Åbo stad

Åbo stad, grundad år 1229, är Finlands äldsta stad och belägen vid Aura Å i Sydvästra Finland. Åbo är konstens, historiens och kulturens stad.

Finlands första huvudstad har genom historien varit en viktig port västerut. Åbo är fortfarande en betydande kommersiell hamnstad varifrån det är tät passagerartrafik till Mariehamn och Stockholm.

Invånarantalet i Åbo är ca. 178 000, vilket gör Åbo till Finlands femte största stad. Åbo är officiellt tvåspråkig med drygt 5 % av invånarna som talar svenska som modersmål.

I Åbo verkar två universitet och fyra yrkeshögskolor. I dessa studerar totalt nästan 30 000 personer för grund- eller fortsättningsexamina.

Evenemang och sevärdheter lockar årligen ett stort antal turister, både från Finland och internationellt, till Åbo. Aura Å i centrum av staden, kulturhistoriskt värdefulla miljöer och Åbo skärgård som breder ut sig utanför Åbo gör staden unik. Historiska objekt från Åbo slott till Domkyrkan är stadens mest kända sevärdheter.

Ur turismsynvinkel utgör Åbo, skärgården och grannstaden Nådendal de viktigaste objekten i regionen. Sevärdheter i det historiskt värdefulla Nådendal är den enhetliga gamla stan, finska presidentens sommarresidens Gullranda och temaparken Muminvärlden som bygger på Tove Janssons klassiska historier.


Källhänvisning: https://visitturku.fi/sv/visit-turku-sv/abo-region/abo-stad

https://visitturku.fi/sv

https://www.turku.fi/sv