Varierande ock krävande nordkarelsk backterrängen

Ilmakuva Mika Surakka web
Photo: Mika Surakka.

Tävlingsområdet domineras av en stor backe, Harpatinvaara, som höjer sig 110 meter över den närliggande floden Pielisjoki. Terrängen i Harpatti är krävande både fysiskt och orienteringstekniskt.

Den västra sluttningen av Harpatinvaara består delvis av tallskog med inslag av berg i dagen. Den östra sluttningen domineras däremot av gran, sikten är betydligt sämre på många ställen och underlagen är stenigare. Framkomligheten varierar från mycket god till mycket dålig. Kalhyggen och ung blandskog förekommer i terrängen.

TC ligger i Eno skolcentrum, i nordvästra delen på den gamla orienteringskartan över området. Tävlingskartan i Joensuu-Jukola är ritad av Jussi Silvennoinen, som även har gjort den gamla kartan från år 2007.

Maastokuvaus nettiin hienot näkymät135
Den karga skogen på den västra sluttningen består delvis av talldominerad skog med berg i dagen.

Maastokuvaus nettiin vaaraa 135
Backterrängen domineras av gran.

Maastokuvaus nettiin kangasta 135
Ett litet område nära TC är snabblöpt med god framkomlighet.

Maastokuvaus nuorta metsää 135
Nära TC finns mycket ung skog där sikten är ganska dålig men framkomligheten relativt god.

Maastokuvaus nettiin rinnettä 135
I den västra delen finns sluttningar med blåbärsris och ljung.

Maastokuvaus nettiin kivi 135
Dålig sikt är typiskt för backterräng.

Maastokuvaus nettiin kivikkoa
Det lönar sig att respektera steniga områden.