Covid-19 vägledning

Vi följer instruktionerna från det regionala Kymsote och för närvarande (2 augusti 2022) särskilda restriktioner
är inte giltigt. Kymmenedalens regionala rekommendationer uppdateras efter läget, så det finns
bra att lära känna regelbundet. Rekommendationerna gäller i hela Kymmenedalen. Från bifogad länk
lär känna de giltiga riktlinjerna:
https://korona.kymsote.fi/kymenlaakson-tilanne-ja-suositukset/

Detaljer om dessa instruktioner:
Vid anordnande av offentliga evenemang ska lagens allmänna hygienkrav följas; kunder har t.ex.
möjlighet att rengöra händer ska ges och vistelsen ska ordnas så fritt som möjligt.

Om situationen ändras före evenemangshelgen 20-21 augusti 2022 kommer vi att uppdatera instruktionerna
till vår hemsida.