se tävlingsdirektiv.

 

Träning och modellorientering

Tävlingsveckoslutets modellorientering är på TC:s östra sida. Kartorna för modellorientering är offset-tryckta. Kontrollbeskrivningar och bantecken på kartan motsvarar dem i tävlingen. Modellorienteringens kontrollkonstruktioner motsvarar tävlingens kontrollkonstruktioner.

Vid kontrollpunkten finns en kontrollskärm och kod. Kartor finns för försäljning vid info och Jukola butiken under deras öppettider (7 €/st). Kontrollerna för modellorienteringen finns i terrängen från och med 16.6. kl17, då det ordnas kvällsorientering på modellorienteringsområdet. Parkerings- och händelseplatsen för kvällsorientering ligger inte I Lappee-Jukolas TC, följ anvisningar.

Mer information om träningsmöjligheter före händelsen finns på Lappee-Jukolas internetsidor www.jukola.com/2016/en/kilpailuinfo/harjoittelu.

Tävlingskartor innehållande alla kontroller finns för försäljning i Tävlingsinfo och Jukola-butiken på söndag 19.6. ca.9.00 framåt (10 €/st).

Det ska vara förbjudet att tävla elle träna i tävlingsterrängen strax efter tävlingen för att skynda på naturens återhämtning. Detta förbud gäller än så länge.

 

Löparebanken

I löparbanken på Lappee-Jukolas hemsidor kan lag söka löpare för att fylla sträckor som de saknar löpare till, eller individuella löpare meddela sitt intresse att löpa i kavlen. Länken till anmälningssystemet finns i www.jukola.com/2016.

 

Vindskydd

Föreningarnas vindskydd slås upp på förhandsbokade, av arrangören anvisade platser (se tävlingsdirektiv). Övernattning på vindskyddsområden är förbjudet.

Förbjudna områdes gränser är i TC utmärkta med staket och skyltar/snitsel (se delen gällande förbjudna områden i tävlingsdirektiven). Endast tävlanden som utför sin tävlingssträcka har rätt att röra sig i tävlingsterrängen. Tävlingsterrängen är förbjudet område även för publiken. Obehörig vistelse på förbjudet område kan leda till diskvalificering av föreningens alla lag.

 

Att följa med tävlingen och programmen

Starterna, växlingarna och målgångarna kan följas med och fotograferas på publikområden i TC. På videotavlorna i TC visas händelser i TC och terrängen. Topplagens avancerande följs med via GPS-apparater.

Kungörelse hörs i TC och i dess närhet på radio, frekvens 107,00 MHz.

 

TV och radio

Händelsen kan följas på Yles kanaler. Direkt TV-sändning från Venlakavlen kan ses på lördag kl. 13.45–17.30 och från Jukolakavlen från och med 22.30 på lördag, ända till söndag morgon kl 7.15. Båda kavlarna kan följas med direkt på nätet (yle.fi/areena) och på radio Yle Puhe (96,7 MHz).
Web TV

Via Web-TV sändning kan man följa båda sändningarna mot avgift. Web-TV sändningen syns överallt i världen via Internet. Länkarna till Web- TV finns i Lappee-Jukolas Internet sidor i Live-service. I problemfall ta kontakt via e-post: sales@traxmeet.com.

 

Programmen

Öppningsceremonin och hissningen av Jukola-flaggan äger rum på ceremoniscenen på lördagen kl. 13.00. Jukola-festen och prisutdelningen för Venlakavlen börjar kl. 19.00 på ceremoniscenen. Jukolakavlens prisutdelning och överlåtelse av Jukola-flaggan äger rum kl.9.30 på söndagen på ceremoniscenen. Mer information om prisutdelningen finns i tävlingsdirektiven.

 

Skogskyrka

Skogskyrkan börjar på lördagen kl. 21.00. Kyrkan befinner sig på modellorienteringsområdet öster om TC nära parkeringsplatsen för inbjudna gäster. Lappeen seurakunta står för förverkligande av skogskyrkan. Man kan ta med sig eget sittunderlag eller resestol. Skogskyrkan är öppen för publik under hela tävlingens gång.

 

Barnens värld

Barnens värld befinner sig i TC:s norra del, nära Jukolaporten och vid inkomstleden. På området finns uppgifter, aktiviteter och program bade på lördag och söndag. På området finns också scoutvärlden. Mer info om program och aktiviteter finns i handprogrammet.

OBS! I barnvärlden finns inte övervakad barnavård. På området finns skötbord för barn i blöjåldern och en matvärmningsstation.

 

Inbjudna gäster och media

Mottagning av inbjudna gäster äger rum vid inkomstleden för inbjudna gäster I arrangörernas och inbjudna gästers mottagningsrum (en stor lada vid kanten av en åker)

Mottagning av ackrediterad media äger rum i mediatältet.

 

Mat och dryck

I tillägg till tävlingsrestaurangen och -cafeterian serveras Lappee-Jukolas publik och deltagare även av mindre cafeterior, grillar, glasspunkter och öltältet Mallasrasti. Dessutom finns även försvarsmaktens café-kiosk Sotku på plats vid TC. Öppettider för restauranger och cafeterior finns vid punkten Öppettider.

All mat är låglaktoshaltig och uppfyller hjärtförbundets kriterier för hjärtmärket. Det finns även laktosfria, mjölkfria och glutenfria matalternativ. Innehållsförteckningar för alla maträtter som säljs i tävlingsrestaurangen finns på Lappee-jukolas Internetsida. På fredagen kan utbudet vara begränsat. Betalning sker med kontanter eller de vanligaste bank- och kreditkorten. Den största mottagbara sedeln är 50 €. Betjäning sker smidigast med jämna pengar. De största rusningarna vid restaurangen är vid starttidpunkterna och efter Venlakavlens målgång, då lönar det sig att vara förberedd för köbildning.

Undvik matkassornas köer genom att köpa matbiljetterna från matkassorna i god tid före måltiden. I alla kassor finns närbetalningsmöjlighet i köp under 25€.

 

Dricksvatten

På TC och förläggningsområdena finns 6 st. dricksvattenpunkter utmärkta på kartan. Det finns dricksvattenpunkter på Start- och växlingsområdet samt i närhet av målet. Det är förbjudet att tvätta utrustning vid dricksvattenpunkterna. Tvätt av utrustning är tillåtet endast på punkter skilt utmärkta för detta, dessa punkter hittas i närheten av bastun. Läget är utmärkt på kartan.

 

Förläggning

TC öppnar och man kan förlägga sig i tält på fredag 17.6. kl. 10.00 och framåt, då vägledningen är på plats. Håll reda på dina värdesaker. Att göra upp eld, röka samt användning av grill, camping- och gaskokare eller motsvarande är strängt förbjudet. Det finns en separat plats för användningen av campingkök på området.

 

Tältområde

Förläggning i egna tält i TC sker på förhandsbokade, numrerade tältplatser. Tältområden befinner sig på TC:s åkerområden och på området mellan parkeringsområdet och TC. Tältplatserna är ca. 10 m x 10 m och de är numrerade i terrängen. Plats för bokade tältplatser finns till påseende på Lappee-Jukolas internetsidor, tältområdens infotavlor samt i info. Ifall det ännu finns lediga tältplatser då TC öppnar kan dessa köpas från tävlingsinfo.

 

Tält uppslagna av arrangören (hyrestält)

Tält uppslagna av arrangören, i förhand bokade tältplatser finns norr om TC, mellan parkeringsområdena och TC. Tälten är numrerade på nummerstolpar uppslagna invid tältet. Platser och tältnumror finns till påseende på Lappe-Jukolas internetsidor, tältområdens infotavlor samt i info. Tälten är inte värmbara. Mer information om tält uppslagna av arrangören fås från tävlingsinfon.

 

Buss Villmansstrand – Jukola – Villmanstrand

Tävlingsbussen är ett bra sätt att anlända till Lappee-Jukola. Busshållplatsen i Villmanstrand är parkeringsplatsen i Kisapuisto och hållplatsen i Jukola är i narheten av Vaalimaantie och Raipontie korsningen. Därifrån är det ca. 1,2 km till TC. Rutten och tidtabell finns i www.jukola.com/2016/en/tervetuloa/saapuminen/
Taxi

Taxihållplatsen befinner sig i närheten av korsningen Vaalimaantie och Raipontie, vid adressen Raipontie 2, Villmanstrand.. Hållplatsen är utmärkt på TC-kartan. Taxins beställningsnummer är +358 200 60 400 (avgift 1,08€ + 1,01 / min)

 

Jukola-butiken

I Jukola-butiken finns Jukola-produkter, allt från skjortor till traditionella tygmärken. I Jukola-butiken finns även postkort med Jukolas egna poststämpel och frimärke samt lokala hantverksprodukter till salu.

 

Bank och post

I restaurangens försäljningspunkter, Jukola-butiken och info kan betalningen skötas med kontanter eller de vanligaste bank- och kreditkorten (t.ex. Visa, Mastercard och Eurocard). Även närbetalning i summor under 25€ är möjlig. Största mottagbara sedel vid försäljningspunkterna är 50 €. I TC finns inte möjlighet att växla eller ta ut kontanter. Närmsta bankautomaterna från TC befinner sig i Villmansstrand (Prisma: Puhakankatu 1, CM: Toikansuontie4)

Posten betjänar er i samband med Jukola-butiken.

 

Toaletter

Toaletter i TC är utmärkta på TC-kartorna. Det finns desinfektionsmedel vid toaletterna.

 

Tvätt

Tvättstället ligger I östra delen av TC. Förutom duschar finns även tältbastu.

På fredagen är det möjligt att tvätta sig i TC:s tvätt mellan 18.00 och 21.00. Bastun värms inte på fredag.

På lördagen öppnas duscharna kl.9. Bastun är varm från lördag kl. 14 till söndag kl. 16. Damernas bastutur är på lördag kl. 14–23, efter vilket börjar herrarnas tur. Under Jukolakavlens lopp erbjuds en mindre bastu för damer, fr.o.m. kl. 23. Bastuavgiften är 3 €. Bastubiljetten kan köpas i förhand vid tävlingsinfo eller betalas kontant på plats. I bastuavgiften ingår sittunderlag. Man har förnyat bastuugnarna.

Skild tvättmöjlighet är bokad för männen under Venlakavlen och damerna under Jukolakavlen.

Tänk på miljön och använd vatten sparsamt. Det är förbjudet att använda egna tvättmedel. I duschar finns det ekologisk tvättmedel som arrangörerna erbjuder.

 

Tvätt av utrustning

Tvätt av utrustning sker vid skilda servicepunkter, skilt utrustade för detta ändamål. Dessa punkter finns i närheten av tvättstället. Tvätt av utrustning annanstans är förbjudet.

 

Laddningspunkt

I TC finns inte möjlighet att ladda mobiltelefoner eller tablettdatorer. I Jukola-shop säljs reservbatterier/Powerbanks.

 

Hittegods

Borttappad egendom kan efterfrågas från info enda till 16.00 på söndag.

Efter det levereras de mer värdefulla föremålen till Villmansstrands polisstation, Raatimiehenkatu 22, 53100 Villmansstrand. Tel. 0295437030, öppettider: mån, on och to kl.9-12 och 13-16.15.

 

Snygghet och avfall

Respekt för omgivningen och skogsmiljön är ett central värde för Lappee-Jukola. Alla vi som tar del av evenemanget – såväl tävlande och åskådare som arrangörer – bär ansvar för att miljön respekteras.

Jukola är ett snyggt evenemang. Omgivningen bör inte skräpas ner och varje tävlande och åskådare sorterar sitt avfall. I samband med restaurangen finns insamlingskärl för bioavfall, kartong och energiavfall. Till bioavfall hör matrester och servetter. Till kartong hör engångskärl av papper, kartonger för dryck och andra kartongprodukter. Till energiavfall hör bl.a. kärl och omslag av plast. Returflaskor ska returneras till skilda säckar, de får inte slängas till sopkärl.

På andra ställen i TC sorteras avfall i insamlingskärl enligt skilda direktiv.

Energigelsförpackningar eller annat avfall får inte slängas i terrängen. De skall levereras till vätskekontrollernas eller TC:s sopkärl.

 

Förbjudna aktiviteter

Annonsering, försäljning mm. är förbjudet på evenemangsområdet utan skriftligt lov av arrangören. (evenemangsområdet inkluderar bl.a. förläggningsområden, parkeringsplatser och TC).

Användning av andra radiotelefoner än arrangörens på VHF-frekvenser vid TC är strängt förbjudet.

På TC-området gäller rökningsförbud fastställt av myndigheterna på grund av lag (Tobakslagen 5. punkt 12 §). Avnjutning av egna alkoholdrycker på TC-området är även förbjudet. Det är förbjudet att bära bort alkoholdrycker från utskänkningsområdet.

Att göra upp öppen eld samt användning av camping- och gaskokare, grill och tältkaminer är strängt förbjudet på hela TC-området, alla förläggningsområden, inne i och utanför tälten och på parkeringsområdet. Det är tillåtet att använda campingkök endast på punkter skilt utmärkta för detta. Förbudet mot att göra upp eld övervakas.

Förläggning på vindskyddsområdet är förbjudet.

Att flyga ”drone” copter i Lappee-Jukola är förbjudet. Tillåtet bara för TV-produktion. (Uppdaterad 10.6.2016)

 

Visste du att…

Du kan göra reklam för orienteringsevenemang på anslagstavlan bredvid Info. Ifall du vill annonsera eller sälja något på tävlingsområdet (inkl. förläggningsområden, parkeringsområden och TC), gör ett skriftligt avtal om detta med arrangören. Försäljning är tillåtet endast med arrangörens skriftliga lov.

Det finns ett skilt reserverat område för föreningsvimplar, områdets plats finns utmärkt på TC-kartan.

Enligt grenreglerna för orientering har en orienterare plikt att hjälpa en insjuknad eller skadad tävlande eller en tävlande som annars behöver hjälp. En orienterare har också, ifall tävlingsledare så begär, plikt att hjälpa till att söka en försvunnen tävlande.

Päätukija

Pääyhteistyökumppani

Osuusisännät

Osuusisännät

Osuusisännät

Avainyhteistyökumppanit

Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppanit

Taustayhteisöt