Speciella anvisningar för starten

Lähtöohje kuva

  • Reservera tillräckligt med tid för incheckning och nollning av Emit. Tävlanden bör inchecka senast 20 minuter före starten
  • Förflytta dig efter incheckningen raskt till startområdet (ca 600m). Under uppvärmningen gå och granska din egen startlinje vid startområdet. Vid sidan av startlinjerna finns numrerade skyltar samt kartutdelare med numrerade västar på.
  • Förflytta dig i god tid (ca 15min före start) till din startlinje och följ speakerns tilläggsanvisningar.
  • Speakern ger tillstånd, ca 8minuter före start, att förflytta dig till din startpunkt, som matchar ditt lags startnummer.
  • Ditt lags startpunkt är märkt på bandet som ligger på marken. Gå från slutet av din startlinje fram till din startpunkt. Följ bandet, men trampa inte på det. Kontrollera att startnumret på bandet matchar med ditt lags nummer. Vänta bakom bandet.
  • Kartorna delas ut då speakern ger tillstånd. Det står 10 löpare per rad, en kartudelare ansvarar för två rader (20 löpare)
  • Kontrollera att du får rätt karta av kartutdelaren. Numret på kartan bör matcha med lagets nummer. Tävlanden är ansvariga att ta rätt karta
  • Håll kartan synligt framför dig tills startskottet går.
  • Öppna inte kartans klistermärke före startskottet har gått. Enligt tävlingsdirektiven diskvalificeras lagen om kartan öppnas före startskottet.
  • Rör dig inte före startskottet (kyrkklockorna). Enligt tävlingsdirektiven filmas startskottet och tjuvstartande lag samt lag som orsakar tjuvstart diskvalificeras.

När du beger dig ut för din etapp skall du gå via incheckningsporten, ha orienteringsdräkt som passar för vädret, tävlingsnumret fast med 4 säkerhetsnålar på skjortan och med dig Emit-brickan. I starten och vid växlingen finns inget skilt område för kläder. Vid start- och växlingsområdet finns toaletter. På start- och växlingsområdet finns även Första Hjälp.

1.
Vid klädkontrollen kontrolleras att tävlingsnumret är fastsatt ordentligt och att du har tillåtna skor (förbjudet att använda spikskor). Tips: Det lönar sig att tejpa skosnören efter att de knutits väl.

2.
Vid incheckningen läses streckkoden på nummerlappen och efter det sätter löparen sin Emit-bricka i läsaren. Håll tävlingsnumret väl synligt och Emit-brickan framme när du går till incheckningen, så att incheckningen löper på smidigt.

3.
Emit-brickan som du har vid incheckningen nollas. Om din Emit-bricka inte då fungerar hänvisas du tillbaka till incheckningstältet, där kan du hyra en fungerande Emit-bricka eller söka en Emit-bricka utanför tältet. Betalning av hyrbricka kan göras senare i tävlingsinfo. Om du söker en Emit-bricka utanför tältet, kom ihåg att passera incheckningen på nytt.

Tips: Kolla att din Emit-bricka fungerar vid 0-stämpel, som finns bredvid tävlingsinfo och framför incheckningstältet. Om din Emit-bricka blinkar, är kortet högst sannolikt i skick.

Tips: tejpa gärna kontrollkortet på brickan med en tunn och liten tejp bit.

4.
Båda kavlens start sker från Sarvingsvägen. Förflytta dig efter incheckningen raskt till startområdet (ca 600m) enligt snitslingen. Starten sker på asfalteradväg. Startområdet är smalt: akta så inte kolliderar med andra löpare!

Följ speakerns instruktioner på startområdet. Förflytta dig i god tid till din startpunkt, som matchar ditt lags startnummer (det finns skyltar vid varje rad med radens startplatser). Numrorna är även markerade på vägen. Kontrollera att du får rätt karta av kartutdelaren. Numret på kartan bör matcha med lagets nummer. Tävlanden är ansvariga att ta rätt karta. öppna inte kartans klistermärke före startskottet har gått. Starten spelas in. Tips: Det finns gott om tid på vägen till K-punkten att läsa karta. Gör inga onödiga anstormningar!

5.
Spring in i den målfålla som motsvarar din etapp. Rätt målfålla visas med skyltar eller av arrangörer. Målstämpling används. Stämpla i målet och ge bort din karta till arrangörerna under målfållan. Tips: Öppna kartan färdigt, före du ger den till målarrangörerna.

6.
Tävlingsnumrorna är markerade i ändan av växlingsområdets kartställningar. Numrorna på kartställningarna visar hela ställningens kartor (t.ex. 1-300). Minsta tävlingsnumrorna finns i växlingsområdets högerkant, nära växlingsbommen.

När du kommer till ditt lags tävlingspåse, lyft nästa etapps karta uppåt från påsen (bild). Riv inte! Fortsätt sedan till växlingsbommen. Vid växlingsbommen är de lag med minsta tävlingsnummer längst till höger och de med störst tävlingsnummer längs till vänster.
Tips: vid växlingsbommen finns numrering där ditt lags nästa löpare bör vänta.

Om det av någon orsak inte finns rätt karta i ditt lags kartpåse eller du i misstag har tagit fel karta, bör du omedelbart meddela om detta till INFO-punkten i högra ändan av växlingsbommen. Där löses problemet.