Kaukametsäläiset ry

Kaukametsäläiset ry on Jukolan viestin perustaja- ja omistajayhteisö. Se on perustettu 30.6.1948 pääkaupunkiseudun suomalaisten suunnistusseurojen aloitteesta. Perustajajäseniksi merkittiin Jaakko Kahila (Helsingin Suunnistajat), Erkki Pekkanen (Helsingin Toverit) ja Viljo Huhta (Helsingin Toverit). Perustamisvuonna kutsuttiin lisäksi 28 muuta jäsentä.

Yhdistys on ”yhden asian liike”. Sen tehtävänä on huolehtia, että Jukolan viesti järjestetään, ja järjestetään laadukkaasti sekä että järjestelyissä pidetään yllä perinteitä, erityisesti Aleksis Kiven Seitsemän veljeksen hengessä. Myöhemmin yhdistyksen tehtäviin on tullut myös osallistuminen Nuorten Jukolan toteuttamiseen.

Yhdistys kutsuu jäsenensä, joiden samanaikaisena enimmäismääränä on pidetty 77. Jäseniksi kutsutut ovat suunnistuksen eri osa-alueilla – Jukolan viestien tai muiden suunnistustapahtumien järjestäjinä, valmentajina, järjestötyössä, kilpailijoina – tai muuten suunnistusurheilua läheisen toimintansa vuoksi erityisen ansioituneita henkilöitä. Jäsenet ja johtokunta

Työrukkasenaan Jukolan viestin järjestäjien valinnassa, koulutuksessa, opastuksessa ja valvonnassa yhdistys käyttää Jukolan viestin johtoryhmää, jonka puheenjohtajana toimii Kaukametsäläisten puheenjohtaja ja muina jäseninä Suunnistusliiton ja Puolustusvoimien edustajat. Lisää johtoryhmästä.

30-vuotiskilpailun edellä (1978) pystytettiin Jukolan viestin, ja tavallaan myös Kaukametsäläisten muistomerkiksi, Hiidenkivi ensimmäisen Jukolan viestin lähtöpaikan niityllä, Vantaan Ruskeasannalla, lähellä Tuusulantien ja Ruskeasannantien risteystä.Lisää Historia -osiossa

Perinteisesti Jukolan viestissä viedään sanomaa. Sillä Kaukametsäläiset tervehtivät jotakin ajankohtaista yhteisöä tai ryhmää tai haluavat tuoda esiin tai kiinnitettävän huomiota johonkin tärkeäksi katsomaansa asiaan. Sanoman lukee julki voittajajoukkueen ankkuri pian maaliin saapumisensa jälkeen. Lisää Viestisanomat-osiossa

Varsinaisesta toiminnasta ylijääneet varansa yhdistys käyttää suunnistusurheilua tukevaan toimintaan. Se jakaa stipendejä menestyneille suunnistajille ja lisäksi erityisinä painopistealueina ovat olleet nuorisotoiminnan tukeminen sekä suunnistuksen harrastusedellytyksistä huolehtiminen, esim. maastoselvitykset ja tekniset apuvälineet.