Klubbtälten

För deltagande klubbar är det möjligt at reservera platser för klubbtälten nära till växlingsåmrodet på sandfältet. Tälten bör resas på platser reserverade för dessa.

Reservering av tältplats görs i samband med anmälan. Tältplatsens yta är 5 m x 6 m och reserveringsavgiften 10 e.

Klubbtälten får ställas upp i tävlingscentralen på fredagen tidigast kl 17.00.

Reserverade tältplatser.

Karta över tältområden.

Taustayhteisöt

Pääyhteistyökumppani

Yhteistyössä

Yhteistyössä

Yhteistyössä

Yhteistyössä

Osuusisännät

Osuusisännät

Osuusisännät

Osuusisännät