Tävlingsdirektiv

Sammanfattning av viktigaste punkterna

Registrering och lagsammansättning

Registrering till Joensuu-Jukola bör ske senast 1.6.2017 kl. 23:59, via registrerings systemet på Jukola hemsidan. Tävlingsinbjudan.

Lagsammansättningen för båda kavlen skall meddelas senast fredag 16.6.2017 kl. 18.00 på adressen registration.jukola.com.

Reservera tid för ankomst

Förbered för rusning och boka tillräckligt med tid för ankomst till TC: ankomst anvisningar och Google Maps -karta.

Vad ta med i skogen?

  • Tävlingsnummer, vars streckkod är hel vid ingång till start- och växlingsområdet
  • Emit-tävlingskort, som registreras vid passering av incheckning och sedan töms kortet av löparen själv. Efter detta går det inte att byta tävlingskort.

Tävlingskarta och terräng

Skala 1:10 000, ekvidistans 5 m. Karterad och ritad 2014-2017 av Jussi Silvennoinen. I Venlakavlen är kartans storlek A3, i Jukolakavlen A3 eller A2 beroende på sträcka. Kartan är insatt i plastfodral. Kontrollangivelserna är tryckta på kartan. Koderna är tryckta intill kontrollnumret. Mera information och foton på terrängen finns på: jukola.com/2017/sv/terrangen.

Förbjudna områden

Förbjudna områden är huvudsakligen utmärkta på kartan med samma färg som banans tryck. Ett enhetligt streck i det förbjudna områdets kant innebär att en snitsel utplacerats för att markera förbjudet område på motsvarande område i terrängen. Alla gårdsområden och odlade (punktmarkerade) åkrar är förbjudna områden. I terrängen finns dessutom enstaka mindre förbjudna områden (exempelvis fågelbon) som är utmärkta med snitsel för förbjudet område. På grund av dessa områdens ringa storlek har de inte märkts ut med förbjudet område på tävlingskartan.

Karttaesimerkki SV final

Kontroller och stämplingssystem

Modellkontrollerna motsvarar tävlingskontrollerna i terrängen. Modellkontroller ligger vid infoplatsen samt i närheten av ingångsporten till start- och växlingsområdet. På sträckorna 1–3 i Jukolakavlen är kontrollerna försedda med reflexer. Kontrollerna måste besökas i nummerordning. Kontrollnummer och kodsiffra är tryckta intill kontrollringen. Därtill finns detaljerade kontrollbeskrivningar i utkanten av kartan. En del av kontrollens kodsiffra avviker sig från Emit-enhetens kod. I tävlingen används växlings- och målstämpling.

Startinstruktioner för samstart

Finland 100 Venla kavlen börjar med samstart lördag 17.6.2017 kl. 14:00. Jukola kavlen börjar med samstart 17.6.2017 kl. 23:00. Incheckning för första sträckan bör ske senast 20 minuter före start. Mera information om starten publiceras i programmet och på Joensuu-Jukola hemsida i juni före tävlingen

Tävlingsdirektiv

Jukolakavlens budskap

Traditionen påbjuder att genast då segrarlaget i Jukolakavlen kommit i mål läses Jukolakavlens budskap upp på scenen. Republikens president Sauli Niinistö tar emot Joensuu-Jukola budskapet, som ägnas till det 100 åriga Finland.

Suomi100

40. Venlakavlen – Finland 100 Venlakavlen

Tävlingen börjar med samstart 17.6.2017 kl. 14:00. Incheckning för första sträckan bör ske senast 20 minuter före start. Efter emit-registrering och emit-tömning fortsätter löparna till startområdet. Vid ”Starten” instruktionerna finns ytterligare information om samstarten.

Etapp Längd Stigning Löptid Växlings tid
1. 6.7-6.9 km 190 m 45 min 14:45
2. 6.6-6.8 km 190 m 44 min 15:29
3. 5.9-6.1 km 180 m                38 min 16:07
4. 8.1-8.3 km 220 m 52 min 16:59
Total 27.4 km 780 m 2 h 59 min

Det ingår ca 1200-1400m snitsling i banlängderna. Det är gaffling på alla sträckor. För löpare födda år 2001-2002 rekommenderas sträcka 3.

Stängning av växling och omstart

Växlingen avslutas 18:30. För de lag som inte har kommit till växlingen, arrangeras omstart från kartplanket kl. 18.45, för sträckorna 2-4.  Incheckning och nollning för de lag som är med i samstarten sker senast 20 minuter före omstarten. 5 minuter före omstart förflyttar sig löparna till kartorna enligt speakerns och funktionärernas direktiv. Tjuvstartande lag diskvalificeras. Målet för Venlakavlen stängs kl. 22.00. Alla lag med godkänd prestation får slutresultat.

69. Jukolakavlen

Tävlingen börjar med samstart 17.6.2017 kl. 23:00. Incheckning för första sträckan bör ske senast 20 minuter före start. Efter emit-registrering och emit-tömning fortsätter löparna till startområdet. Vid ”Starten” instruktionerna finns ytterligare information om samstarten.

 Etapp Längd Stigning Löptid Växlings tid
1. 12.7-13.0 km, skymning/natt 380 m 75 min 00:15
2. 14.2-14.4 km, natt 440 m 88 min 01:43
3. 12.3-12.6 km, natt/gryning 360 m 70 min 02:53
4. 7.6-7.7 km gryning/dag 250 m 45 min 03:38
5. 7.9-8.0 km 250 m 45 min 04:23
6. 10.9-11.0 km 340 m 64 min 05:27
7. 13.8-13.9 km 490 m 80 min 06:47
Total 79.8 km 2510 m 7 h 47 min

Det ingår ca 1200-1400m snitsling i banlängderna. Det är gaffling på alla sträckor. För löpare födda år 2001-2002 rekommenderas sträckorna 4 och 5.

Stängning av växling och omstart

Växlingen avslutas söndag 18.6. kl. 8.45. För de lag som inte då har kommit till växling arrangeras två omstarter från kartplanket.

I den första omstarten kl. 9.00 startar alla 7:e sträckans löpare. Incheckning för dessa löpare bör ske senast 08:40. 5 minuter före omstart förflyttar sig löparna till kartorna enligt speakerns och funktionärernas direktiv.

2-6. etappens löpare kan gå till incheckningen efter ankaretappens löpare. Incheckning för dessa löpare bör ske senast 09:00

2-6. etappens omstart sker 9:20 och löparna instrueras före det till vänteområdet. Efter första omstarten kan 2-6. etappens löpare förflytta sig till kartorna enligt speakerns och funktionärernas direktiv. Tjuvstartande lag diskvalificeras.

Målet för Jukolakavlen stängs kl. 15.00 och insamling av kontrollerna från skogen börjar. Alla lag med godkänd prestation får slutresultat.

Tilläggsinfo gällande Jukolakavlens omstart finns vid ingången till Incheckning, samt ges av speakern!

Tävlingsregler

För tävlingen gäller Finlands Orienteringsförbunds (SSL) grenregler samt arrangörernas tävlingsdirektiv. Grenreglerna finns på Finska Orienteringsförbundets hemsida www.suunnistusliitto.fi. De slutliga direktiven publiceras på resultattavlan.

Terräng

Tävlingen orienteras i Eno i Joensuu. Det har senast arrangerats nationell orienteringstävling i området år 2008. Den gamla kartan finns att se på resultattavlan i TC och på Joensuu-Jukola hemsida jukola.com/2017/maasto-ja-kartta.

Tävlingsområdet domineras av en stor backe, Harpatinvaara. Terrängen i Harpatti är krävande både fysiskt och orienteringstekniskt. Den västra sluttningen av Harpatinvaara består delvis av tallskog med inslag av berg i dagen. Den östra sluttningen domineras däremot av gran, sikten är betydligt sämre på många ställen och underlaget är stenigare. Framkomligheten varierar från mycket god till mycket dålig. Kalhyggen och ung blandskog förekommer i terrängen.

På grund av tävlingens televisering finns det mindre byggnader relaterade till Tv-produktionen utplacerade i terrängen som inte är utmärkta på tävlingskartan. TV-kontrollerna är inte heller skilt utmärkta på kontrollangivelserna. Arrangörerna kan eventuellt röra sig i terrängen med kamera.

Tävlingskarta och kontrollangivelser

Kartans skala är 1:10 000, ekvidistans 5 meter. Karterad och ritad 2014–2017 av Jussi Silvennoinen. I Venlakavlen är kartans storlek A3, i Jukolakavlen A3 eller A2 beroende på sträcka. Kartan är insatt i plastfodral. Kontrollangivelserna är tryckta på kartan. Koderna är tryckta intill kontrollnumret.

Förbjudna områden

Förbjudna områden redovisas på kartan och i terrängen enligt bilderna intill. En modell av snitselband finns till påseende även vid tävlingsarenans modellkontroll.

Förbjudna områden är huvudsakligen utmärkta på kartan med samma färg som banans tryck enligt exemplet intill. Ett enhetligt streck i det förbjudna områdets kant innebär att en snitsel utplacerats för att markera förbjudet område på motsvarande område i terrängen.

Alla gårdsområden och odlade (punktmarkerade) åkrar är förbjudna områden.

I terrängen finns dessutom enstaka mindre förbjudna områden (exempelvis fågelbon) som är utmärkta med snitsel för förbjudet område. På grund av dessa områdens ringa storlek har de inte märkts ut med förbjudet område på tävlingskartan.

Kontroller och stämplingssystem

Modellkontrollerna motsvarar tävlingskontrollerna i terrängen. Modellkontroller ligger vid infoplatsen samt i närheten av ingångsporten till start- och växlingsområdet. På sträckorna 1–3 i Jukolakavlen är kontrollerna försedda med reflexer. Kontrollerna måste besökas i nummerordning. Kontrollnummer och kodsiffra är tryckta intill kontrollringen. Därtill finns detaljerade kontrollbeskrivningar i utkanten av kartan. I tävlingen används växlings- och målstämpling.

Stämplingssystemet Emit

I tävlingen används stämplingssystemet Emit. Instruktioner för användning av systemet hittas i närheten av varje modellkontroll. Ett lag ska ha minst tre Emit-brickor. Samma Emit-bricka kan användas både i Venlakavlen och i Jukolakavlen. Samma bricka får inte användas på två sträckor i följd eller av flera lag i samma budkavle.

I lagmaterialet ingår för varje löpare ett granskningskort till Emit-brickan. Löparen antecknar på granskningskortet som fästs vid brickan förkortningen J (=Jukola) eller V (=Venla) samt lagnummer och sträcka.

Numren på Emit-brickorna uppges inte i samband med att lagsammansättningen anges, utan de registreras i resultatsystemet först på tävlingsområdet efter att löparen passerat ingångsporten (”Suomen suurin kuntokoulu”) till start- och växlingsområdet. Efter registreringen ska löparen tömma sin Emit-bricka vid nollställningspunkten. Löparna får inte byta Emit-brickor efter tömningen.

Vänligen observera att ni använder korrekt tävlingskort i Jukola kavlen. Se Finlands orienteringsförbunds beslut om godkända tävlingskort här.

Ifall löparens Emit-bricka inte kan läsas i resultatsystemet är löparen tvungen att hyra Emit-bricka av arrangörerna. Brickan ska lämnas tillbaka och betalas (30 €) på Infoplatsen efter sträckan. Då får löparen också tillbaka sin egen Emit-bricka. Det är förbjudet att starta med en Emit-bricka som inte fungerar.

Efter växling och målgång avläser funktionärerna löparens Emit-bricka. Vid oklarheter med stämplingarna dirigeras löparen till klagomuren där en utredning görs.

Man kan hyra Emit-brickor på förhand (20 € / st) och då ingår de i lagmaterialet. Under tävlingsdagen går det också att hyra brickor på infoplatsen (30€). Emit-brickor som föreningen har hyrt av arrangörerna ska returneras (lagets alla brickor på en gång, i den påse de fåtts i) på infoplatsen. För en försvunnen eller ej returnerad Emit-bricka tas en ersättning på 80 € ut.

Testning av Emit-brickans funktionsduglighet samt information om stämpling

I tävling centrum finns en modellkontroll och ett testningsställe för Emitbrickor. Där kan löparen testa sin Emitbricka och få information om stämplingssystemet. Emit-brickans funktionsduglighet testas genom att brickan placeras i stämplingsenheten som signalerar med ledljus. Emit-brickan fungerar om det röda ljuset på stämplingsenheten blinkar. Om batteriet är tomt är risken att Emit-brickan inte kan registreras i resultatsystemet. Då ska löparen hyra en Emit-bricka av arrangörerna (se ovan).

Provstämpla vid modellkontrollen. Stämpling vid kontrollen i skogen, vid växling och vid målgång sker i en stämplingsenhet som motsvarar modellkontrollens stämplingsenhet. Emit-brickan måste tryckas så djupt ned i urgröpningen som möjligt för att stämplingen ska registreras. Därmed säkrar man också att kontrollbesöket kan utläsas från kontrollkortet på Emit-brickan, vilket vid störningar i registreringssystemet utgör bevis för att kontrollen besökts. Tips: tejpa gärna kontrollkortet på brickan med en tunn och liten tejp bit.

Start

Startområdet är beläget bakom växlingsområdets kartställningar på Sarvingvägen öster om TC. Startområdet nås genom ingångsporten (”Suomen suurin kuntokoulu”) via Emit-registrering och Emit-tömning. Det är förbjudet att lämna startområdet efter registreringen. På startområdet finns toaletter och vätskestation. Direktiv om omstart finns ovan i båda kavlarnas avskilda direktiv.

Venlakavlens start sker 17.6.2017 kl. 14.00 och Jukolakavlens start kl. 23.00. I båda kavlen öppnas ingångsporten en timme före start. Löparna ska vara vid porten senast 20 minuter före start.

Följ instruktionerna från speaker och funktionärer på startområdet. Löparna förflyttar sig till startplatsen enligt sin startnummer ca 7 minuter före start, efter detta stängs ingång till startområdet. Löparens plats är markerad i marken med nummer, gå till din plats från den västra sidan. I ändan av varje startrad finns skyltar med lagnumror. Kartan delas ut till löparna, kartan är stängd med tejp och det är förbjudet att öppna den före startskottet. Om kartan öppnas tidigare diskvalificeras laget. När löparen får kartan är det på dens eget ansvar att kolla att den fått en karta som motsvarar dens startnummer. Det är löparens ansvar både i start och vid växling att se till att den har rätt karta.

Försenade lag får sin karta av startfunktionärerna efter startskottet.

Kyrkklockor spelas som startskott. Löparen får ej starta före klockorna ringer. Tjuvstartande lag diskvalificeras. Utdelning av kartorna samt starten spelas in.

Det finns separata instruktioner samt bilder i det elektroniska programmet på Joensuu-Jukola hemsidan.

Vägen från start till startpunkt är mycket trång, var försiktiga vid samstart samt omstart. Första sträckans löpare kan bekanta sig med startsnitslingen ända fram till kyrkans hörn.

Vätskestationer och första hjälp

Vätskepunkter och första hjälp-punkter i terrängen är i enlighet med reglerna tryckta på kartan med samma färg som banorna. Bild på en mugg visar platsen för vätskestation och ett kors för första hjälpstation. Som dryck finns Dexals sportdryck och vatten. På vätskestationerna finns soppåsar för gelförpackningar och annat skräp. Varken gelförpackningar eller annat skräp får kastas i terrängen.

Personal finns ständigt på ställen för första hjälp och de har direkt kontakt till tävlingscentralen. På växlings- och målområdet finns vätskestationer och tillgång till första hjälpen. I TC finns vårdcentral för sjukvård samt jourhavande ambulans.

Växling

Snitslingen sammansluts från de sista kontrollerna till övergångsbron, som leder till växlingen. Efter övergångsbron följer löparen skyltningen till växlingsfållan (se rubriken ”Snitslar”) OBS! Ledande lag från varje sträcka dirigeras alltid till växlingsfållan som ligger ytterst till höger.

Löparen stämplar vid mållinjen och överlämnar kartan till funktionären. Därefter fortsätter löparen till växlingsplanket och tar lagets karta, med det egna lagnumret, för nästa sträcka. OBS! Kartan lösgörs från växlingsplanket genom att lyfta den rakt uppåt.

Tävlingsnumret skall vara synligt under stämplingen och då löparen kommer till växlingsplanket. Löparen överlämnar kartan till lagets följande löpare som väntar vid växlingsbommen. Lagens ungefärliga platser vid växlingsbommen framgår av numreringen på skyltarna. Växling sker vid de angivna nummerplatserna.

Löparen är själv ansvarig för att hon eller han tar den rätta kartan. Orientering med fel karta leder till diskvalificering. Om lagets karta saknas, skall löparen kontakta växlings övervakaren som befinner sig i närheten av växlingsbommen, på höger sida. Övervakaren bär en gul väst, med texten ”Varakartat” (= reservkartor). Löpare från följande etapp får en ny karta utefter snitslingen mot startpunkten. Avståndet till reservkartorna är ca 400 m.

Endast löpare med tävlingsnummer har tillträde till växlingsområdet. Inpasseringen sker genom ingångsporten (”Suomen suurin kuntokoulu”) där Emit-brickan registreras och töms. Inkommande löpare är synliga för de startande löparna ca 200 m före växling. På växlingsområdet finns datorskärmar där den väntande löparen kan kontrollera var och när det egna lagets löpare senast har stämplat på en online-kontroll. Det finns toaletter samt vätske- och första hjälpstationer på växlingsområdet.

Löpare som kommit försent till växlingen skall (efter inregistrering och tömning av Emit-bricka) anmäla sig hos funktionärerna som finns i ändan av växlingsbommen, i närheten av ”Myöhästyneet” (= försenade) -anslagstavlan. Löparen får där den karta som lämnats in av löparen på föregående sträcka.

Tävlande som kommit in för växling får avlägsna sig från växlingsområdet endast via Emit-kontrollen. Växlingsstämplingen är avgörande för lagets växlingstider och -placeringar. Växlingsstämpling och målstämpling övervakas genom videofilmning.

Ta hänsyn till den korsande trafiken på båda sidor av växlingsbommen och undvik uppvärmning där löparna springer ut.

Snitsling

Från start och växling till K-punkten (banans triangelpunkt) är passagen snitslad på båda sidor. Avstånden från de sista kontrollerna till växling och mål är också snitslade. Efter övergångsbron dirigeras alla inkommande löpare in till sträckans växlings- eller målfålla som är numrerade med sträckans nummer med hjälp av elektroniska tavlor. OBS! Växlingsfållornas numrering förändras under tävlingens gång. Varje sträckas ledande lag dirigeras alltid till växlingsfålla som ligger ytterst till höger.

Mål

Från ankarsträckans sista kontroll löper tävlanden över bron och fortsätter enligt skyltning till den högra målfållan. I båda stafetterna styrs ankarsträckans löpare till målfållan. De 50 bästa lagen får sin placering i den ordning som de korsar mållinjen. De övriga lagens ordningsföljd och tid bestäms enligt målstämplingen strax efter mållinjen. Målstämplingen övervakas genom videofilmning.

Efter målstämplingen överlämnar löparna sina kartor till funktionärerna. Ankarlöpare för lag med prisplacering avläser sina Emit-brickor strax efter målet. De övriga fortsätter i målfållan tills de kommer till Emit-kontrollen.

Klagomur

Klagomuren (”Itkumuuri”) är belägen intill ingångsporten och Emit-kontrollen. Där redogörs ärenden angående diskvalificeringar, lag som avbrutit och andra oklarheter. Man kan ställa frågor och lämna klagomål under tävlingens gång fr.o.m. lördag 17.6. kl. 13.10 till söndag 18.6. kl. 16.00. Frågor om diskvalificering av lag behandlas vid klagomuren tillsammans med lagledaren som vid behov kallas dit av speakern. Eventuella anmälningar om förseelser mot reglerna samt protester ska lämnas till klagomuren skriftligt. Den person som lämnar anmälan måst uppge person- och kontaktuppgifter!

Lag som avbrutit eller diskvalificerats

Löpare för lag som avbrutit eller som diskvalificerats (framgår på resultattavlan) växlar normalt och laget får fortsätta i budkavlen ända till mål. Om ett lag som har diskvalificerats eller som har avbrutit kommer till växling mindre än en halv timme efter det ledande laget, fördröjs laget i följande växling så att skillnaden till det ledande laget blir minst en halv timme. Löparen på följande sträcka anmäler sig till funktionären vid anslagstavlan intill växlingsbommen och får starta när funktionären gett karta och tillåtelse till start.

Löpare som avbrutit i terrängen måste följa snitslingen till mål och gå vidare genom växlingsområdet till Emit-kontrollen. Om löpare som avbrutit inte kan gå via växlingen måste lagledaren anmäla saken till klagomuren och återlämna lagets karta. Ett lag anses ha avbrutit då löparen meddelar det till Emit-kontrollen. Löpare som avbrutit i skogen pga. skada återlämnar sin karta till första hjälp personalen. Information om dessa avbrytande lag kommer upp på informationstavlan i växlingsområdet.

Resultat

Resultaten kan följas i realtid på Louna-Jukolas hemsida. Resultaten publiceras även sträckvis på resultattavlan i TC.

Vid oklarheter skall lagen kontakta klagomuren (se Klagomur). Diskvalificeringar och lag som avbrutit meddelas på resultattavlan. Om tätlagen diskvalificeras, meddelar speakern om detta. Efter tävlingen läggs de officiella resultaten ut på tävlingens hemsida.

Lagsammansättning

Lagsammansättningarna ska meddelas via anmälningstjänsten på Joensuu-Jukolas webbsidor. Genom att använda samma föreningsspecifika koder som vid anmälningen kan lagsammansättningarna meddelas via anmälningstjänsten. Anmälningstjänsten hittas på adressen registration.jukola.com.

Lagsammansättningarna för båda kavlarna skall meddelas senast fredag 16.6.2017 kl. 18.00. Lagsammansättningarna kan anmälas tidigare som icke-offentliga, varpå de automatiskt blir offentliga fredag 16.6.2017 kl. 18.00

Därefter kan ändringar i lagsammansättningen göras endast av vägande skäl genom att skriftligt uppge orsakerna till ändringen senast 30 minuter före tävlingens (Jukola/Venla) start. Den tekniska sakkunniga godkänner eller förkastar ändringarna med beaktande av de motiveringar som anförts.

Den som anmält lagen ansvarar för att lagmedlemmarnas personuppgifter är riktiga och för att den undre åldersgränsen (fyller 15 år under år 2015) följs.

Tävlingsmaterial

Tävlingsmaterial finns att avhämtas från info fredag 16.6.2017 10.00–22.00 samt lördag 17.6.2017 08.00–22.00. Materialet överlåts endast mot kort för tävlingsmaterial, förutsatt att alla avgifter är betalda och att lagsammansättningarna är anmälda i anmälningssystemet. Kortet för tävlingsmaterial levereras till föreningarna via e-post i början av juni månad.

Tävlingsmaterialet innehåller tävlingsnummer för föreningens alla lag, Emit-kontrollkort, kartreturkort (1 st/förening, ingår företrädesvis i det material som tillhör föreningens första Jukola-lag) samt eventuella hyrda Emit-brickor. Tävlingsmaterialet innehåller inga säkerhetsnålar. Säkerhetsnålar finns att köpa från info till ett pris av 1€ / 12 st.

Tävlingsnummer

Tävlingsnumren motsvaras av placeringen i Venla- eller Jukolakavlen 2016 så att föreningens första lag får det minsta numret.

Nummerlappen skall vara synlig i sin helhet under hela tävlingsprestationen. Streckkoden på nummerlappen måste vara oskadad vid ingång till start- och växlingsområdet. Nummerlappen bör fästas omsorgsfullt med fyra (4) säkerhetsnålar. Tävlingsnumret kontrolleras vid ingångsporten. Laget diskvalificeras ifall tävlingsnumret avsiktligt avlägsnas under prestationen.

Lag som utsetts att bära GPS använder numerlappsväst, dessa delas ut i GPS tältet som finns i samband med Emit-registreringen. Nummerlappsvästen samt GPS enheten fås mot byte av tävlingsnumret som finns i tävlingsmaterialet.

GPS-uppföljning

GPS-uppföljning används i båda budkavlen på samtliga sträckor. Arrangörerna utser bland topplagen ca 25 löpare på varje sträcka som ska bära GPS-sändare. Lag som vägrar bära GPS-sändare utesluts från tävlingen.

Arrangörerna hjälper till med att fästa GPS-sändarna som delas ut vid ingångsporten. Avhämta sändaren från växlingsområdets ingångsport (”Suomen suurin kuntokoulu”) i god tid, senast 15 min före start/växling. Avhämtningen ligger på löparens ansvar. GPS och nummerlapps väst måste bäras under hela loppet, efter tävlingen återlämnas apparaten till en skild GPS-punkt intill Emit-granskningspunkten. Under tävlingens gång kan arrangörerna byta ut lag som ska bära sändare.

Användning av egna GPS-sändare och mobiltelefoner under tävlingen

Registrerande (sparande) GPS-sändare utan kartdisplay är tillåtna. Det är endast tillåtet att använda arrangörernas realtids visande GPS-sändare (för de lag som arrangörerna utsett). Sparad GPS-data får inte användas för att förbättra tävlingsprestationen.

Personlig mobiltelefon får bäras endast av säkerhetsskäl. Den måste dock vara avstängd på växlingsområdet och under tävlingen. Det är tillåtet att använda mobiltelefon endast i nödfall. Fotografering eller annan kopiering av tävlingskartan under tävlingens gång är förbjudet. Sparad ruttinformation får laddas till internet eller andra tjänster först efter Jukolakavlens omstart på söndag.

Spikskoförbud

Det är förbjudet att använda spikskor i tävlingen. Förbudet övervakas vid ingångsporten (”Suomen suurin kuntokoulu”) och vid utgångsporten från växling. Användning av spikskor leder till att laget diskvalificeras. Dubbskor ämnade för orientering är tillåtna.

Lagledare

Lagledare och tränare har inte tillträde till start- och växlingsområdet. De kan om så behövs, ta hand om tävlande från publikområdet.

Intervjuer och fotografering

Löparna intervjuas efter Emit-kontrollen eller i presscentret. För de bästa lagen i båda budkavlen arrangeras presskonferens så fort som möjligt efter målgång. Lagen informeras om presskonferensen.

Prisutdelning

De 25 bästa lagen i Jukolakavlen och de 20 bästa lagen i Finland 100 Venlakavlen prisbelönas med medaljer och plaketter. De bästa lagen i vardera budkavlen får också hederspris. Prisen delas ut på scenen.

Venlakavlens prisutdelning sker lördag 17.6.2017 kl. 19.00 i samband med Jukolafesten. De Venlalag som får pris uppmanas att före Jukolafestens början, senast kl. 18:50, inta de platser som reserverats för dem bredvid estraden. Jukolakavlens prisutdelning sker söndag 18.6.2017 kl. 9.30. Alla Jukolalag som får pris uppmanas att komma till estraden och inta sina reserverade platser senast kl. 9.20. Lag som får pris får inte ta med sig reklamlappar eller annat reklammaterial. Klubbens flagga eller annan logo får tas med.

Kartutdelning

Kartorna för både Venlakavlen och för Jukolakavlen lämnas ut på infoplatsen fr.o.m. kl. 9.20 på söndagen 18.6 eller genast efter Jukolakavlens andra omstart. Returkartorna delas ut föreningsvis i utbyte mot det kartreturkort som finns i lagmaterialet för föreningens första lag. I kartreturen finns löparnas egna banor, samt karta med alla kontroller och gafflingar.

Om lagen så önskar får man sina kartor sända per post mot en avgift på 10 €. Adressuppgifter lämnas in och portot betalas på infoplatsen. För stora försändelser eller försändelser utomlands tillkommer postavgifter.

Funktionärer

Tävlingsledare
Arja Makkonen
+358 50 4051 610, arja.makkonen@jukola.com

Generalsekreterare
Sami Leinonen
+358 50 557 8003, sami.leinonen@jukola.com

Kommunikationschef
Juuso Metsälä
+358 45 352 6569, juuso.metsala@jukola.com

Kart- och banansvarig
Jussi Silvennoinen
+358 40 766 3959, jussi.silvennoinen@jukola.com

Banläggare
Petri Vainio (petri.vainio@jukola.com, +358 320 7568) och Simo Martomaa (simo.martomaa@jukola.com, +358 40 595 5731)

Resultattjänst
Ari Korpelainen
+358 50 524 7531, ari.korpelainen@jukola.com

Teknisk sakkunnig
Heikki Peltola (Finnish Orienteering Federation)
+358 50 5113957, heikki.peltola@jukola.com

Bankontrollant
Jarmo Puttonen (Vaajakosken Terä)
+358 40 516 9928, jake.puttonen@gmail.com

Tävlingsjury
Ordförande Harri Virta (Kangasala SK), Maria Rantala (Angelniemen Ankkuri) och Olli Turakainen (Helsingin Suunnistajat)