Tyytyväisyyskyselyt

 

Ei rimakauhua Salo-Jukolan harrastajajoukkueilla

Jukolan johtoryhmä on vuosittain tehnyt selvityksiä siitä, miten eri kävijäryhmät ja yhteistyökumppanit ovat Jukolan kokeneet. Tänä vuonna oli kohteeksi jo ennen kisaa valittu seurojen reservi- ja ei-seurajoukkueet.

Kun lähinnä maaston vaativuus kisan jälkeen herätti mielipiteitä näiden joukkueiden kokemisista, kohde oli osuva. Pian Jukolan jälkeen kysely lähetettiin satunnaisesti valituille 50 Jukolan ja 40 Venlojen viestin suomalaisjoukkueelle. Ne olivat noin puoliksi seurojen II-XII- ja erilaisia ei-seurajoukkueita (perhe-, työpaikka-, harrastuspiiri- jne.).

Vastauksia täydennettiin satunnaishaastatteluin, koska erityisesti Venlojen seurajoukkueiden vastauksia olisi muuten tullut otokseen vähän. Jukolan vastauksia tuli 75 % lta, Venloilta hiukan vähemmän. Virhemarginaali on laskentaperusteesta riippuen n. 3 %. Ei-seurajoukkueet olivat ahkerimpia vastaajia.

Jukolan joukkueet olivat sijoittuneet noin sijoille 250–1100 ja Venlat 200–700. Parin matka oli jäänyt kesken. Miesten ikä oli 15–65 v., keskimäärin 40 v. ja naisten 17–60 v., keskimäärin 36 v. Seurajoukkueiden keski-ikä oli 6-8 vuotta muita korkeampi.

Ensikertalaisia osui otokseen 6 %. Lähes jokaisessa joukkueessa oli 1-4 aktiivisesti rasteilla käyvää, 10 % vain Jukolassa suunnistavia ja muut, siis valtaosa, kuntosuunnistajia.

Fyysisen kuntonsa arvioi hyväksi 35 %, kohtalaiseksi 62 % ja 3 % heikoksi. 12 % Jukolan joukkueista oli kokenut ainakin pieniä vaikeuksia löytää kilpailijaa pitkille tai yöosuuksille. Venloilla ei vaikeuksia ollut. Maastoa piti miehistä erittäin tai liian vaikeana 4 %, haastavana, mutta hyväksyttävänä 26 % ja ok/sopivana 70 %. Naisissa arviot olivat vastaavasti 4 %, 24 % ja 72 %.

Ratoja piti liian pitkinä miehissä 5 % ja naisissa 3 %. Muut pitivät niitä sopivina. Ratoja pitivät hyvin/liian vaativia 4 % miehistä ja 6 % naisista. Muut pitivät sopivina.

Rasteja piti liian vaativina 4 % miehistä ja 3 % naisista. Muut pitivät sopivina. Liian vaativat arviot tulivat paljolti seurojen ikämiesjoukkueilta ja parilta naisten ei-seurajoukkueelta. Suoraa riippuvuutta kunnon ja vaativuusarvioinnin välillä ei ollut.

Kokonaisuutena maaston ja radat arvosteli miehistä liian vaikeiksi 1 %, vaativiksi 42 % ja kohtuullisiksi 57 %. Naisilla vastaavat luvut olivat 2 %, 25 % ja 73 %. Huomattava on, että ensikertalaiset olivat enimmäkseen ryhmässä kohtuullinen. Se johtunee lähtöasenteesta. Kukaan ei tunnustanut saaneensa kokemastaan rimakauhua, vaan suuntana on ensi vuoden Virkiä-Jukola Lapualla.

Osalta kysyttiin myös suhtautumista erilliseen kuntoilija-Jukolaan. Kaikki vastanneet vastustivat sitä ja halusivat samoille radoille maailman huippujen kanssa. ’Siinä on se suola’.

Varsin monet kommentoivat myös suorasanaisesti. Tässä muutamia esimerkkejä:

 • Karsii joukkueita, jos on aina näin vaativat (J).
 • Lyhyemmilläkin osuuksilla selviäisi (J).
 • Yöosuudet vaativia (J).
 • 4. osuus ensikertalaiselle liian vaikea (J).
 • Tiukka linja jatkossakin – ei mitään helpotuksia harrastelijoille – samoilla reiteillä maailman huippujen kanssa.
 • Jukolassa on oltava extreme-henkeä – vaikea maastokaan ei pelota.
 • Jukolan tulee olla arvonsa mukaisesti vaativa.
 • Mäet voi kävelläkin.
 • Ensikertalaiselle kuntosuunnistajalle sopivan haasteelliset – upeaa (V).
 • Emme kilpaile sijoista, vaan kunniallisesta läpipääsystä.
 • Ilman iltarastiharjoittelua olisi ollut ensikertalaiselle kova haaste.
 • Tällainen kilpailu saa meidät harjoittelemaan kuntorasteilla – hyvää terveydellekin.
 • Maasto rankka, fyysisesti vaativa, mutta hyvin selvittiin.
 • Ei Jukolasta polttariporukoiden exterme-kokeiluja – näin on hienoa.
 • Ilo on läpimennyt joukkue – sijalla ei väliä.
 • ITestasi enemmän suunnistus- kuin juoksutaitoja – niin tulee ollakin.
 • Riemulla otamme vastaan erilaisten maastojen ja ratojen haasteet.

Arviointien ja em. lausumien valossa tuntuu siltä, että harrastajajoukkueisiin kuulumattomien huoli näiden selviämisestä on ollut suurempi kuin ko. ryhmään kuuluvilla itsellään ja erityisesti tietämättömyys osallistumisasenteesta. Vai antaako satunnaisotantaisen kyselymme selväsuuntaiset lukemat sittenkin väärän kuvan? Kommentteja otetaan edelleen vastaan Jukolan kehittämiseksi. Osoite on edellä.

Tulosten aiheuttamat toimenpiteet

Jukolan johtoryhmä ja Kaukametsäläiset tulevat huolella tarkastelemaan saatuja kannanottoja. Mitään järisyttävää ei niissä siis tullut esiin, vaan yleistoteamus oli ’haastavaa, mutta niin tulee ollakin’. Se onkin hyvä, sillä Lapuan ratojen ensimmäinen loppuversio on jo valmis. Mietittäväksi tulee myöhemmin parissa palautteessa ollut ehdotus toisen lyhyen Jukola-osuuden lyhentämisestä vielä vähän nykyisestä. Se olisi myönnytys ikämiehille ja heikompikuntoisille. Osuuden avaamista 14-sarjalaisille ei kuitenkaan edes harkita, sillä heillehän on oma kilpailunsa, Nuorten Jukola. Osuuden lyhentäminen ei ole kuitenkaan kilpailuteknisistä syistä aivan mutkatonta.

Monen otokseen osuneen joukkueen keski-ikä oli aika korkea ja mukana oli vain kolmessa joukkueessa viisi junioria (1+1+3). Nämä tosiasiat aiheuttanevat jatkossa joitakin toimenpiteitä.