TÄVLINGSINBJUDAN / UNGDOMENS JUKOLA

37. Ungdomens Jukola i Kotka lördagen den 20.8.2022

Ungdomens Jukola är en internationell stafettorienteringstävling med 7 etapper för ungdomar. I laget ska finnas både flickor och pojkar.

Etapper, ålders- och färdighetsnivå samt preliminära etapplängder
Etapp Födelseår                              Nivå    Etapplängd
1.         D16 år 2006 eller senare      14         4,3 km
2.         H/D16 år 2006 eller senare  14         4,6 km
3.         H/D14 år 2008 eller senare  10         2,5 km
4.         D14 år 2008 eller senare      12         3,3 km
5.         H/D14 år 2008 eller senare  12         3,3 km
6.         D18 år 2004 eller senare      16         5,1 km
7.         H/D18 år 2004 eller senare  16         5,6 km
Totalt 28,7 km

I etapplängderna ingår cirka 450 m snitsling. Gaffling på alla etapper förutom på etapp 3.

Start

Samstart klockan 11.00. Segrarlaget beräknas gå i mål kl. 14.00.

Tävlingsregler

I tävlingen gäller SSL:s (Finlands Orienteringsförbund) grenregler, Ungdomens Jukolas arrangörsdirektiv och arrangörens direktiv.

Det är förbjudet att använda orienteringsspikskor. Dubbskor är tillåtna.

GPS-uppföljning

GPS-utrustning har reserverats för att följa med topplagen (etapperna 1, 2, 4, 5, 6 och 7) under tävlingen. Lag som vägrar att använda uppföljningsutrustning utesluts ur tävlingen. Det är tillåtet att använda egen skärmlös GPS-
utrustning under tävlingen. Närmare information finns på web-sidorna.

Rätt att delta

Stafetten är i främsta hand avsedd för klubblag. Klubbar som inte får ihop ett eget lag kan bilda
kombinationslag med annan eller andra klubbar. Likaså kan klubb som har ”överlopps” löpare bilda
kombinationslag med annan eller andra klubbar. Läroinrättningar och ungdomsorganisationer kan också
bilda ett stafettlag. Om en medlem i en orienteringsklubb deltar i ett skol- eller ungdomsorganisationslag
skall han/hon få godkännande till det av sin klubb. Reglerna för ålder och kön gäller alla lag. Tävlingslicens
eller försäkring krävs inte, men ifall dessa saknas, tävlar ifrågavarande på eget ansvar. Arrangören bildar
lag av de enskilda löpare som anmält sig till löparbanken. Endast klubblag kan nå prisplatser.

Pris

Tävlingens 15 bästa klubblag belönas med Ungdomens Jukola -medalj. De sju bästa klubblagen får
dessutom ett hederspris. Det vinnande laget får ett vandringspris för ett år och dessutom en
miniatyrmodell av vandringspriset permanent till eget. Dessutom belönas det bästa kombinationslaget.

Anmälan

Anmälan till Ungdomens Jukola öppnas den 20.6.2022 och stängs på söndagen den 7.8.2022 klockan
23.59. En länk till anmälningstjänsten publiceras på tävlingens hemsida.

Efternanmälan

Man kan göra efteranmälan mot förhöjd avgift via anmälningstjänsten fram till den 14.8.2022 klockan
23.59.

Deltagaravgifter

118 €/lag. Efteranmälning 175 €/lag.

Anmälnings- och efteranmälningsavgifter betalas som nätbetalning i anmälningstjänsten. Utsländska lag
betalar själv banktjänstavgift för valutaöverföringen.

Lagens löpordningar

Slutliga löpordningar ska anmälas senast fredagen den 19.8.2022 klockan 14.00 via
anmälningstjänsten eller med ett personligen inhämtat dokument till tävlingskanslin.

Tävlingskansli / INFO

Tävlingskansliet/INFO har öppet fredagen den 19.8.2022 klockan 17.00 – 21.00 i tävlingscentrum
och lördagen den 20.8.2022 i tävlingscentrum från klockan 8.00 framåt.

Stämplingsbrickor

Laget ska ha minst tre Emit-brickor. Samma bricka får inte användas av två skilda lag. Man kan hyra Emit-brickor av arrangören till ett pris av 5€/bricka. Om laget behöver hyresbrickor, ska antalet meddelas i samband med anmälan. Nummer på Emit-brickor behöver inte meddelas på förhand; numren registreras i systemet i tävlingscentrum vid ingången till start- eller växlingsområdet.

Platser för klubbtält

Klubbtält kan resas i tävlingscentrum från och med fredag klockan 17.00. Tälten ska resas på reserverade platser. Reservering av platser görs i samband med anmälan via anmälningstjänsten. Arrangören delar ut platserna. Storleken på tältplatsen är 6 m x 6 m och reserveringsavgiften 12 €.

Karta

Orienteringskarta 7/2022, skala 1:7500, ekvidistans 5 m. Kartans storlek är A4. Kartorna är i
plastfodral. Kartmakare Kimmo Nykänen.

En gammal karta över tävlingsområdet finns på tävlingens hemsida.

Området med träningsförbud

Tävlingsområdet är i tränings- och tävlingsförbud. Det förbjudna området är angivet på tävlingens hemsida och i SSL:s kartregister.

Terrängbeskrivning

Tävlingsterrängen är enhetlig och av bebyggelse begränsad. Området är kuperat och inbegriper huvudsakligen tallskog och berg i dagen. Sikten och framkomligheten är mycket bra. Endel sluttningar har små områden med stenar. På området finns ett tätt nätverk av friluftsrutter och skidspårbotten.
Dessutom finns det små stigar varav alla inte har beskrivits på kartan. Höjdskillnaden mellan tävlingscentrum och terrängens högst del är cirka 45 meter.

Vägvisning

Som tävlingscentrum fungerar Tampsa skidstadion. Detaljerad information om ankomst och vägvisning finns på webbplatsen.

Vägvisningsskyltarna är på plats från fredagen den 19.8.2022 klockan 16.00. Följ de anvisningar som arrangören ger.

Parkering

Parkeringsplatser finns på två olika avstånd. Ett begränsat antal (ca 200 platser) avgiftsbelagda platser för personbilar finns i tävlingscentrums omedelbara närhet. Parkeringsavgiften betalas till tävlingskansliet.
Avståndet från dessa parkeringsplatser till tävlingscentrum är 300–600 meter. Gratis parkeringsplatser ligger på 1,5 kilometers avstånd. Vid tävlingscentrum finns en plats för avlastning. Bussar och husbilar parkeras på en gratis parkeringsplats cirka 1,5 kilometer från tävlingscentrum.

Omklädning och dusch

Omklädning och dusch ligger i Kyminkartano skola. Den ligger ca 600 m från tävlingscentrum. En guidad rutt leder till skolan. Att simma och tvätta sig i Tampsa vattenbassäng, som finns i tävlingscentrums omedelbara närhet, är förbjudet under hela veckoslutet.

Inkvartering

På webbplatsen finns en länk till inkvarteringsalternativen i Kotka.

I fall det är enligt rådande riktlinjer möjligt att ordna skolinkvartering, kommer det att ordnas i Korkeakoski skola. Skolinkvartering bokas på förhand via anmälningstjänsten. Från skolan är det ca 2 kilometer till tävlingscetrum. Skolan ligger omedelbart vid en hållplats för tågtrafik. Från skolan är det ca 1 km till söndagens Inov8-ligans och Kompassevenemangets finaltävlingsplats. Det är möjligt att boka frukost och kvällsmål via anmälningstjänsten. Frukost serveras den 20.8.2022 och den 21.8.2022. Kvällsmål serveras den 19.8.2022 och den 20.8.2022.

Träning

Flera typträningar inför Ungdomens Jukola bjuds ut från början av juni. Träningpaketernas innehåll och priser meddelas under majmånad på webbplatsen. Förfrågningar och beställningar från adressen nuortenjukola2022@gmail.com

I närheten av tävlingscentrum (ca 700 meter) är liten träningsterräng som man kan användas som en del av träningpaketet på från början av juli. Detta område fungerar även som modellorienteringsterräng inför superhelgen i augusti. Kartor kan beställas i förhand eller avhämtas från tävlingskansliet under öppethållningstid. Mer detaljerade uppgifter hittas på webbplatsen.

Mat

I tävlingscetrum finns restaurang, kafé och korvgrill. Pastalunch (11€, inhåller varm mat, sallad, bröd, vatten eller saft) är tillgänglig kl. 10.30-16.00 i restaurangen i tävlingscetrum (också vegetariskt alternativ).
Maten är laktosfria. Mjölkfria och glutenfria alternativ erbjuds för personer med specialdiét. Det rekommenderas att köpa matbiljetterna via anmälningstjänsten senast den 17.8.2022. Matbiljetterna hittas bland den utdelade lagmaterialen.

Funktionärer och kontaktuppgifter

Tävlingsledare Ari Kukkonen ari.kukkonen@insteam.fi +358 45 319 2882

Banläggare Ari Heinola ari.heinola@kymp.net +358 40 860 5305

Generalsekretare Salla Töyrylä salla.lehto@kymp.net +358 44 328 4175

Tävlingsteknisk expert Mika Kantola kuntsi-kantola@gmail.com +358 40 738 1901

Bankontrollant Jyrki Hyyrynen jyrki.hyyrynen@edukouvola.fi +358 45 122 4566

Tillägsinformation:

nuortenjukola2022@gmail.com
Evenemangets webbplats: https://jukola.com/nj2022/

Välkommen till Kotka för att njuta av orienteringens superveckoslut!

Kymin Suunnistajat och Vehkalahden Veikot, Kaukametsäläiset och Suomen Suunnistusliitto (SSL)