Anvisningar för Joensuu-Jukola

Tidtabell

Fredag 16.6.2017
10.00 TC och tävlingsinfo öppnas
18.00 Löpordning anmälan senast
22.00 Tävlingsinfo stängs

Lördag 17.6.2017
08.00 Tävlingsinfo öppnas
13.00 Öppningsceremoni och Jukola flaggan hissas upp
14.00 Venlakavlens start
17.00 Venlakavlens vinnare i mål
18.30 Venlakavlens växling stängs
18.45 Venlakavle omstart
19.00 Jukola festen och Venlakavlens prisutdelning
21.00 Skogskyrkan
22.00 Venlakavlens mål stängs
23.00 Jukolakavlens start
23.05 Solnedgång

Söndag 18.6.2017
02.56 Soluppgång
06.47 Jukolakavlens vinnare i mål, vinnarlaget läser Jukola budskapet på fest scenen
08.45 Jukolakavlens växling stängs
09.00 Jukola kavlens omstart: sträcka 7
09.20 Jukola kavlens omstart: sträcka 2-6
09.20 Utdelning av kartorna börjar i infoplatsen
09.30 Jukolakavlens prisutdelning, Jukola flaggans överlämning
15.00 Jukolakavlens mål stängs
16.00 TC och tävlingsinfo stängs

Se tilläggsinfo gällande prisutdelningen i tävlingsdirektiv. Det arrangeras även annat program på festscenen före öppningen, under Jukolafesten och i samband med söndagens prisutdelning.

Öppettider

Pe 16.6. La 17.6. Su 18.6.
TC öppen 10.00–24.00 00.00–24.00 00.00–16.00
Tävlingsinfo 10.00–22.00  08.00–24.00  00.00–16.00
VIP  – 10.00–24.00 00.00–12.00
Media service 12.00–18.00 09.00–24.00 00.00–15.00
Tävlingsrestaurang och -café 14.00–22.00 07.00–24.00 00.00–16.00
Sidocafe  – 07.00–24.00 00.00–15.00
Grillen  – 10.00–24.00 00.00-02.00,
09.00–15.00
Öltält 14.00–22.00 12.00–03.30 05.00–16.00
Glassförsäljning  – 10.00–22.00 08.00–12.00
Jukola butiken 12.00–21.00 09.00–24.00 00.00–15.00
Barnens värld  – 11.00–21.00 08.00–11.00

 

Ankomst till tävlingscentralen

Ankomst: jukola.com/2017/en/arrival.

Säkerhet och nödsituationer

Olyckor: Kontakta första hjälp punkten närmast dig (se Första Hjälp)

Allvarliga olyckor: ring första hjälpen på tel. +046 964 4875 och agera enligt instruktioner nedan:

 1. Förklara vad som har hänt
 2. Förhindra ytterligare olyckor
 3. Kolla patientens tillstånd
 4. Kolla andningen
 5. Flytta patienten till rätt position
 6. I nödfall ring 112
 7. Arrangera guidning till platsen

Vid eldsvåda i TC eller på parkeringsområdet: agera enligt nedan instruktioner. Ring Säkerhet på tel. +358 46 9644902.
Om du noterar eld:

 1. Varna människor i farozonen
 2. Om möjligt, begränsa elden (brandsläckare, brandfilt)
 3. Ring 112
 4. Guida brandkåren till platsen

Oroligheter: kontakta närmast säkerhetsvakt eller ring tel. +358 50 123 4567. Om situationen är hotfull, ring 112. Undvik att du eller någon annan hamnar i farlig situation.

Viktiga telefonnummer:

Allmänna nödnumret 112
Första Hjälp +358 46 964 4875
Polis, brandkår 112
Förgiftningscentralen +358 46 964 4902
Säkerhetsvakt +358 50 123 4569
Giftinformationscentralen +358 9 471 977

Första hjälp

Huvudsakliga Första Hjälp stationen finns i TC i byggnaden vid ingångsporten. Vid Första Hjälp stationen finns dejourerande läkare och första hjälps personal.
Första Hjälp skylten är ett vitt kors på grön bakgrund.

I terrängen finns en Första Hjälps station både under Venla- och Jukolakavlen. Denna är markerad på tävlingskartan. Det finns även Första Hjälp förpackningar vid vätskepunkterna.

Apotek

Adress Öppen Telefon
Enon apteekki, Niskantie 19 fre kl 8–20, lö kl 8–20 013 228 881
Yliopiston Apteekki, Koskikatu 7, Joensuu varje dag kl 8–23 0300 20200
Joensuun centralapotek, Kauppakatu 29 må-fre kl 8.30–18, lö kl 9-16 010 423 7720
Kontiolahden apteekki, Keskuskatu 24 må-fre kl 9-18, lö kl 9-14 013 731 106

Förberedelse inför tävlingen

Info

Tävlingsinfo finns på TC nära ingångsporten. Lagmaterialet och kartorna delas ut i tävlingsinfo. I tävlingsinfo finns även till försäljning modell- och träningskartor, parkeringsbiljetter samt säkerhetsnålar. Kontrollera före ankomst att din Emit-brickan fungerar och senast vid 0-stämplarna som finns bredvid tävlingsinfo eller framför ingången till startområdet. I tävlingsinfo kan Emit-bricka hyras eller nya köpas i Suunnistaja butiken.

Anslagstavlor och vägledning

Anslagstavlor och infopålen befinner sig i närhet av info. Vägledningen genomförs med hjälp av snitsel och skyltar.

Lagmaterial och löpordning

Lagsammansättningarna ska meddelas via anmälningstjänsten på Joensuu-Jukola webbsidor. Genom att använda samma föreningsspecifika koder som vid anmälningen kan lagsammansättningarna meddelas via anmälningstjänsten. Anmälningstjänsten hittas på adressen registration.jukola.com.

Lagsammansättningarna för båda kavlarna skall meddelas senast fredag 16.6.2017 kl. 18.00. Lagsammansättningarna kan anmälas tidigare som icke-offentliga, varpå de automatiskt blir offentliga fredag 16.6.2017 kl. 18.00

Därefter kan ändringar i lagsammansättningen göras endast av vägande skäl genom att skriftligt uppge orsakerna till ändringen senast 30 minuter före tävlingens (Jukola/Venla) start. Den tekniska sakkunniga godkänner eller förkastar ändringarna med beaktande av de motiveringar som anförts.

Den som anmält lagen ansvarar för att lagmedlemmarnas personuppgifter är riktiga och för att den undre åldersgränsen (fyller 15 år under år 2015) följs.

Direktiv för tävlare

Lähtöohje kuva

Speciella anvisningar för starten

 • Reservera tillräckligt med tid för incheckning och nollning av Emit. Tävlanden bör inchecka senast 20 minuter före starten
 • Förflytta dig efter incheckningen raskt till startområdet (ca 600m). Under uppvärmningen gå och granska din egen startlinje vid startområdet. Vid sidan av startlinjerna finns numrerade skyltar samt kartutdelare med numrerade västar på.
 • Förflytta dig i god tid (ca 15min före start) till din startlinje och följ speakerns tilläggsanvisningar.
 • Speakern ger tillstånd, ca 8minuter före start, att förflytta dig till din startpunkt, som matchar ditt lags startnummer.
 • Ditt lags startpunkt är märkt på bandet som ligger på marken. Gå från slutet av din startlinje fram till din startpunkt. Följ bandet, men trampa inte på det. Kontrollera att startnumret på bandet matchar med ditt lags nummer. Vänta bakom bandet.
 • Kartorna delas ut då speakern ger tillstånd. Det står 10 löpare per rad, en kartudelare ansvarar för två rader (20 löpare)
 • Kontrollera att du får rätt karta av kartutdelaren. Numret på kartan bör matcha med lagets nummer. Tävlanden är ansvariga att ta rätt karta
 • Håll kartan synligt framför dig tills startskottet går.
 • Öppna inte kartans klistermärke före startskottet har gått. Enligt tävlingsdirektiven diskvalificeras lagen om kartan öppnas före startskottet.
 • Rör dig inte före startskottet (kyrkklockorna). Enligt tävlingsdirektiven filmas startskottet och tjuvstartande lag samt lag som orsakar tjuvstart diskvalificeras.

När du beger dig ut för din etapp skall du gå via incheckningsporten, ha orienteringsdräkt som passar för vädret, tävlingsnumret fast med 4 säkerhetsnålar på skjortan och med dig Emit-brickan. I starten och vid växlingen finns inget skilt område för kläder. Vid start- och växlingsområdet finns toaletter. På start- och växlingsområdet finns även Första Hjälp.

1.
Vid klädkontrollen kontrolleras att tävlingsnumret är fastsatt ordentligt och att du har tillåtna skor (förbjudet att använda spikskor). Tips: Det lönar sig att tejpa skosnören efter att de knutits väl.

2.
Vid incheckningen läses streckkoden på nummerlappen och efter det sätter löparen sin Emit-bricka i läsaren. Håll tävlingsnumret väl synligt och Emit-brickan framme när du går till incheckningen, så att incheckningen löper på smidigt.

3.
Emit-brickan som du har vid incheckningen nollas. Om din Emit-bricka inte då fungerar hänvisas du tillbaka till incheckningstältet, där kan du hyra en fungerande Emit-bricka eller söka en Emit-bricka utanför tältet. Betalning av hyrbricka kan göras senare i tävlingsinfo. Om du söker en Emit-bricka utanför tältet, kom ihåg att passera incheckningen på nytt.

Tips: Kolla att din Emit-bricka fungerar vid 0-stämpel, som finns bredvid tävlingsinfo och framför incheckningstältet. Om din Emit-bricka blinkar, är kortet högst sannolikt i skick.

Tips: tejpa gärna kontrollkortet på brickan med en tunn och liten tejp bit.

4.
Båda kavlens start sker från Sarvingsvägen. Förflytta dig efter incheckningen raskt till startområdet (ca 600m) enligt snitslingen. Starten sker på asfalteradväg. Startområdet är smalt: akta så inte kolliderar med andra löpare!

Följ speakerns instruktioner på startområdet. Förflytta dig i god tid till din startpunkt, som matchar ditt lags startnummer (det finns skyltar vid varje rad med radens startplatser). Numrorna är även markerade på vägen. Kontrollera att du får rätt karta av kartutdelaren. Numret på kartan bör matcha med lagets nummer. Tävlanden är ansvariga att ta rätt karta. öppna inte kartans klistermärke före startskottet har gått. Starten spelas in. Tips: Det finns gott om tid på vägen till K-punkten att läsa karta. Gör inga onödiga anstormningar!

5.
Spring in i den målfålla som motsvarar din etapp. Rätt målfålla visas med skyltar eller av arrangörer. Målstämpling används. Stämpla i målet och ge bort din karta till arrangörerna under målfållan. Tips: Öppna kartan färdigt, före du ger den till målarrangörerna.

6.
Tävlingsnumrorna är markerade i ändan av växlingsområdets kartställningar. Numrorna på kartställningarna visar hela ställningens kartor (t.ex. 1-300). Minsta tävlingsnumrorna finns i växlingsområdets högerkant, nära växlingsbommen.

När du kommer till ditt lags tävlingspåse, lyft nästa etapps karta uppåt från påsen (bild). Riv inte! Fortsätt sedan till växlingsbommen. Vid växlingsbommen är de lag med minsta tävlingsnummer längst till höger och de med störst tävlingsnummer längs till vänster.
Tips: vid växlingsbommen finns numrering där ditt lags nästa löpare bör vänta.

Om det av någon orsak inte finns rätt karta i ditt lags kartpåse eller du i misstag har tagit fel karta, bör du omedelbart meddela om detta till INFO-punkten i högra ändan av växlingsbommen. Där löses problemet.

7.
Omstart.

Finland 100 Venlakavlen: stängning av växlingen och omstart

Växlingen avslutas 18:30. För de lag som inte har kommit till växlingen, arrangeras omstart från kartplanket kl. 18.45, för sträckorna 2-4.

Incheckning och nollning för de lag som är med i samstarten sker senast 20 minuter före omstarten. 5 minuter före omstart förflyttar sig löparna till kartorna enligt speakerns och funktionärernas direktiv. Tjuvstartande lag diskvalificeras. Målet för Venlakavlen stängs kl. 22.00. Alla lag med godkänd prestation får slutresultat.

Jukolakavlen: stängning av växlingen och omstart

Växlingen avslutas söndag 18.6. kl. 8.45. För de lag som inte då har kommit till växling arrangeras två omstarter från kartplanket.

I den första omstarten kl. 9.00 startar alla 7:e sträckans löpare. Incheckning för dessa löpare bör ske senast 08:40. 5 minuter före omstart förflyttar sig löparna till kartorna enligt speakerns och funktionärernas direktiv.

2-6. etappens löpare kan gå till incheckningen efter ankaretappens löpare. Incheckning för dessa löpare bör ske senast 09:00

2-6. etappens omstart sker 9:20 och löparna instrueras före det till vänte området. Efter första omstarten kan 2-6. etappens löpare förflytta sig till kartorna enligt speakerns och funktionärernas direktiv. Tjuvstartande lag diskvalificeras.

Målet för Jukolakavlen stängs kl. 15.00 och insamling av kontrollerna från skogen börjar. Alla lag med godkänd prestation får slutresultat.

Tilläggsinfo gällande Jukolakavlens omstart finns vid ingången till Incheckning, samt ges av speakern!

Vätskestationer

Vätskepunkter i terrängen är i enlighet med reglerna tryckta på kartan med samma färg som banorna. Bild på en mugg visar platsen för vätskestation. Som dryck finns Dexals apelsinsportdryck och vatten. På vätskestationerna finns soppåsar för gelförpackningar och annat skräp. Varken gelförpackningar eller annat skräp får kastas i terrängen.
Dexal sportdryck finns även att köpas i Suunnistaja butiken och på oriolashop.fi.

Träning och modellorientering

Mallisuunnistus web

Tävlingsveckoslutets modellorientering är på TC. Kartorna för modellorientering är offset-tryckta. Kontrollbeskrivningar och bantecken på kartan motsvarar dem i tävlingen.

Vid kontrollpunkten finns en kontrollskärm och kod. Kartor finns för försäljning vid info från 16.6. kl. 12.00 (7€/st). Mer information om träningsmöjligheter före händelsen finns på Joensuu-Jukola internetsidor: jukola.com/2017/sv/traning.

Kavlebanken

Saknar ditt lag en orienterare eller är du utan plats i ett lag? I orienterarebanken kan lagen söka komplettering för de sträckor där det inte finns deltagare och de orienterare, som är utan lag kan meddela om sin vilja att delta i kavlen: registration.jukola.com.

Vindskydd

Föreningarnas vindskydd kan sättas upp på förbokade platser. Övernattning är förbjudet i vindskydden: jukola.com/2017/en/tents.

Förbjudna områden

Förbjudna områden är huvudsakligen utmärkta på kartan med samma färg som banans tryck enligt exemplet intill. Ett enhetligt streck i det förbjudna områdets kant innebär att en snitsel utplacerats för att markera förbjudet område på motsvarande område i terrängen. Alla gårdsområden och odlade (punktmarkerade) åkrar är förbjudna områden. I terrängen finns dessutom enstaka mindre förbjudna områden (exempelvis fågelbon) som är utmärkta med snitsel för förbjudet område. På grund av dessa områdens ringa storlek har de inte märkts ut med förbjudet område på tävlingskartan.

Karttaesimerkki SV final

Att följa med tävlingen och programmen

Att följa med tävlingen och fotografering

Starterna, växlingarna och målgångarna kan följas med och fotograferas på publikområden i TC. På videotavlorna i TC visas händelser i TC och terrängen. Topplagens avancerande följs med via GPS-apparater.

TV och radio

Web TV sänds med engelskspråkigt referat av Mikko Reitti och andra expert kommentatorer. Web TV sänds under både Venlakavlen 17.6. kl. 13.45 – 17.20 och Jukolakavlen 17.6. kl. 22.45 – 07.20. Web TV sändningen finns tillgänglig i hela världen. Webb-tv kostar 16 € för hela tävlingsdygnet och du köper access på här.

Händelsen kan följas på YLEs kanaler. Direkt TV-sändning från Venlakavlen kan ses på lördag kl. 13.45–17.20 och från Jukolakavlen från kl. 22.40 på lördag kl. till 7.20 söndag morgon. Båda kavlarna kan följas med direkt på nätet (yle.fi/areena) och på radio (Kiihtelysvaara 100,4 MHz och Koli 106,4 MHz).

Skogskyrka

Skogskyrkan (Eno kyrka) börjar på lördagen kl. 21.00. Kyrkan befinner sig vid TC och är markerad på TC kartan. Joensuu ev. lut församling står för förverkligande av skogskyrkan. Skogskyrkan är öppen för publik under hela tävlingens gång.

Barnens värld

Lördag 12.00–22.00 och söndag 08.00–11.00.

Barnens värld hittas på TC i förskolans utrymmen. På området finns program och uppgifter för barn på lördag 12.00–22.00 och på söndag 08.00-11.00. Tilläggsinfo finns på Joensuu-Jukola hemsidan.

OBS! I barnens värld finns inte övervakad barnpassning.

Inbjudna gäster och media

Mottagning av inbjudna gäster äger rum i tältet för inbjudna gäster. Mottagning av ackrediterad (se www.jukola.com/2017/sv/media) media äger rum i media tältet.

Mat och dryck

I tillägg till tävlingsrestaurangen och -cafeterian serveras Joensuu-Jukolas publik och deltagare även av mindre cafeterior, grillar, glasspunkter och öltältet. Öppettider för restauranger och cafeterior finns vid punkten Öppettider.

All mat är låglaktoshaltigt. Det finns även laktosfria, mjölkfria och glutenfria matalternativ. På fredagen kan utbudet vara begränsat. Betalning sker med kontanter eller de vanligaste bank- och kreditkorten (se Bank och post). Största mottagbara sedel är 50 €. Betjäning sker smidigast med jämna pengar. De största rusningarna vid restaurangen är vid starttidpunkterna och efter Venlakavlens målgång, då lönar det sig att vara förberedd för köbildning.

Undvik matkassornas köer genom att köpa matbiljetterna från matkassorna i god tid före måltiden.

Dricksvatten

På TC och förläggningsområdena finns 5 st. dricksvattenpunkter utmärkta på kartan. Det finns dricksvattenpunkter på Start- och växlingsområdet samt i närhet av målet. Det är förbjudet att tvätta utrustning vid dricksvattenpunkterna. Tvätt av utrustning är tillåtet endast på punkter skilt utmärkta för detta, dessa punkter hittas bredvid tvättstället.

Förläggning

TC öppnar och man kan förlägga sig i tält på fredag 16.6. kl. 10.00 och framåt, då vägledningen är på plats. Håll reda på dina värdesaker, vi befinner oss nära bebyggelse. Att göra upp eld, röka samt användning av grill, camping- och gaskokare eller motsvarande är strängt förbjudet. Det finns en separat eldplats på området (utmärkt på kartan i TC).

Tältområde

Logi i egna tält sker på förhandreserverade numrerade tältplatser. Tältområden finns på östra och västra sidorna om TC. Tältplatserna är ca 10x10m och numrerade i terrängen. Reserverade tältplatsernas läge kan ses på Joensuu-Jukola hemsidor, på tältområdens infotavla och i tävlingsinfo. Om det ännu finns lediga platser när tävlingsinfo öppnar, kan de köpas i info. Info: jukola.com/2017/teltat.

Hyrtält

Förbokade hyrtält som uppsatta av arrangörerna finns på västra sidan om TC på Törölä åker. Hyrtälten är numrerade med nummerlapp bredvid tältet. Platserna och tältnummer finns att se på Joensuu-Jukola hemsida, tältområdets infotavla och i tävlingsinfo. Tälten är inte uppvärmda. Tilläggsinfo om hyrtält fås från tävlingsinfo. På grund av säkerhetsskäl är det förbjudet att vistas i hyrestälten vid åskväder! Info: jukola.com/2017/en/tents.

Hårt underlag

Joensuu-Jukola arrangerar inte möjlighet för logi på hårt underlag

Annan service

Batteriladdning

Vid Pohjois-Karjalan Sähkö infopunkt finns möjlighet för laddning av batterier.

Alkoholdrycker

Att förtära egna alkoholdrycker på tävlingsområdet är förbjudet. Utförsel av alkoholdrycker från öltältet är förbjudet.

Förvaring av värdesaker

Det finns ingen separat låsbar förvaring för värdesaker. Håll reda på dina egna värdesaker!

Internet och mobiltelefon användning

På TC finns WiFi för fri användning. På storevenemang är mobilnäts kapasiteten alltid begränsad. Målet är att använda mobilenheters nätkapasitet utan onödig slöseri, för att bl.a. GPS-uppföljning kan fås från terrängen. Användning av s.k. normala nätsidor, som t.ex. online sidorna lyckas, men att titta online på videor eller TV är inte att önskas pga. den stora belastningen.

Jukola Shop

Från Jukola butiken kan du köpa officiella Jukola produkterna, allt från t-skjortor till tygmärken. I butiken finns även souvenirer.

Tävlingskarta

Tävlingskarta som har alla controller utmärkta finns att köpas I tävlingsinfo från söndag ca kl. 10.00 (10€/st).

Uppvärmning av barnmat

Det är möjligt att värma barnmat i barnens värld och i tävlingsrestaurangen.

Hittegods

Borttappad egendom kan efterfrågas från tävlingsinfo ända till 16.00 på söndag.

Efter det levereras de mer värdefulla föremålen till Norra Karelens Hittegodsbyrå (http://www.pklp.net/). Förfrågningar kan göras via tel. 0600-550127 (1,99 €/min + npm). Pohjois-Karjalan Hittegods är öppen må-fre kl 11–16, lö klo 10-15 och sö klo 12-14.

På Joensuu-Jukola finns till förfogande hundar som är tränade för att hitta borttappade saker. Hundarna kontrollerar områdena som används under Joensuu-Jukola.

Om du tappar något värdefullt och trots sökning inte hittar föremålet lönar det sig att göra en anmälan om borttappade föremålet. Utgångspunkten är att hundarna lättast hittar saker som är av trä, gummi, läder eller tyg. Metall och hårdplast är svårare då lukt inte fastnar på det lika bra. Om du vet området vart du tappat föremålet kan du vid Susirajan Etsiväkoirat ry:s tält ge id bevis (din lukt på en fiberduk), på basen av vilken hunden sedan försöker hitta just det föremål du tappat. Susirajan Etsiväkoirat ry. tältplats finns bredvid tävlingsinfo och är öppet lö 8-22 och sö 7.30–15:30. Upphittade saker returneras till tävlingsinfo före kl. 16 på söndag.

Bank och post

I restaurangens försäljningspunkter, Jukola-butiken och info kan betalningen skötas med kontanter eller de vanligaste bank- och kreditkorten (t.ex. Visa, Mastercard och Eurocard). Även kontaktlös betalning (t.ex. Elisa Lompakko) är möjlig. Största mottagbara sedel vid försäljningspunkterna är 50 €. I TC finns inte möjlighet att växla eller lyfta kontanter. Närmsta bankautomaterna från TC finns vis Niskantie 19. Posten finns vid Eno S-Market matbutik (Kauppatie 1).

Dusch och bastu

Tvättstället finns norr om TC. Förutom duschar finns även tältbastu. På tvättstället får endast användas arrangörernas miljövänliga tvättmedel.
Bastun är varm från lördag kl. 14 till söndag kl. 16. Damernas bastutur är på lördag kl. 14–23, efter vilket herrarnas tur börjar. Under Jukolakavlens lopp erbjuds en mindre bastu för damer, fr.o.m. kl. 23.

Bastuavgiften är 3€. Bastubiljetten betalas kontant på plats. I bastuavgiften ingår sittunderlag.
Skild tvättmöjlighet är bokad för männen under Venlakavlen och damerna under Jukolakavlen.

På fredagen är det möjligt att tvätta sig på i TC:s tvätt mellan 16.00 och 21.00. Bastun värms inte på fredag.

Församlings tjänster

Joensuu ev. lut församlingar är till ära av deras fest år aktivt med i Joensuu-Jukola. Församlingarna önskar Joensuu-Jukola besökare välkomna till deras utställningsområde med temat ”Hengähä tok” (Andas ut). Vid utställningsområdet erbjuds färskt vatten, vila och möjlighet för diskussion. Martin Luther och hans fru Katariina von Boran kan även hittas på TC.

Taxi

Taxihållplatsen befinner sig på parkeringsplatsen på tävlingsrestaurangens sydöstra sida, vid adressen Ajurintie 3, Pemar. Hållplatsen är utmärkt på TC-kartan. Taxins beställningsnummer i Eno är +358445762380.

Tvätt av utrustning

Tvätt av utrustning sker vid skilda servicepunkter. Dessa punkter finns i närheten av tvättstället. Tvätt av utrustning annanstans är förbjudet.

Toaletter

Toaletter i TC är utmärkta på TC-kartorna. Det finns desinfektionsmedel vid toaletterna.

Miljö

Jukola är ett miljövänligt evenemang. Naturen får inte skräpas ner och alla deltagare bör sortera sina sopor. I samband med restaurangen finns skilda soptunnor för bioavfall, kartong och energiskräp. Som bioavfall kan sorteras alla bionerbrytbara bestick och assietter, matavfall, servetter och sittunderlagen som används i bastun. I kartongavfall hör papperstallrikar och – muggar och andra kartongprodukter. Till energiavfall sorteras bl.a. all plast. Returflaskor har en skild soptunna.
I TC finns tre sorteringsstationer, där det vid alla finns sortering för energiavfall, bioavfall, paff, metall, glas, papper, elektronik samt batterier. Vid sorteringsstationerna finns förutom instruktioner även rådgivning.

Även vid logiområdena finns omfattande avfalls sorterings möjligheter: bioavfall, energi och paff. Vi ber alla evenemangdeltagare uppmärksamma avfallssorteringen extra noga. Joensuu-Jukola miljöarbete bedöms för Ekokompass certifikat.

Gelförpackningar eller annat skräp får inte slängas i naturen. Be bör lämnas vid vätskestationerna eller i soptunnorna på TC.

Förbjudna aktiviteter

Annonsering, försäljning mm. är förbjudet på evenemangsområdet utan skriftligt lov av arrangören. (evenemangsområdet inkluderar bl.a. förläggningsområden, parkeringsplatser och TC). Andra orienteringsevenemang kan annonseras om endast på anslagstavlan bokad för detta ändamål, som är utmärkt på TC-kartan

Användning av andra radiotelefoner än arrangörens på VHF-frekvenser vid TC är strängt förbjudet.

På TC-området gäller rökningsförbud fastställt av myndigheterna på grund av lag (Tobakslagen 5. punkt 12 §). Avnjutning av egna alkoholdrycker på TC-området är även förbjudet. Det är förbjudet att bära bort alkoholdrycker från utskänkningsområdet.

Att göra upp öppen eld samt användning av camping- och gaskokare, grill och tältkaminer är strängt förbjudet på hela TC-området, alla förläggningsområden, inne i och utanför tälten, på parkeringsområdet samt annanstans än på de skilt utmärkta eldplatser.
Förläggning på vindskyddsområdet är förbjudet.

Att sätta upp eller transportera föreningskännetecken i långa stångar under eller i närheten av högspänningslinjer är förbjudet på grund av risken för elektriska stötar!

Det finns inte skilt utsatta områden för föreningsvimplar/flaggor. Vid uppsättning av flaggor, uppmärksamma TV kamerorna, så inte flaggorna är i vägen för TV sändningen.

Visste du att…

Du kan göra reklam för orienteringsevenemang på barnens värld. Ifall du vill annonsera eller sälja något på tävlingsområdet (inkl. förläggningsområden, parkeringsområden och TC), gör ett skriftligt avtal om detta med arrangören. Försäljning är tillåtet endast med arrangörens skriftliga lov.

Att använda radiostyrd helikopter på tävlingsområdet sker pga. säkerhetsskäll endast med tävlingsledarens lov.

Enligt grenreglerna för orientering har en orienterare plikt att hjälpa en insjuknad eller skadad tävlande eller en tävlande som annars behöver hjälp. En orienterare har också, ifall tävlingsledare så begär, plikt att hjälpa till att söka en försvunnen tävlande.