Kompass & INOV-8

Det nationella Kompass -evenemanget, INOV-8 ligans final och Kymen Rastiviesti -stafett på söndagen den 21 augusti i Kotka

Kompass evenemangets serier: H/D10RR, H/D12 och H/D14, anmälningsavgift 12 €.
INOV-8 ligans serier: H/D 16, H/D 18 och H/D20, anmälningsavgift 18 €.
Nationell tävling serier: H/D 12TR, H/D21, H40-H80 och D40-D75
Kymen Rastiviesti -stafett serier: H21 och D21, tre etapper i de båda stafetterna, anmälningsavgift 75 €/lag.

Tävlingscenter

Tävlingscentret är i Honkala skidstadion (Honkalan hiihtostadion, Honkalantie 12, 48720 Kotka).
Detaljerad information för ankomst publiceras på evenemangets websida.

Det finns bla. restaurang, toaletter och tvättmöjlighet i tävlingscentret. Mera information om tjänster i tävlingscentret publiceras på evenemangets websida.

Start

Första starterna sker kl. 10:00 för de individuella serierna. I INOV-8 ligans finaler är startordningen omvänd enligt INOV-8 ligans ranking.
D21 stafetten uppskattas starta kl. 13:30 och H21 kl. 15:00. De bekräftade starttiderna anges i tävlingsinstruktionerna.

Anmälning och anmälningsavgifter

Utländska lag och tävlanden kan anmäla sig ända till den 14 augusti 2022 via email till
nuortenjukola2022@gmail.com. Vid samma tillfälle bör nödvändigt antal Emit-kort reserveras.
Anmälningsavgiften betalas enligt de anvisningar som fås per email efter anmälning.

Information för Kymen Rastiviesti-stafetten

De tävlanden som deltar i Kompass -evenemanget eller i INOV-8 finalen får inte delta i Kymen rastiviesti-stafetten på grund av samma terräng.

Etapp     Uppskattad etapptid  Etapp      Uppskattad etapptid
1. H21    30 min                      1. D21     30 min
2. H21    45 min                      2. D21     45 min
3. H21    30 min                      3. D21     30 min
Totalt 1h 45 min                      Totalt 1h 45 min

Alla etapper innehåller gaffling och ca 500 meter snitsling.