Björn i Joensuu-Jukola terrängen!

Bild:Reetta Virtanen

Det finns en björn, eller björnkontroll som det heter på orienteringsspråk, i terrängen.  Ilomants har vänligt lånat ut en Björn som kontrollpunkt. Björnen och andra små byggda föremål är markerade med en svart symbol på kartan. Det finns också myrstackar och tjärdalar som är markerade på kartan.

karttamerkit