Parkering

Bilar kommer till Ungdomens Jukola 2019 från Tammerfors riktning längs Markulantie. Titta på kartan. Ankomster måste följa skyltarna och trafikkontroll. För trafiksäkerhetens skull, sakta ner farten, när ni kommer in till parken. Akta dig för barn som kommer ut ur bilar. Vissa parkeringsplatser är för allmänt bruk. Uppmärksamhet också för det.

Parkeringsplatser ligger nära tävlingscentret (100-400m). Från parkeringsplatserna finns en guide till tävlingscentret. Guide måste följas för trafiksäkerhetens och tävlingområdes skull.

Säker resa, trafik manager Pekka Liimatainen, tel. 0400369604.