Löparbank

Saknar ditt lag en löpare eller saknar du plats i ett lag?

I orienterarbanken kan lag hitta löpare till sträckor som saknar löpare och en orienterare som inte hör till ett lag, men ändå vill delta, kan meddela sitt intresse i orienterarbanken.

· Man kan anmäla sig till Orienterarbanken via denna länk eller till Info på en blankett man får därifrån, senast lördagen den 24.8.2019 kl.9.50.

· Orienterare från orienterarbanken kan reserveras till kombinationslag endast via nätet.

· Kontakt till löpare/lag sker genom att ringa till och meddela orienterarbanken, att en löpare har hittat ett lag eller ett lag en löpare.

· Situationen i orienterarbanken, vad beträffar de löpare som är tillgängliga, finns till påseende i Info på lördag morgon.

· Man kan fråga efter lediga löpare från Info fram till kl. 9.50 på lördagen.

· Efter kl. 9.50 på lördagen den 24.8. sätter Info de orienterare som har blivit kvar oreserverade i orienterarbanken i orienterarbankslag.

· Man strävar till att bilda orienterarbankslag av löpare på de första sträckorna, även om laget skulle sakna löpare på de sista sträckorna. Om det t.ex i orienterarbanken finns löpare till sträckorna 1, 2, 3 och 4, men inte till sträckorna 5, 6 eller 7, så deltar löparna på sträckorna 1-4 som normalt i stafettens första sträckor. Löpare på sträcka 1 deltar alltså som normalt i starten kl. 11.30.

· De orienterare från orienterarbanken som tänker delta i stafetten i orienterarbankslag uppmanas att tillsammans med sin tränare samlas nära Info kl. 10.20 för att bekanta sig med sina lagkamrater. Lagens medlemmar bör ha tävlingsnumret synligt fäst på tävlingsdräkten för att underlätta igenkännandet av dem. Om det av ett föreningslag blir ett kombinationslag, så måste man anmäla om det på en blankett för löpordningen till Info senast lördagen den 24.8. kl. 9.50.