Event

Ungdomens Jukola 2022 och ungdomens super veckoslute i Kotka den 20.-21.8.2022. All viktig information relaterad till evenemanget, rörelse och boende hittar du här.