Metsätalous

Metsänomistajia, metsätuhotutkijoita ja suunnistajia on askarruttanut, voiko taimikon laatu heikentyä, jos suunnistuskilpailun rata johdetaan taimikon halki. Suunnistuskilpailujen osanottajamäärät vaihtelevat parista sadasta muutamaan tuhanteen. Osanottajamäärät kuulostavat isoilta, minkä takia osa maanomistajista määrää taimikot kielletyiksi alueiksi suunnistuskilpailussa.

Asian selvittämiseksi tehtiin Helsingin yliopiston Hyytiälän metsäasemalla järjestettyjen suunnistuskilpailujen yhteydessä taimien tallaantumisselvitys maatalous- ja metsätieteen tohtori Antti Uotilan johdolla heinäkuussa 2005.

Metsäaseman läheisyydessä olleeseen aukkoon perustettiin suorakaiteenmuotoiset koealat, joihin oli kuhunkin istutettu kuusentaimia 1800 kappaletta hehtaarille. Aukko oli hakattu joulukuussa 2004 ja taimet istutettu toukokuussa 2005.

Osalta koealoista kannot ja hakkuutähteet oli kerätty pois ennen maanmuokkausta. Aukko ei ollut vielä heinittynyt, joten taimet olivat hyvin näkyvissä. Taimet olivat kooltaan 15-25 cm pitkiä, hentoja taimia, eikä suunnistajan tarvinnut väistää niitä kompastumisen pelossa. Ratamestarin kanssa oli sovittu, että osa kilpailijoista juoksutetaan taimien yli. Tätä varten aukon molemmin puolin sijoitettiin rasteja siten, että optimireitti kulki aukon eri kohdista.

Aukkoon sijoitettiin kaksi kirjuria, jotka merkitsivät ylös, minkä koealan kohdalta suunnistajat ylittivät aukon. Yhteensä koealan ylityksiä kertyi 470. Nämä muunnettiin koealalla juostuksi matkaksi ja laskettiin montako tainta juostua kilometriä kohti taittui.

Koealoilla tallatuksi tuli neljä tainta, joista yksi katkesi. Kolme tainta taipui. Nämä taimet olivat nousseet pystyyn jo syyskuussa kaksi kuukautta kilpailun jälkeen ja jatkavat kasvuaan normaalisti seuraavana keväänä.

Koetulosten perusteella juoksutettaessa 100 suunnistajaa 100 metrin pituisen taimikon ylitaimikon yli neljä tainta tallaantuisi.

Vastaavasti Jukolan viestin kolme osuutta (4 000 suunnistajaa) tallaisi koetulosten perusteella laskennallisesti taimia 160 kappaletta. Kuitenkin Jukolan viestissä tuho jäisi paljon pienemmäksi, koska edetään polkuina taimirivien välissä.

Käytännön tietoa taimien tuhoutumisesta Jukolan viestissä on Asikkala-Jukolasta 2002. Siellä istutusaukossa olleella TV-rastilla kävi tuhansia suunnistajia ja vain muutama taimi tuhoutui.

Yhden taimen hinta istutuskustannuksineen on 30 senttiä (2005), joten vahinko ei ole suuri. Taimikkoinventointien perusteella muut luontaiset tuhonaiheuttajat tappavat taimia selvästi nyt todettua enemmän taimikon alkuvuosina.

Jos suunnistajat eivät juostessaan väistäisi taimia tai astuisi samoihin jälkiin, taimien tallaantuminen voisi olla teoriassa noin viisinkertaista nyt saatuun kokeelliseen tulokseen verrattuna. Tästä voi päätellä, että suunnistajat varovat juostessaan taimia joko vaistomaisesti tai tietoisesti.

Tutkimuksen tekijä päätyi lopputulokseen, että maanomistaja voi aivan hyvin antaa luvan juosta taimikossakin ilman riskiä, että taimikko siitä kärsii. Tuhot rajoittuvat muutamaan yksittäiseen taimeen.