Arvot

Jukolan viesti järjestetään Aleksis Kiven Seitsemän veljestä – kirjan hengessä. Monet nimet ja perinteet
on poimittu kirjasta. Lisäksi Jukolan viestin järjestelyissä on monta muuta erittäin tärkeää arvoa, jotka on
huomioitava. Jukolan viestin yksi menestyksen kulmakivi on juuri arvojen noudattaminen, jotka vuodesta
toiseen toteutettuna luovat kilpailuun turvallisuutta niin järjestäjille kuin kilpailijoille.

  Jukolan viestin arvot

  • Järjestäjät; osaavat ja motivoituneet järjestäjät, talkootyön osuus on noin 95 %
  • Urheilijat: kilpailu tehdään huipuille massatapahtuman vaatimukset huomioiden
  • Kumppanit: tapahtuma vaatii erilaisia yhteistyökumppaneita (ml. media)
  • Osaaminen: avoin tiedonsiirto järjestäjältä toiselle, asiantuntijaverkoston tuki
  • Luonto kilpailu käydään maastossa, jossa on eri ympäristötekijät huomioitu
  • Arvokkuus järjestelyt tukeutuvat perinteisiin Aleksis Kiven hengessä
  • Valtakunnallisuus tapahtuma järjestetään vuosittain eri puolella Suomea
  • Elämys jokainen Jukola tarjoa ainutlaatuisen kokemuksen, arvo osallistumiselle
  • Nuorten Jukola tärkeä kasvualusta aikuisten tapahtumalle
  • Lippulaiva suunnistuksen kärkitapahtuma maailmassa
  • Asiakkaat kilpailukeskus palvelee positiivisessa hengessä kaikkia asiakkaita