Inbjudan

Tävlingsinbjudan till

29:e Ungdomens Jukola i Kankaanpää lördagen den 16 augusti 2014

 UNGDOMENS JUKOLA

Ungdomens Jukola är en internationell stafettävling med 7 etapper för juniorer. I lagen löper både flickor och pojkar.

Etapper, ålders- och färdighetskrav samt sträcklängder:

Etapp             Födelseår Nivå Etapplängd
1. -H/D16 1998 el. senare H/D14 4,6-4,7 km
2. -H/D16 1998 el. senare H/D14 4,6-4,7 km
3. -D14 2000 el. senare D12 2,9 km
4. -H/D14 2000 el. senare H/D12 3,1 km
5. -D16 1998 el. senare D14 3,7 km
6. -D18 1996 el. senare D16 4,9-5,0 km
7. -H18 1996 el. senare H16 5,8-5,9 km

I etapplängden ingår cirka 600 m snitsel. Spridning på alla etapper utom 5:e etappen. Samstarten för stafetten sker kl 11.30 och segrarna beräknas nå målet kl 14.30.

Tävlingsregler:

I tävlingen följes SSL:s grenregler, arrangörsdirektiv för Ungdomens Jukola samt direktiv givna av arrangörerna. Orienteringsspikskor är förbjudna, tossor med stiftförsedda dobbar är tillåtna.

GPS-tracking:

Tätlagen i stafetten får sig tilldelade utrustning för GPS-tracking under tävlingen (etapperna 2, 5 och 7). Lag som inte accepterar orientering med GPS-utrustning utesluts ur tävlingen. Användning av egen GPS-tracking under tävlingen är tillåten. Exaktare direktiv på tävlingens nätsidor.

Deltagarrätt:

Stafetten är i första hand avsedd för klubblag. Kombinationslag får ställa upp om klubbarna inte annars får ihop lag eller om klubben har fler villiga deltagare än vad de egna lagen behöver.  Lag kan också bildas av unga från läroinrättning i samma kommun eller av medlemmar i ungdomsorganisation. Om medlem i orienteringsförening har för avsikt att löpa i skol- eller ungdomsföreningslag, bör tillstånd fås av representationsföreningen. Reglerna för ålder och kön gäller för alla lag med undantaget, att flickor får löpa 7:e etappen i lag, som inte representerar orienteringsförening. Arrangörerna bildar lag av de enskilda orienterare, som anmälts till löparbanken. Bara klubblag kan nå prisplatser.

Anmälan:

Anmälningsförfarandet öppnas den  16 juni 2014 och anmälan stängs 6.8.2014 kl 24.00.

Efteranmälningar:

Efteranmälningar mottages mot förhöjd avgift via anmälningstjänsten till 11.8.2013 kl 24.00.

Deltagaravgift:

90 €/ lag. Efteranmälningsavgiften är 135 €/ lag. Avgifterna bör betalas i samband anmälan med referensnummer, som erhålles i samband med denna till kontot för Ungdomens Jukola 2014:
FI62 5106 0150 0201 31, OKOYFIHH

Lagens löpordningar:

Slutliga löpordningar bör anmälas senast fredag 15.8.2014 kl 18 via anmälningstjänsten eller med blankett som erhålles i INFO.

Tävlingskansliet/ INFO:

Info i tävlingscentralen är öppet fredag 15.8.2014 kl 16.00-21.00 och lördag 16.8.2014 kl 08.00-18.00.

Stämplingsbrickor:

Laget bör ha minst tre Emit-brickor. Samma bricka kan inte användas i två olika lag. Arrangörerna kan hyra Emit-brickor för 4 € / bricka. Behovet av antalet brickor bör meddelas i samband med anmälan. Brickornas nummer behöver inte meddelas på förhand, då de registreras på tävlingsplatsen vid ingången till start- eller växlingsområde.

Utrymme för klubbtält:

Klubbtälten får ställas upp i tävlingscentralen på fredagen tidigast kl 17.00. Tälten bör resas på platser reserverade för dessa! Reservering av tältplats görs i samband med anmälan. Tältplatsens yta är 5 m x 6 m och reserveringsavgiften 10 €.

Karta:

Orienteringskarta 7/2014 (utskriftskarta), skala  1:10 000, ekvidistans 5 m. Kartans storlek A4. Kartorna är i plastficka. Tidigare, äldre kartor över terrängen samt terrängbeskrivning hittar man på tävlingens nätsidor.

Område med träningsförbud:

Tävlingsområdet har belagts med tränings- och tävlingsförbud.  Det begränsade området står att finna på tävlingens nätsidor samt i SSL:s kartaregister.

Vägvisning:

Kankaanpää idrottscentral är tävlingens evenemangscentrum. Vägvisningen till tävlingscentralen  börjar i korsningen av väg 23 och väg 44. Vägvisningen är på plats på fredagen den 15 augusti  2014 kl 16.00.

Parkering:

Parkering i omgivningen vid Reimas fabriksområde (Jämintie 14) och vid idrottscentralens parkeringsplatser (Jämintie 10). De som övernattar, parkerar vid inkvarteringsskolan. Gångavstånd högst 0,5 km. Bussarna har avlastningsplats invid idrottscentralen.

Omklädning och tvätt:

Omklädning sker i tävlingscentralen. Tvätten är belägen i bollhallens duschutrymmen, som finns i idrottscentrum. Kankaanpää simhallen är öppen kl. 11-17. Den ligger i samma ingång som tvätten. Priset 2,5 för barn och 5 e för vuxna.

Inkvartering:

Inkvartering på skolgolv står till förfogande natten mellan fredag och lördag. Priset på golvinkvarteringen är 15 €/ person/ natt (eget liggunderlag el dyl) vari ingår morgonmål. Kvällsbit för 5 €. Reservering av skolinkvartering och kvällsbitar (specialdiet bör reserveras skilt) görs i samband med anmälan på anmälningstjänsten. Inkvartering sker vid Pohjanlinna och Kangasmetsä skolor, Kangasmoisionkatu 1, Kankaanpää. Övriga inkvarteringsalternativ hittar man på tävlingens sidor via länken Majoituspalvelut.

Träning:

Banläggaren bjuder på ett flertal paket av typträningar för Ungdomens Jukola. Modellorientering sker i två separata terrängpartier från fredag 15.8. kl 15 till lördag kl 13. Ett ypperligt tillfälle är också den nationella tävlingen Kankaanpää-skärmarna 3.8.2014.

Mat:

Matservering finns i tävlingscentralen.

Funktionärer och kontaktuppgifter:

Tävlingsledare Erkki Katajisto,  erkki.katajisto@netti.fi +358 44 572 2212
Banläggare Reijo Mäkilä, reijo.makila@gmail.com +358 43 217 5569
Informationsansvarig Jari Vaara, jari.vaara@dnainternet.net +358 40 315 7038
Förfrågningar Jorma Mäkinen makinen.jorma@dnainternet.net +358 40 748 8629

TD (SSL) Tommi Tervakangas, +358 40 544 7450 tommi.tervakangas@gmail.com
Bankontrollant, Seppo Sipilä Rastikarhut seppo.sipila@dnainternet.net +358 050 356 0555

Tilläggsinformation:

NuJu 2014: nätsidor: www.jukola.com/nj2014. Välkomna i augusti till Kankaanpää!

Kankaanpään Suunnistajat, Kaukametsäläiset, Suomen Suunnistusliitto (SSL) och Kankaanpää stad

Taustayhteisöt

Pääyhteistyökumppani

Yhteistyössä

Yhteistyössä

Yhteistyössä

Yhteistyössä

Osuusisännät

Osuusisännät

Osuusisännät

Osuusisännät