Kilpailuohjeet

Tävlingsinstruktioner (PM) på svenska finns i klubbmaterialpåsar för svenska lag och FSOs lag och även på INFO i tävlingscentrum.

Competition Instructions in English can be found in club material bags for international teams. Instructions are also available at the info desk in the competition centre.

Huom! Nämä ohjeet ovat alustavat. Muutokset ovat vielä mahdollisia.

Yleistä
Nuorten Jukola on kansainvälinen 7-osuuksinen viestisuunnistuskilpailu seurajoukkueille. Osallistuminen eri osuuksille on rajattu siten, että kullekin osuudelle saavat osallistua ainoastaan kohdassa “Radat ja osuudet” mainittuihin sarjoihin kuuluvat kilpailijat.

Yhdistelmäjoukkueen voivat koota seurat, jotka eivät muuten saa joukkuetta. Yhdistelmäjoukkue voidaan koota myös saman kunnan koulujen oppilaista tai nuorisojärjestön jäsenistä. Mikäli suunnistusseuran jäsen osallistuu koulu- tai nuorisojärjestöjoukkueeseen, on lupa saatava edustusseuralta.

Kaikkien seurajoukkueiden kokoonpanossa ovat voimassa osuuskohtaiset ikä- ja sukupuolirajoitukset. Muissa kuin seurajoukkueissa tyttöjen juokseminen osuudella 7 on sallittu. Kilpailun järjestäjä kokoaa yhdistelmäjoukkueita suunnistajapankkiin ilmoittautuneista yksittäisistä suunnistajista. Kilpailun järjestää Kankaanpään Suunnistajat ry. Kilpailun taustayhteisöjä ovat Suomen Suunnistusliitto ja Kaukametsäläiset ry. Kilpailussa noudatetaan suunnistuksen lajisääntöjä 2014, Nuorten Jukolan järjestelyohjetta sekä kilpailun järjestäjän antamia määräyksiä ja ohjeita. Lopulliset kilpailuohjeet julkaistaan tulostaululla sekä kilpailun internetsivuilla torstaina 14.8. klo 16.00.

Kilpailun vastuuhenkilöt
Kilpailunjohtaja
Erkki Katajisto erkki.katajisto(a)netti.fi +358 44 572 2212

Tekniset asiat
Raimo Hannukainen raimo.hannukainen(a)dnanternet.net +358 44 578 7693

Kilpailusihteeri ja info
Jorma Mäkinen makinen.jorma(a)dnainternet.net +358 40 748 8629

Tiedotuspalvelut
Jari Vaara jari.vaara(a)dnainternet.net +358 40 315 7038

Kenttäpalvelut
Pertti Manninen pertti.manninen(a)dnainternet.net +358 40 590 4362

Ratamestaripalvelut
Reijo Mäkilä reijo.makila(a)gmail.com +358 43 217 5569

Tuloslaskentapalvelut
Jussi Hannukainen jussi.hannukainen(a)student.tut.fi +358 50 337 0108

Ravintolapalvelut
Päivi Tuominen paivituominen71(a)luukku.com +358 45 630 1542

SSL:n tekninen asiantuntija
Tommi Tervakangas tommi.tervakangas(a)gmail.com +358 40 544 7450

Ratavalvoja
Seppo Sipilä seppo.sipila(a)dnainternet.net +358 50 3560 555

GPS-seuranta Teemu Katajisto +358 50 386 5662

Ensiapu Leena Loukkaanhuhta +358 44 5788889

Kutsuvieraat Marjatta Vaara +358 46 572 54 02
Turvallisuuspäällikkö Kauko Pajunen +358 50 572 1963
Maalituomari Tuomo Hakola

Tuomarineuvosto pj. Jari Holmberg +358 40 167 7505
– jäsenet Anu Ingberg, Mikael Niemi

Kilpailun suojelija Ristomatti Hakola

Tapahtumapaikat, osoitteet, opastus ja pysäköinti
Kilpailukeskuksena toimii Kankaanpään liikuntakeskus. Opastus kilpailukeskukseen alkaa teiden 23 ja 44 risteyksestä. Opasteet ovat paikoillaan perjantaina 15.8.2014 klo 16.00 alkaen. Pysäköinti on Reima Oy:n ympäristössä (Jämintie 14) ja Kankaanpään liikuntakeskuksen pysäköintipaikoilla (Jämintie 10). Matkailuajoneuvot pysäköivät samalle alueelle. Majoittujat pysäköivät majoituskoulujen pysäköintialueille. Kävelymatka on enintään 0,5 km. Busseille purkamispaikka on liikuntakeskuksessa. Bussien pysäköinti on purkupaikan läheisyydessä. Pysäköinti on maksuton.

Info
Kilpailumateriaalin (mm. numerot) saa Infosta. Perjantaina 15.8.2014 klo 16.00–21.00 info toimii majoituskoululla ja lauantaina 16.8.2014 klo 8.00–18.00 info toimii kilpailukeskuksessa. Kilpailumateriaali luovutetaan joukkueelle, mikäli kaikki maksut on maksettu kokonaan. Suorittamattomat maksut voi maksaa infossa. Maksuja otetaan vastaan ainoastaan käteisellä.

Opaspaalu on infon vieressä.

Kilpailukortit
Joukkueella on oltava vähintään kolme Emit-korttia. Samaa korttia ei voi käyttää kahdessa eri joukkueessa. Emit-kortteja voi vuokrata järjestäjiltä hintaan 4 €/kortti. Tarvittavien vuokrakorttien lukumäärä on ilmoitettava ilmoittautumisen yhteydessä. Emit-korttien numeroita ei tarvitse ilmoittaa etukäteen, vaan ne kirjataan tulospalvelujärjestelmään kilpailupaikalla lähtö- tai vaihtoalueelle mentäessä.

Koulumajoitus, iltapala ja aamiainen
Koulumajoitus on Pohjanlinnan ja Kangasmetsän kouluissa osoitteessa Kangasmoisionkatu 1, Kankaanpää. Majoitukseen pääsee perjantaina 15.8. klo 16 alkaen ja majoituksessa saa olla lauantaina 16.8 klo 11:een asti. Majoituksessa on omat järjestysohjeet. Majoituksesta on matkaa kilpailukeskukseen 200 m.

Etukäteen tilatut iltapalat (pe) ovat tarjolla klo 19.00–22.00. Lauantain aamiainen on tarjolla klo 6.00–9.00. Mikäli etukäteen tilattujen ja maksettujen lisäpalveluiden jälkeen on tehty lisätilauksia, maksut tulee suorittaa etukäteen pankkiin (kuitti mukaan) tai käteisellä Infoon.

Kartta
Suunnistuskartta 7/2014 (tuloste), mittakaava 1:10 000, käyräväli 5 m, koko A4. Kartat ovat muovisuojuksessa. Alueen vanhat kartat ja maastokuvaus löytyvät kilpailun verkkosivuilta.

Kilpailukartta on nähtävillä vaihtoalueella.

Maasto
Ratojen alkuosat ovat nopeakulkuista peltojen ja polkujen rikkomaa maastoa. Kiellettyinä alueina ovat viljellyt pellot ja piha-alueet sekä luontoarvoltaan merkittävä puron varsi. Viljellyt pellot on merkitty etenemissuunnassa maastoon kielletyn alueen nauhoilla ja karttaan kielletyksi alueiksi lukuun ottamatta sallittuja ylityskohtia.  Kaikkein tummimman vihreällä karttaan merkitty lepikko on lähes läpipääsemätön. Ratojen keskivaiheilla kaikki pääsevät pienten kallioiden rikkomalle metsäiselle osuudelle. Leveämpien ojien yli on rakennettu karttaan mustalla viivalla piirrettyjä siltoja. Raivaamalla on parannettu joitakin kulku-uria. Pisimpien ratojen maastopohja sisältää soistuvaa maata ja laajempia kallio-alueita. Ratojen loppuosa on erittäin nopeaa kuntoilupolkujen rikkomaa liikunta-aluetta.

Lähtö ja K-piste, viitoitukset
Viestin lähtö on vaihtoalueen itäosassa kilpailukeskuksessa. Viitoituksen pituus lähdöstä ja vaihdosta K-pisteelle on n. 240 m.

Rastit
Rastit on merkitty maastoon oranssi-valkoisin rastilipuin. Mallirasti on kilpailukeskuksessa, jossa on mahdollisuus testata Emit-kortin toiminta. Maastossa on rasteja paikoitellen erittäin lähekkäin. Muista tarkistaa koodi!

Maastossa on rasteja, joista saadaan videokuvaa kilpailukeskukseen

Online-rasteja on käytössä kaikilla osuuksilla.

Rastimääritteet ja koodit
Kuvalliset rastimääritteet on painettu karttaan. Rastin järjestysnumeron viereen on painettu koodinumero. Näytöllistä Emit-korttia käyttävien tulee huomioida, että leimasimen Emit-koodi ei välttämättä vastaa rastin koodia.

Radat ja osuudet
Osuuspituuksiin sisältyy viitoituksia 600 m. Viidennellä (5.) osuudella ei ole hajontaa (ns. putkiosuus). Kaikilla muilla osuuksilla on hajonta.

Osuus

Sarja

Matka
(km)

Nousu
(m)

Rasteja

Tavoiteaika
(min)

Kärjen
vaihtoaika

1

H/D -16

4,6–4,7

90

10

29

11.59

2

H/D -16

4,6–4,7

100

11

25

12.24

3

D -14

2,9

45

8

17

12.41

4

H/D -14

3,1

50

9

16

12.57

5

D -16

3,7

70

9

23

13.20

6

D -18

4,9–5,0

90

13

36

13.56

7

H -18

5,8–5,9

140

15

39

14.35

Kielletyt alueet
Viljellyt pellot (ns. ”pistepellot”) ja tonttialueet ovat suunnistuksen lajisääntöjen mukaisesti kiellettyjä alueita. Ratojen alkuosilla sijaitsevat viljellyt pellot on lisäksi merkitty kilpailukarttoihin kielletyn alueen merkinnällä. Niillä alueilla, joilla kielletylle alueelle joutumisen riski on suurin, on kielletty alue myös merkitty maastoon. Kielletyn alueen sallitut ylityskohdat on merkitty kilpailukarttoihin. Kilpailumaastossa oleva puronvarsi on kiellettyä aluetta luontoarvojen vuoksi. Alue on merkitty kilpailukarttoihin kielletyksi alueeksi.

Huoltajakarsina 3.–4. osuuksilla
K-paikalle johtavan viitoituksen varrella on huoltajakarsina, jossa joukkueen huoltaja voi opastaa 3.–4. osuudelle lähtevää suunnistajaa reitin suunnittelussa. Karsinaan pääsee vain huoltajakortilla.

Rintanumerot
Kaikilla osuuksilla käytetään rintanumeroita. Numero on kiinnitettävä selvästi paidan rintamukseen. Omat hakaneulat! Joukkueiden numerointi on vuoden 2013 viestin sijoitusten mukainen. Tähdellä (*) merkittyjen joukkueiden numerointi ei kuitenkaan perustu v. 2013 sijoitukseen. Yhdistelmäjoukkueet on merkitty Y-kirjaimella (samoin ne joukkueet, joilla on tyttö ankkurina). Joukkuenumeroa, osuusnumeroa tai yritystunnuksia ei saa taittaa piiloon. Numerossa on viivakoodi, jonka tulee säilyä vahingoittumattomana Emit-korttien sisäänlukuun saakka.

Emit-kortit
Kilpailussa käytetään elektronista Emit-leimausjärjestelmää. Tarkistuslipukkeet jaetaan seuran materiaalipussissa. Kirjoita tarkistuslippuun joukkueen numero, osuus ja Emit-kortin numero. Vaihtokarsinaan siirryttäessä Emit-kortit luetaan tuloslaskentajärjestelmään ja nollataan. Joukkueen on käytettävä vähintään kolmea Emit-korttia. Samaa korttia ei saa missään tapauksessa käyttää kahdella perättäisellä osuudella eikä kahdessa eri joukkueessa.

Jos oma Emit-kortti todetaan toimimattomaksi vaihtoon mentäessä, järjestäjät antavat toimivan kortin lainaksi. Jos uusintalähtöön lähtijän kortti on vielä aiemman osuuden suunnistajalla, lähtijä saa järjestäjiltä kortin lainaksi.

Seurojen kilpailumateriaali
Kilpailumateriaali on noudettavissa seuroittain joko perjantaina klo 16–22 majoituskoululta tai lauantaina klo 8.00 alkaen kilpailukeskuksessa olevasta Infosta kuittausta vastaan. Samalla kirjataan seuran paikalla olevan vastuuhenkilön yhteystiedot muistiin. Vain ne seurat, jotka ovat maksaneet kaikki maksunsa, saavat kilpailumateriaalin, johon kuuluvat mm. kilpailunumerot ilman hakaneuloja, käsiohjelmat, karttojen palautuslipuke, huoltajakortti, mahdolliset vuokra-Emitit ja Emit-tarkistuslipukkeet. Hakaneuloja ei kilpailumateriaaliin kuulu, vaan kilpailija käyttää omia hakaneuloja. Rintanumeroita ei kerätä pois. Seuran edustaja kuittaa vuokratut kilpailukortit saaduiksi seuramateriaalin yhteydessä. Palauttamatta jätetystä kortista laskutetaan seuralta 80 € / kortti.

Lähtöluettelo
Lopullinen lähtöluettelo on nähtävillä kilpailun www-sivuilla torstaina 14.8. klo 16 ja tulostaululla.

Juoksujärjestykset
Joukkueiden juoksujärjestykset on ilmoitettava perjantaihin 15.8. klo 18:aan mennessä. Juoksujärjestyksen voi ilmoittaa internetissä osoitteessa www.jukola.com tai Infosta saatavalla lomakkeella.

Juoksujärjestykseen ilmoittamisajan jälkeen tulleet muutokset, jotka on aiheuttanut jokin pakottava syy, on ilmoitettava perusteluineen Infoon lauantaina viimeistään klo 9.30. Kilpailunvalvoja hyväksyy tai hylkää muutosesitykset ottaen huomioon esitetyt perustelut.

Lähtö
Kilpailun lähtö tapahtuu lauantaina 16.8 klo 11.30. Ensimmäisen osuuden kilpailijoiden Emit-korttien sisäänluku ja nollaus alkaa klo 10.50 ja päättyy 11.20. Sisäänluvun ja nollauksen jälkeen kilpailijat siirtyvät lähtöalueen ja K-pisteen väliselle alueelle. Omalle lähtöpaikalle mennään kuuluttajan ohjeiden mukaan. Kartat jaetaan lähtijöiden käteen 2 min ennen lähtöä. Lähtijän tulee tarkistaa, että hänen kartassaan on oikea lähtönumero. Karttaa ei saa avata ennen lähtöä. Lähtö videoidaan. Varaslähdön ottanut joukkue hylätään. Verryttelyalueella on WC.

Vaihto
Osuuksilla 2.–7. juoksijan tulee saapua Emit-korttien sisäänlukuun ja nollaukseen hyvissä ajoin ennen joukkueen arvioitua vaihtoaikaa ja siirtyä sen jälkeen odottamaan merkityille verryttelyalueille. Verryttelijät eivät saa häiritä lähteviä kilpailijoita. Vaihtopuomille siirrytään, kun oma joukkue on tulossa vaihtoon. Verryttelyalueella on WC. Viimeiseltä rastilta juostaan viitoitusta pitkin vaihtoon.  Jokaisen osuuden kärkijoukkueet ohjataan aina oikeanpuoleiseen vaihtokarsinaan. Kaikilla osuuksilla on vaihto-/ maalileimaus.

Maastosta saapuvan kilpailijan tulee luovuttaa oma karttansa auki levitettynä toimitsijalle ja jatkaa sen jälkeen karttatelineille, josta hän ottaa oman kilpailunumeronsa mukaisen kartan ja vie sen vaihtopuomilla odottavalle seuraavan osuuden kilpailijalle. Tarkista, että otat oikean joukkueen ja oikean osuuden kartan! Karttatelineestä väärän kartan ottanut joukkue hylätään. Jos joku on ottanut joukkueesi kartan, ilmoita siitä toimitsijalle. Varakarttapaikasta saat varakartan. (Aikahyvitystä ei anneta.)

Vaihtoon tullut kilpailija poistuu vaihdon jälkeen leimantarkastukseen Emit OUT -teltan läpi. Mikäli leimoissa on epäselvyyksiä, kilpailija ohjataan tarkempaan selvitykseen. itkumuurille. Viestinomainen vaihto lopetetaan klo 15.20, minkä jälkeen tulevat joukkueet ohjataan suoraan leimojen tarkistukseen.

Maali
Viimeiseltä rastilta juostaan viitoitusta pitkin opasteiden mukaiseen maalikarsinaan. Ankkureilla on oma muista osuuksista poikkeava viimeinen rasti. Sijoitus ratkeaa maaliviivalla. Sijoille 1–40 sijoittuvien joukkueiden maaliintulojärjestyksen ratkaisee maalituomari. Maaliviivan jälkeen sijaitsevassa maalipisteessä suoritetaan leimaus, josta otetaan joukkueen maaliintuloaika. Sijoittuminen sijoille 41–n ratkaistaan maalileimausajan perusteella (viestinomaisesti maaliin tulleet). Maaliintulon jälkeen kilpailija jatkaa leimantarkastukseen. Maali suljetaan klo 18.00.

Lähtö-, vaihto- ja maalitoimintojen havainnollistaminen eli ns. vaihtodemo
Toiminnot havainnollistetaan klo 10.45 mallijuoksijoiden, kuulutuksen ja screenin avulla.

Uusintalähtö osuuksille 2.–7.
Uusintalähdössä lähtevien kilpailijoiden tulee luetuttaa ja nollata kilpailukorttinsa Emit IN
-teltassa sekä siirtyä vaihtoalueelle klo 15.20 mennessä. Vaihto suljetaan klo 15.20, jonka jälkeen vaihtopuomi avataan ja kaikki uusintalähtöön osallistuvat kilpailijat siirtyvät karttatelineelle oman karttansa luokse. Yhteislähtö tapahtuu klo 15.30 kuuluttajan ohjeiden mukaisesti.

Itkumuuri
Mikäli emit-kortin sähköisessä luvussa todetaan leimauksessa olevan epäselvyyksiä, tulospalvelu tekee hylkäysesityksen, joka selvitetään välittömästi itkumuurilla. Jos suoritus todetaan virheelliseksi puuttuvan tai virheellisen rastileiman tai väärän leimausjärjestyksen takia, pyydetään joukkueen huoltaja tarvittaessa paikalle. Hylkäys vahvistetaan vasta tämän jälkeen.

Keskeyttäneiden kilpailijoiden tulee saapua normaalisti vaihtoon/maaliin. Kilpailija vie seuraavan osuuden kartan vaihtopuomilla odottavalle seuraavan osuuden suunnistajalle. Keskeyttänyt kilpailija ilmoittaa keskeyttäneensä Emit OUT -teltassa. Mikäli kilpailija tulee (pakottavasta syystä) keskeyttäneenä/loukkaantuneena vaihdon/maalin ohi, hänen tulee ilmoittautua Emit OUT -teltassa ja luovuttaa karttansa toimitsijoille.

Hylätty tai keskeyttänyt joukkue saa jatkaa viestiä aina maaliin asti. Jos hylätty tai keskeyttänyt joukkue on kuitenkin vähemmän kuin puoli tuntia jäljessä johtavaa joukkuetta, joukkueen viestin jatkamista viivytetään ja seuraava vielä lähtemätön viestinviejä päästetään lähtemään osuudelleen vasta, kun puoli tuntia on kulunut kärjen vaihdosta. Em. joukkueen seuraavan osuuden kartta poistetaan karttatelineestä ja sen tilalle laitetaan osuusnumerolla varustettu lomake, johon on merkitty joukkueen numero ja aika, jolloin ko. joukkue voi aikaisintaan jatkaa viestiä. Tuleva viestinviejä ottaa lomakkeen karttatelineestä ja vie sen puomilla odottavalle juoksijalle. Juoksija saa osuutensa kartan varakarttapisteestä lomakkeeseen merkittyyn aikaan.

GPS-seuranta
Osuuksilla 2, 5 ja 7 on GPS-seuranta. Ilmoitettujen joukkueiden on käytettävä annettua GPS-laitetta. GPS-seurantalaite asennetaan kilpailijalle GPS-teltassa ennen siirtymistä Emit IN -telttaan. Suorituksen jälkeen laitteet kerätään pois vaihdon/maalin Emit OUT -tarkistuspisteestä poistuttaessa. 2. osuudelle GPS-seurantalaitteen saavat ne 22 joukkuetta, jotka ilmoitetaan kisojen www-sivuilla kilpailuviikolla ja ilmoitustaululla. Osuuksille 5 ja 7 voidaan lisätä tarpeen mukaan seurattavia joukkueita. Joukkueet ilmoitetaan ilmoitustaululla ja Emit IN -teltassa. Järjestäjällä on oikeus tarvittaessa vaihtaa GPS-seurattavia joukkueita kilpailun aikana.

Seuranta on nähtävissä kilpailukeskuksen screenillä. GPS-seuranta on mahdollista myös kisasivuilla. Seurantaan pääsee kisasivuilta (/) löytyvien linkkien kautta.

Suunnistajapankki

Suunnistajapankkiin voi ilmoittautua kilpailujen nettisivulta löytyvän “Suunnistajapankki” linkin kautta tai Infoon sieltä saatavalla lomakkeella viimeistään la 16.8.2014 klo 9.50. Suunnistajia voi varata yhdistelmäjoukkueisiin suunnistajapankista vain netin kautta. Yhteydenpito juoksijaan/joukkueeseen tapahtuu soittamalla ja ilmoittamalla juoksijapankkiin, että henkilö on löytänyt joukkueen tai joukkue juoksijan.

Suunnistajapankissa olevien juoksijoiden tilanne on nähtävissä ilmoitustaululla lauantaiaamuna. Infosta voi kysyä vapaita juoksijoita klo 9.50 asti. Lauantaina 16.8 klo 9.50:n jälkeen Info sijoittaa suunnistajapankista varaamatta jääneet suunnistajat suunnistajapankki-joukkueisiin.

Alkuosuuksien suunnistajista pyritään myös muodostamaan suunnistajapankkijoukkueita, vaikka joukkueesta puuttuisikin loppuosuuden suunnistajia. Esim. jos suunnistajapankista löytyy suunnistajia osuuksille 1, 2, 3 ja 4, mutta ei enää osuuksille 5, 6 tai 7, niin osuudet 1–4 juoksevat normaalisti viestin aloitusosuudet eli 1. osuuden suunnistaja lähtee normaalissa lähdössä klo 11.30.

Suositeltavaa on, että viestinomaisesti kilpailevien suunnistajapankkijoukkueiden viestinviejät ja heidän huoltajansa kokoontuisivat Infon vieressä klo 10.30 joukkuetovereihinsa tutustumista varten. Joukkueiden jäsenillä tulisi olla kilpailunumerot kilpailuasuissa juoksijan tunnistamisen helpottamiseksi. Mikäli seurajoukkueesta tulee yhdistelmäjoukkue, on tästä ilmoitettava Infoon juoksujärjestyslomakkeella viimeistään la 16.8 klo 9.50.

Pukeutuminen, pesu ja WC:t
Pukeutuminen tapahtuu kenttäolosuhteissa ja maksuttomat pesupaikat ovat Liikuntakeskuksen palloiluhallin pukutiloissa. Kankaanpään uimahalli on avoinna klo 11-17. Sama sisäänkäynti kuin maksuttomiin pesutiloihin kuljettaessa. Pääsymaksu uimahalliin 2,5 e lapsilta ja 5 e aikuisilta.

WC:t ovat kilpailukeskuksessa ja vaihtopaikalla WC-vaunuissa. Käytettävissä on myös sisä-WC-tiloja majoituskoulussa ja liikuntakeskuksessa.

Ensiapu
Kilpailukeskuksessa sen on ensiapupiste, jossa päivystää myös lääkäri. Sijainti on merkitty kilpailukeskuskarttaan. Ensiapupiste palvelee 16.8. klo 10.00–18.00, puh +358 44 5788 889.

Palkintojenjako
Kilpailun 15 parasta seurajoukkuetta palkitaan Nuorten Jukola -mitaleilla. Kunniapalkinnon saa seitsemän parasta seurajoukkuetta. Voittajajoukkue saa vuodeksi haltuunsa kiertopalkinnon ja omakseen kiertopalkinnon pienoismallin.

Palkintojenjakoa varten joukkueet kokoontuvat juhlalavan läheisyyteen sijoituksensa mukaisiin paikkoihin järjestäjän ohjauksen mukaan viimeistään klo 15.20. Palkintojenjako alkaa klo 15.30. Palkittavien joukkueiden tulee seurata kuulutusta. Joukkueet siirtyvät palkintojenjakoon käänteisessä järjestyksessä kuuluttajan ja toimitsijoiden ohjeiden mukaisesti. Yhdistelmäjoukkueet eivät voi saada Nuorten Jukola -mitaleja eivätkä kunniapalkintoja.

Nuorten Jukolan kiertopalkinto
Nuorten Jukolan kiertopalkinnon säännöt

  1. OP-Pohjolan lahjoittamasta kiertopalkinnosta kilpaillaan Nuorten Jukola -viestissä vuodesta 2014 alkaen seitsemänä peräkkäisenä vuonna.
  2. Kiertopalkinnon saa vuodeksi haltuunsa seura, jonka joukkue voittaa lopputuloksiltaan hyväksytyn kilpailun. Voittanut seura säilyttää palkinnon huolellisesti, vastaa asiaankuuluvista kaiverruksista ja toimittaa palkinnon seuraavaan kilpailuun. Seura saa itselleen muistoksi kiertopalkinnon pienoismallin.
  3. Vuosien 2014–2020 kilpailuissa jaetaan kiertopalkintopisteitä 15 parhaalle seurajoukkueelle seuraavasti:
    1. Voitosta saa 25 pistettä ja seuraavista sijoista 20–15–12–11–10–9–8–7–6–5–4–3–2–1 pistettä.
    2. Jos 15 parhaan joukossa samalla seuralla on kaksi tai useampia joukkueita, pisteitä saa ainoastaan parhaiten sijoittunut joukkue. Vapaaksi jäävät pistemäärät siirtyvät seuraavaksi parhaalle seuralle.
    3. Kiertopalkinnon saa omakseen v. 2020 seitsemän kilpailun jälkeen seura, joka vuosina 2014–2020 on viidessä kilpailussa saavuttanut korkeimman yhteispistemäärän. Jos useampi seura on saavuttanut samat pisteet, on voittaja se, jolla on eniten voittoja, ellei voitto näinkään ratkea, niin se, 2) jolla on voittojen lisäksi eniten kakkossijoja, sen jälkeen kolmossijoja jne.

Karttojen palautus ja reittihärveli
Kartat jaetaan seurojen materiaalipussissa olevaa karttojen palautuslipuketta vastaan Infosta yhteislähdön jälkeen klo 15.40. Joukkueiden palautuskarttoihin sisältyy suunnistajien suunnistamien ratojen kartat sekä yksi ”Kaikki rastit” -kartta.

Nuorten Jukolan reittihärveli avataan sunnuntaina kilpailun jälkeen. Juoksijoita pyydetään piirtämään reittinsä reittihärveliin.

Kaupat
Kilpailukeskuksessa on urheilutarvikemyymälöitä.

Ravintola
Lämmin ruoka on tarjolla Pohjanlinnan koulun ruokasalissa. Kilpailukeskuksessa on makkaragrilli ja kioskipalvelut. Maksaa voi vain KÄTEISELLÄ.

Vesipiste

Kioskirakennuksen vieressä on juomavesipiste. Varusteiden pesu on juomavesipisteellä kielletty.

Turvallisuus
Avotulen teko sekä kaasu- ja trangiakeittimien käyttö ja tupakointi kilpailukeskuksessa on ehdottomasti kielletty.

Seurateltat (Tuulisuojat)

Seurateltat pystytetään etukäteisvarausten mukaisesti jaetuille paikoille. Pystytyspaikka on hiekkakenttä. Seuratelttapaikkakartta julkaistaan nettisivuilla ja ilmoitustaululla.

Tiedot Nuorten Jukolan harjoituspaketeista löytyvät kisasivuilta. /yleista/harjoitusmahdollisuudet/

Mallisuunnistus on mahdollista kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä perjantaina ja lauantaina. Mallisuunnistus on avoinna kilpailun alkuun asti. Karttoja saa ostaa nettisivuilla olevien yhteystietojen kautta sekä infosta sen aukioloaikoina. Majoituskoululta on mallisuunnistukseen matkaa 100 m.

Kilpailukeskuksen mallisuunnistusrata on pituudeltaan 1,1 km ja on varustettu Emit-leimasimilla. Rata soveltuu leimauksen harjoitteluun ja verryttelyyn. Suunnistusharjoituksiin ovat käytössä harjoitusmaastot A, B ja C, joissa on rastiliput tai muoviset koodinumeroidut kiintorastit.

Löytötavaroita voi tiedustella Infosta.

Siisteys ja jätteet

Kaikki jätteet laitetaan keräysastioihin. Myös maastosta tuodaan kaikki jätteet (myös energiageelipussit) pois.
Nuorten Jukolassa lajitellaan pahvi, paperi ja sekajäte. Keräyspahvi lajitellaan kauppojen alueelle sijoitettaviin jäteastioihin. Keräyspaperi lajitellaan toimiston viereen sijoitettavaan jäteastiaan. Sekajäte lajitellaan kentän laidalla valmiiksi oleviin jäteastioihin. Koulun ruokailutiloissa ja keittiössä lajitellaan metalli, lasi, pahvi ja sekajäte.

Kilpailuohjeita täydennetään ja tarkennetaan tarvittaessa. Lopulliset kilpailuohjeet julkaistaan kilpailukeskuksen ilmoitustaululla ja nettisivuilla.

Hyvää kilpailuonnea!

Taustayhteisöt

Pääyhteistyökumppani

Yhteistyössä

Yhteistyössä

Yhteistyössä

Yhteistyössä

Osuusisännät

Osuusisännät

Osuusisännät

Osuusisännät