Ungdom Jukola tävlingsinstruktioner

SAMMANFATTNING
• Löpordingarna bör vara inskrivna senast på fredagen den 19 augusti kl. 14.00.
• Tävlingscentret är Tampsa skidcentrum
• Parkering 400 – 1200 m från tävlingscentret
• Eftersom det går högspänningskablar ovanom tävlingscentret är egna flaggor och vimplar förbjudna på
klubbtältområdet. Det finns ett skilt område för flaggor och vimplar.
• INFO öppet på fredagen den 19 augusti kl. 17.00-21.00 och på lördagen den 20 augusti kl. 8.00-
18.00
• Tävlingsmaterialet avhämtas klubbvis mot kvittering från INFO
• Kartan 1:7500, ekvidistans 5 m, storlek A4
• Kontrollkoderna finns inte efter kontrollnumret → kolla kontrollbeskrivningen
• Publikkontroll på varje etapp
• GPS tracking på etapperna 1, 2, 4, 5, 6 och 7
• Ett ingärdat område för stödpersoner på etapperna 3–5
• Samstart kl. 11.00, inrop börjar kl. 10.30 och slutar kl. 10.50
• Rätt fålla för växling och mål enligt anordnarens direktiv
• Visualisering av tävlingsfunktioner kl. 10.15
• Omstart för etapperna 2 – 7 kl. 15.00, inregistrering och växling stängs kl. 14.50
• Det är förbjudet att följa Nät-tv sändningen med egen mobilenhet
• Tvättmöjlighet på Kyminkartanon koulu, 400 m från tävlingscentret
• Prisutdelning kl. 15.45, de 15 bästa klubblagen och det bästa kombinationslaget får pris
• Kartreturnering från INFO från kl 15.00 framåt
• Pastalunch (9,50 € om ni har beställt den i förväg, 11 € annars) serveras kl. 10.30-16.00

Tävlingsanvisningar

Du hittar tävlingsanvisningarna i sin helhet här.