Johtoryhmä

Jukolalogo

Jukolan järjestelyjen taustalla on johtoryhmä. Sen työ on lähes näkymätöntä, mutta ajan saatossa sillä on ollut erittäin merkittävä osuus Jukolan nykyiseen asemaan. Johtoryhmä on toiminut vuodesta 1980 lähtien. Sen perustajayhteisöjä olivat Kaukametsäläiset, Helsingin Sanomat ja Suomen Suunnistusliitto. Vuodesta 2004 alkaen Helsingin Sanomien työtä on jatkanut Puolustusvoimat. Yhteisöt nimeävät henkilöedustajansa johtoryhmään. Johtoryhmän sihteerinä toimii Suunnistusliiton viestiä varten nimeämä tekninen asiantuntija (TA). Vuonna 2018 johtoryhmä laajeni siten, että kullakin osapuolella on kaksi (2) edustajaa.

Johtoryhmän tärkein työ on turvata järjestelyiltään huippuluokan suunnistustapahtuman toteutus ja jatkuvuus. Johtoryhmä opastaa ja valvoo, että kulloinkin vuorossa oleva järjestäjä toteuttaa järjestelyt viestin hengen, perinteiden ja sääntöjen mukaisesti, ja että kaikkien järjestelyistä vastaavien osapuolten edut ja velvollisuudet toteutuvat.

Johtoryhmä julistaa kilpailun haettavaksi, tutkii maaston ja kilpailukeskuksen sekä järjestäjän edellytykset suoriutua järjestelytehtävästä ja valitsee järjestäjän. Johtoryhmä päättää myös osanottomaksujen ja muiden tarpeellisiksi havaittujen maksujen suuruuden.

Järjestäjät vaihtuvat, mutta taustaryhmä pysyy samana. Johtoryhmä kiidättää vuodesta toiseen viestiä uusille järjestäjille viestin järjestelyjen perustana olevista perinteistä ja arvoista.

Johtoryhmän eri osapuolten tehtäväjako:

KM-logo Puolustusvoimat
Kaukametsäläiset on Jukolan perustaja ja aatteen luoja, sekä kilpailun perinteiden vaalija ja kehittäjä. Heidän edustajansa toimii johtoryhmän puheenjohtajana. Yrjö Teeriaho hoiti tehtävää vuosina 1980-94 ja hänen jälkeensä on 1995-2011 tehtävää hoitanut Reimo Uljas. Nykyinen puheenjohtaja Juhani Sihvonen aloitti 2012-. Petri Paukkunen toimii toisena edustajana. Puolustusvoimat on pitkäaikaiseen ja merkittävään taloudelliseen yhteistyöhön sitoutuneiden tukijoiden edustaja. Vuosina 1980 -2004 Helsingin Sanomat on oli johtoryhmän jäsen. Helsingin Sanomain edustajina olivat Jorma Kuula (1973-2002) ja Sari Vapaavuori (2002-04). Vuodesta 2005 alkaen johtoryhmässä Puolustusvoimia on edustanut Vesa Tervo (2005-2007), Jorma Aherto (2007-2009), Timo Pöysti (2010-2014), Risto Kolstela (2015), Jouni Lipponen (2016-2019),Teijo Oksanen (2016-2019), Vesa Vainio ja Janne Kempas (2020-2021). Suomen Suunnistusliitto (SSL) on Suomen suunnistustoiminnasta vastaava järjestö, jonka luvalla ja valvonnassa toteutetaan kaikki kilpailutoiminta Suomessa. SSL:n edustaja on 2022 lähtien ollut Timo Saarinen ja hänen lisäkseen Marko Kantaneva 2020-. Aikaisemmat SSL:n edustajat ovat olleet Kalevi Kapanen 1980-84, Reimo Uljas 1985-94, Aki Lindroos 2015-2020 ja Petteri Palmi 1995-2021.
Teknisen asiantuntijan tehtävänä on varmistaa kaiken kattavasti, että järjestelyt toteutetaan kilpailusääntöjä noudattaen, niin että urheilullinen oikeudenmukaisuus toteutuu. Lisäksi on varmistettava, että järjestelyissä huomioidaan Jukolan erityispiirteet. Näissä merkeissä hän neuvoo ja ohjaa järjestäjiä.

Vuonna 2014 kilpailunvalvojan nimike muuttui tekniseksi asiantuntijaksi (TA). Teijo Oksanen aloitti TA;na vuoden 2024 Jukolan valvonnalla.  Jukolan viestin valvojina ja TA:na ovat toimineet Erkki Pekkanen 1950-58, Frans Krogell 1970-83 ja Matti J. Koski 1984-96, Pekka Nikulainen 1997-2000, Arvo Kantola 2001-2010, Heikki Peltola 2011-2018 ja Jaakko Lajunen 2019-2023

Jukolan järjestelysopimuksen allekirjoitus

Kuva. Uuden tehtäväjakosopimuksen allekirjoitustilaisuus 6.11.1980. Allekirjoittajina puheenjohtaja Yrjö Teeriaho Kaukametsäläiset ry, toimitusjohtaja Väinö J. Nurmimaa Sanoma Oy ja puheenjohtaja Osmo Niemelä SSl. Kuva kirjasta Jukolan viestin tarina 1949-1988.

Johtoryhmän yhteystiedot:

Nimi Osoite Puhelin Sähköposti
Kaukametsäläiset ry Juhani Sihvonen (puheenjohtaja) Kiesilänrinne 1 50180 MIKKELI 045 77319462 juhani.sihvonen@jukola.com
Kaukametsäläiset ry Petri Paukkunen (varapuheenjohtaja) Puolakatu 13 A, 20660 LITTOINEN 0400 669203 petri.paukkunen@jukola.com
Suomen Suunnistusliitto Timo Saarinen Suomen Suunnistusliitto, Valimotie 10 00380 Helsinki 040 5198699 timo.saarinen@suunnistusliitto.fi
Suomen Suunnistusliitto Marko Kantaneva Suomen Suunnistusliitto, Valimotie 10 00380 Helsinki 045 2146681 marko.kantaneva@suunnistusliitto.fi
Puolustusvoimat Lasse Torpo lasse.torpo@mil.fi
Puolustusvoimat Paavo Väisänen paavo.vaisanen@mil.fi
Tekninen asiantuntija (TA) ja sihteeri Teijo Oksanen 050 5261024 teijo.oksanen@jukola.com
Tekninen asiantuntija (TA) vara Pekka Vuorinen pekka.vuorinen@jukola.com

Jukolan järjestelysopimuksen allekirjoitus

Kuva: Johtoryhmä vuonna 2018 vasemmalta: Petteri Palmi, Aki Lindroos, Esko Junttila, Heikki Peltola, Juhani Sihvonen, Jaakko Lajunen, Teijo Oksanen ja Jouni Lipponen

Jukolan viestin johtoryhmä 2023
Jukolan viestin johtoryhmä 2023 vasemmalta: Jaakko Lajunen, Paavo Väisänen, Juhani Sihvonen, Esko Junttila, Teijo Oksanen, Lasse Torpo, Marko Kantaneva ja Timo Saarinen