Tävlingsinbjudan

34. Ungdomens Jukola i Åbo lördagen den 24.8.2019

Ungdomens Jukola är en internationell stafettorienteringstävling avsedd för ungdomar. Stafetten har sju etapper och i lagen måste det finnas både flickor och pojkar.

Etapper, ålders- och nivåkrav samt preliminära banlängder:

Etapp Födelseår Nivå Banlängd
1. H/D16 år 2003 eller senare H/D14 5,0 km
2. H/D16 år 2003 eller senare H/D14 4,3 km
3. D14 år 2005 eller senare D12 2,5 km
4. H/D14 år 2005 eller senare H/D12 2,5 km
5. D16 år 2003 eller senare D14 3,6 km
6. D18 år 2001 eller senare D16 4,5 km
7. H/D18 år 2001 eller senare H16 6,0 km

I etapplängderna ingår cirka 350 m snitsling. Gafflingar på alla etapper utom på etapp 5.

Start:

Tävlingens start sker kl.11.00 och beräknad målgång för segrarlaget är kl.13.50.

Tävlingsregler:

I tävlingen följer man SSL:s grenregler, arrangemangsdirektiven för Ungdomens Jukola och arrangörens direktiv. Det är förbjudet att använda orienteringsspikskor. Dubbskor ät tillåtna.

GPS-uppföljning:

GPS-utrustning har reserverats för att följa med topplagen (etapperna 2, 5 och 7) under tävlingen. Lag som vägrar att använda uppföljningsutrustning utesluts ur tävlingen.  Det är
tillåtet att använda egen GPS-utrustning under tävlingen. Närmare information om detta finns på hemsidan.

Rätt att delta i tävlingen:

Stafetten är i första hand avsedd för klubblag. Klubbar som inte får ihop ett eget lag kan bilda kombinationslag med en annan klubb eller andra klubbar. Likaså kan klubb som har extra löpare bilda kombinationslag med en annan klubb eller andra klubbar. Skolor och ungdomsorganisationer kan också bilda ett stafettlag. Om en medlem i en orienteringsklubb deltar i ett skol- eller ungdomsorganisationslag ska hen få godkännande till det av sin klubb. Reglerna för ålder och kön gäller alla lag. Flickor får löpa på etapp 7. Arrangören bildar lag av de enskilda löpare som anmält sig till löparbanken. Endast klubblag kan nå prisplatser.

Anmälan:

Anmälan till Ungdomens Jukola öppnas den 25.6.2019 och stängs den 12.8.2019 kl. 24.00. (finsk tid). Vid anmälan används anmälningstjänsten. En länk till anmälningstjänsten publiceras på tävlingens hemsida.

Efteranmälan:

Man kan göra efteranmälan mot förhöjd avgift via anmälningstjänsten fram till den 19.8.2019 kl. 24.00 (finsk tid).

Deltagaravgifter:

110 €/lag. Efteranmälningsavgiften 165 €/lag.

Anmälningsavgifter och efteranmälningsavgifter betalas som nätbetalning i anmälningstjänsten.

Lagens löpordningar:

Slutliga löpordningar ska anmälas senast fredagen den 23.8.2019 kl. 21.00 (finsk tid) via anmälningstjänsten.

Tävlingskansli / INFO:

Tävlingskansliet/INFO finns under fredagen den 23.8.2019 kl. 17.00–21.00 vid övernattningsskolan (adress: Rieskalähteen koulu, Jöllivägen 3, 20300 Åbo) och under lördagen den 24.8.2019 på tävlingsplatsen kl. 8.00–18.00.

Stämplingsbrickor (Emit-brickor):

Laget ska ha minst tre Emit-brickor. Samma bricka får inte användas av två skilda lag. Man kan hyra Emit-brickor av arrangören till ett pris av 5€/bricka. Antalet hyresbrickor ska meddelas i samband med anmälan. Nummer på Emit-brickor behöver inte meddelas på förhand, numren registreras i systemet på tävlingsplatsen vid ingången till start- eller växlingsområdet.

Platser för klubbtält:

Klubbtält kan resas på tävlingsplatsen från och med fredag kl. 17.00. Klubbtälten ska resas på reserverade platser! Reservering av platser för klubbtält görs i samband med anmälan via anmälningstjänsten. Storleken på tältplatsen är 6 m x 6 m och reserveringsavgiften är 10 €.

Karta:

Orienteringskarta 8/2019, skala 1:7500, ekvidistans 5 m. Kartans storlek är A4. Kartorna är i plastfodral.

Tidigare kartor över tävlingsområdet finns på tävlingens hemsida.

Området med träningsförbud:

Tävlingsområdet är i tränings- och tävlingsförbud. Det förbjudna området är angivet på tävlingens hemsida och i SSL:s kartregister.

Terrängbeskrivning:

Tävlingsterrängen är typisk för Egentliga Finland med berg i dagen. I tävlingsområdet finns det ett motionsspår och mycket stigar. Terrängen är måttligt kuperat och sikten är huvudsakligen god. Ställvis finns det även svårare och mer detaljrika partier.

Vägvisning:

Som tävlingscentral fungerar Impivaara idrottscentral i ändan av Kurrastigen.

Vägvisning till tävlingsplatsen börjar vid korsningen av Tammerfors riksväg och Markulavägen. Körtid till parkeringen är cirka 2 minuter.

Vägvisningsskyltarna finns på plats från och med fredagen den 23.8.2019 kl. 16.00.

Parkering:

Parkeringen är högst 300 m från tävlingscentralen.

Omklädning och dusch:

Omklädning och dusch finns vid tävlingsplatsen.

Inkvartering:

Arrangören erbjuder golvinkvartering natten mellan fredag och lördag. Avgiften för inkvarteringen (med eget liggunderlag) är 15 €/person/natt. I priset ingår frukost. Priset för kvällsmat är 6 €. Reservering av golvinkvartering och kvällsmat (specialkost ska reserveras skilt) görs i samband med tävlingsanmälan i anmälningstjänsten. Namn, e-post och telefonnummer till klubbens kontaktperson samt namnlista på övernattare ska anmälas till arrangören senast när ni anländer.

Inkvarteringen är vid Rieskalähteen koulu. Adressen är Jöllivägen 3, 20300 Åbo. Vägvisning är på plats på fredagen kl. 16.00.

Träning:

Träning inför Ungdomens Jukola erbjuds i en grannterräng till tävlingen. Priset är 5€/karta. Mer information och reserveringar Jarmo Jerkku (jarmo.jerkku@gmail.com).

Mat:

Restaurang och café finns på tävlingsplatsen. Lunch serveras vid restaurangen på tävlingsplatsen, vegetariskt alternativ finns också. Maten är laktosfri. Specialkost (mjölkfri, glutenfri) kan beställas i förväg senast den 28.7.2019 via e-post lotta.haavisto@fimnet.fi.

Funktionärer och kontaktuppgifter:

Tävlingsledare Erkki Haavisto erkki.haavisto@hintsa.fi +358 500 540032
Banläggare Jarmo Jerkku jarmo.jerkku@gmail.com +358 40 5734707
Information Emmi Haavisto emmi.haavisto@hintsa.fi +358 440 220894
Tävlingskontrollant Mika Kantola kuntsi.kantola@gmail.com +358 40 7381901
Bankontrollant Markku Vesalainen, AngA +358 40 7333150

Välkommen till Impivaara och Åbo!

Turun Suunnistajat, Kaukametsäläiset och Suomen Suunnistusliitto (SSL)