Tävlingsinbjudan

https://www.youtube.com/watch?v=v5I4nSmqas4&t=1s

Till den internationella 69:e Jukolakavlen och den 40:e Venlakavlen, Joensuu-Jukola, i Joensuu. Tävlingen arrangeras av Kalevan Rasti.

Tävlings PM och ”Så här går det till i Joensuu-Jukola”-info kommer att publiceras i digitala versioner på hemsidan för nedladdning.

Den 69:e Jukolakavlen

Stafett med sju sträckor för lag från orienteringsföreningar och andra sammanslutningar. I stafetten tävlar man om vandringspriset Lukkarin oppi (”Klockarens lära”) som donerats av föreningen Kaukametsäläiset.

Sträcka Preliminära banlängd Beräknad löptid Stigning
1. 12,8 km, skymning/natt 75 min 380 m
2. 14,3 km, natt 88 min 440 m
3. 12,3 km, natt/gryning 70 min 360 m
4. 7,7 km, gryning/dag 45 min 250 m
5.  7,8 km, dag 45 min 250 m
6. 11,1 km, dag 64 min 340 m
7. 13,8 km, dag 80 min 490 m
Total: 79.8 km 7 h 47 min 2510 m

I sträcklängderna ingår 1 200–1 400 meter snitsel. Gaffling förekommer på alla sträckor. Solen går ner den 17 juni klockan 22.58 och upp den 18 juni klockan 4.01. Tävlingen startar på lördag 17 juni 2017 med masstart, preliminärt klockan 23.

Den 40:e Venlakavlen

Stafett med fyra sträckor för damlag från orienteringsföreningar och andra sammanslutningar. Finland 100 Venla Jubileumskavlen orienteras till ära av det självständiga Finlands 100-årsjubileum. I stafetten tävlar man om vandringspriset som donerats av föreningen Kaukametsäläiset.

Sträcka Preliminära banlängd Beräknad löptid Stigning
1. 6.7 km 45 min 190 m
2. 6.6 km 44 min 190 m
3. 5.8 km 38 min 180 m
4. 8.0 km 52 min 220 m
Total: 27.1 km 2 h 59 min 780 m

I sträcklängderna ingår cirka 1 200-1400 meter snitsel. Gaffling förekommer på alla sträckor. Tävlingen startar på lördag 17 juni 2017 med masstart, preliminärt klockan 14.

Gemensam information för båda stafetterna

I tävlingen följs Finlands Orienteringsförbunds tävlingsregler samt arrangörernas bestämmelser. Finlands Orienteringsförbunds tävlingsregler hittas på förbundets hemsida www.suunnistusliitto.fi.

Det är förbjudet att använda spikskor. Dubbskor är tillåtna. För lagen i täten har arrangörerna reserverat GPS-sändare för uppföljning under tävlingens gång. Närmare information ges i tävlings PM som publiceras på Joensuu-Jukolas hemsida i maj 2017.

Uppgifter om det förbjudna tävlingsområdet finns tillgängliga på Joensuu-Jukolas hemsida.

Karta och stämplingssystem

Skala 1:10 000, ekvidistans 5 m, 6-färgad, ritad enligt IOF:s normer, trycks i mars 2017. Reviderad 4/2014-10/2016 av Jussi Silvennoinen. Stämplingen sker elektroniskt (Emit).

Deltaganderätt

Deltagarna behöver inte ha Finlands Orienteringsförbunds tävlingslicens. Anmälda personuppgifter måste vara korrekta. Föreningarna och de som utför anmälningarna ansvarar för detta. Både damer och herrar har rätt att delta i Jukolakavlen.

I lag som inte representerar en orienteringsförening får högst två 17–39-åriga löpare med en ranking av första klass på Finlands rankinglista (slutranking 2016) delta. Begränsning gäller damer bara i Venlakavlen. Endast lag som representerar en orienteringsförening kan tävla om seger, pris och poäng.

OBS! I Finland får man endast tävla för en klubb i sommarorientering under en tävlingsperiod mellan 1 januari-31 december. De yngsta tillåtna löparna ska vara födda 2002 eller tidigare.

Anmälan, reservering av logi och betalning

Anmälan öppnas 1 december 2016. Anmälan görs på Joensuu-Jukolas hemsida www.jukola.com/2017. I november skickas e-post med lösenord som behövs vid anmälan till de orienteringsklubbar och sammanslutningar som deltog i Lappee-Jukola 2016. De som inte har lösenord från tidigare år får ett lösenord då de registrerat sig i anmälningssystemet.

Ett lag måste ha minst tre olika Emit-brickor. Samma bricka kan inte användas av något annat lag i samma kavle. Samma Emit-bricka kan dock användas i både Jukola- och Venlakavlen. Arrangörerna hyr ut Emit-brickor fram till den 10 maj mot en avgift på 20 €/st, därefter 40€/st. Behovet av hyrda Emit-brickor måste uppges vid anmälningen. Emit-brickornas nummer uppges ej i förväg utan de registreras i resultatservicen på tävlingen i samband med incheckning på start- eller växlingsområdet.

Deltagaravgifter och andra avgifter som betalas i förväg framgår av sammanställningen nedan. Betalningen görs via nätbank i samband med anmälan/bokning. Avgifterna fördubblas efter den 10 maj 2017. Vid behov av ändringar efter att betalningen gjort tas en avgift på 20 euro/ändring. Lagen uppmanas till noggrannhet vid anmälan att uppgifterna blir rätt.

Deltagaravgifter 1 feb 2017 10 maj 2017 1 juni 2017 
  senast kl 23.59 senast kl 23.59 senast kl 23.59
Venla/lag 157 € 189 € 314 €
Jukola/lag 272 € 328 € 544 €

Laget har rätt att ta tillbaka anmälan om det sker före 10 maj 2017 kl 23.59. Anmälningsavgiften betalas tillbaka men en administrativ avgift på 20 euro/lag tas från summan.  Om avanmälan sker efter 10 maj 2017 betalas ej anmälningsavgiften tillbaka.

Logi och tältolats 10 maj 2017 1 juni 2017 
  senast kl 23.59 senast kl 23.59
Accomodation Fees
Tältplats, 10 m x 10 m 20 € 40 €
Tält uppfört av arrangörerna 245 € 490 €
Vindskydd
Vindskyddsplats, 5 m x 6 m 50 € 100 €
Parkeringsavgifter
Husbil / -vagn  45 €  90 €
Personbil 15 € vid köpet på info/25 € vid avfärd
EMIT hyra            20 € 40 €

Laguppställning

Lagsuppställningen ska anmälas på nätet i samband med anmälan eller senare med hjälp av inloggning. Lagsuppställningen kan också anmälas i förväg som icke offentlig. I detta fall blir den offentligt fredagen 16 juni 2017 kl. 18.00.

Lagsammansättningarna för båda kavlarna ska anmälas på nätet senast fredagen 16 juni 2017 kl 18. Efter detta kan ändringar göras endast i undantagsfall. Närmare upplysningar hittas i tävlingsdirektiven som publiceras i maj 2017 på Joensuu-Jukolas hemsidor.

Tävlingsnumren (OBS! Inkluderar ej säkerhetsnålar) och annat tävlingsmaterial delas ut först när lagsammansättningen har anmälts och deltagaravgiften betalats korrekt.

Logi

All logi vid tävlingsarenan ska bokas och betalas i samband med bokning genom anmälningssystemet senast 1 juni 2017. Bokningen för logi öppnas 1 december 2017. Bokningen bekräftas efter att betalningen mottagits. Logiavgifterna framgår i tabellen ovan.

Tältplatserna är huvudsakligen placerade i en gles parklik skog med platsstorlek 10m x 10m.

Arrangörerna har dessutom 340 färdigt resta, ouppvärmda större tält (för 16 personer) för lagen. Avståndet från tälten till tävlingsarenan är max 1 km. Tälten bokas i sin helhet (inga enskilda platser i tältet).

Utländska lag bokar och betalar tälten i samband med anmälning senast 10 maj2017. Ifall tält reserverade för utländska lag blir över, överlåts de till användning av finländska lag. Överblivna tält kan reserveras via e-post info.2017@jukola.com.

Parkering för husbilar och husvagnar ligger cirka 1000-3000 m från tävlingsarenan. Antalet platser är begränsat och kommer att utdelas i bokningsordning. Platser måste bokas och betalas i förväg, senast 10 maj 2017 via anmälningssystemet.

Information om andra logimöjligheter hittas på Joensuu-Jukolas hemsida www.jukola.com/2017.

Vindskyddsplatser

Klubbor kan reservera plats för vindskydd i närheten av mål-/växlinsområdet. De lag som placerat sig bäst i Lappee-Jukola får en plats i första raden. De klubbor som anmäler minst 8 lag (Jukola +Venla) ha rätt att reservera två platser. Bokning och betalning görs via anmälningssystemet senast 10 maj 2017. Platserna fördelas enligt anmälningsordning.

Tävlingsarena

Tävlingsarenan är belägen på Eno utbildningscenter 35 km norrost om Joensuu och den öppnas på fredagen 16 juni 2017 kl 10. Vid tävlingsarenan finns bland annat restaurang, första hjälp, info samt försäljnings- och utställningstält. Det finns ingen möjlighet till logi vid tävlingsarenan innan den öppnas.

Ankomst och vägvisning

En detaljerad anvisning om ankommande och vägvisning ges i maj 2017 på Joensuu-Jukolas hemsida, under sidan ”Så här går det till i Joensuu-Jukola”. Vägvisningen är utplacerad från och med 16 juni 2017 kl 10. Arrangörernas vägvisningar måste följas.

Busstransport arrangeras från Joensuu till tävlingsarena i Eno. Mer information kommer att finnas på hemsidan närmare tävlingen.

Parkering och parkeringsavgifter

All parkering relaterad till evenemanget måste följa arrangörernas hänvisningar till reserverade parkeringsområden. Personbilarna parkeras på ett åkerområde ca 3400 meter från tävlingsarenan. Det finns ingen busstransport för deltagare men dock för utrustning.

Personbilarnas parkeringsavgift är 15 euro när biljetten köps vid info på arenan. Avgiften kan betalas även vid avfärd från parkeringen för 25 euro. Observera att de personbilar som betalt avgiften före avfärd inte behöver köa.

Husbilar och -vagnar: se Logi

Busshållsplatserna ligger ca 300 m från arenan. För de föreningsbussar som önskar parkering under tävlingens gång måste en parkeringsplats bokas via anmälningssystemet senast 1 juni 2017. Parkering sker i Joensuu och är kostnadsfritt.

För cyklar har ett eget parkeringsområde vid tävlingsarenan. Motorcykelparkeringen finns ca 1000 meter från tävlingsarenan. Parkering av cyklar och motorcyklar är kostnadsfritt.

Aktiviteter för barn

För barn finns det ”miniknat”, som erbjuder olika aktiviteter.

Omklädning och tvätt

Omklädning sker i klubbornas egna tält eller vindskydd. Vid tävlingsarenan finns varmvattenduschar och en avgiftsbelagd bastu (3€).

Träning

Det finns möjlighet att träna på Joensuu-Jukolas träningskartor. Mer information om träningskartorna finns på Joensuu-Jukolas hemsida. Under tävlingshelgen finns det möjlighet att träna i närheten av tävlingsarenan. Kartor säljs i tävlinsarena från och med fredag 16 juni kl 10.

Funktionärer

Tävlingsledare Arja Makkonen, arja.makkonen@jukola.com, 050-405 1610
Generalsekreterare Sami Leinonen, sami.leinonen@jukola.com, 050-557 8003
Marknadschef Börje Vartiainen, borje.vartiainen@jukola.com, 040-553 2769
Kommunikationschef Juuso Metsälä, juuso.metsala@jukola.com, 045-352 6569
Kart- och banansvarig Jussi Silvennoinen, jussi.silvennoinen@jukola.com, 040-766 3959
Banläggare Petri Vainio, petri.vainio@jukola.com, 050-320 7568
Simo Martomaa, simo.martomaa@jukola.com, 040-595 5731
Bankontrollant Jarmo Puttonen, jake.puttonen@gmail.com, 040-516 9928
Inbjudna gäster Pertti Ahtiainen, kutsuvieraat.2017@jukola.com
Media Juuso Metsälä, juuso.metsala@jukola.com, 045-352 6569
Logi majoitus.2017@jukola.com
Jukola -kontor info.2017@jukola.com, 050-557 8003
Teknisk ledare Heikki Peltola (SSL), heikki.peltola@jukola.com, 050-511 3957


Välkommen
till den 69:e Jukola- och den 40:e Venlakavlen!