Ilmoittaudu talkoolaiseksi

Tervetuloa mukaan Joensuu-Jukolan järjestelyihin! Suomen suurinta aikuisliikuntatapahtumaa ja maailman arvostetuinta suunnistusviestiä on vuosittain toteuttamassa noin 1500 vapaaehtoista talkoolaista. Tehtäviä on laidasta laitaan ja suurimpaan osaan niistä ei vaadita suunnistuskokemusta. Jokaisen osaamiselle löytyy käyttöä erilaisissa toimissa painottuen kilpailuviikonloppuun 17.-18.6.2017. Ahkerille talkoolaisille on tarjolla hommia myös tapahtuman rakentamisen ja purkamisen parissa.

Jukolan viesti on ainutlaatuinen elämys paitsi urheilijoille, myös sen mahdollistaville toimitsijoille. Yli 1500 talkoolaisen voimannäytteenä syntyy tekijöidensä näköinen Jukola. Tule mukaan jättämään oma kädenjälkesi Joensuu-Jukolaan ja sen 16 000 suunnistajan muistoihin.

Valiokuntien vastuuhenkilöiden yhteystiedot

9 Jukola.com artikkelin pääkuva Lyyti

Täyttämällä ilmoittautumislomakkeen ilmaiset suostumuksen henkilötietojen kirjaamiseen Joensuu-Jukolan talkoorekisteriin. Lue lomakkeessa olevat kohdat huolellisesti ja täytä tiedot mahdollisimman kattavasti. Saat ilmoittautumisen jälkeen vahvistusviestin. Joensuu-Jukolan talkoorekisterin rekisteriseloste.

Talkoolaisten lisäksi tapahtuman onnistumiseksi tarvitaan vastuunkantajia suunnittelemaan ja toteuttamaan eri toimintoja. Jos sinulla on jotain erityisosaamista jolle arvelet olevan käyttöä vastuullisissa tehtävissä, ota yhteyttä valiokuntien vetäjiin. Tapahtumaan liittyvä vakuutusturva on voimassa vain rekisteröityneille talkoolaisille. Talkoolaisen on oltava syntynyt vuonna 2002 tai aikaisemmin.

Joensuu-Jukolan talkoorekisteriseloste

 

Rekisterinpitäjä ja rekisterin yhteyshenkilö
Joensuu-Jukola 2017, järjestävänä seurana Kalevan Rasti ry. Vastuuhenkilö pääsihteeri Sami Leinonen, 050 557 8003, sami.leinonen@jukola.com.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Talkoorekisteriin kerätään Joensuu-Jukola 2017 järjestelytehtäviin osallistuvien talkoolaisten tietoja. Talkoolaiset täyttävät ilmoittautumislomakkeen ja annettujen tietojen perusteella heidät sijoitetaan eri talkootehtäviin ilmoitetun toiveen, osaamisen tai ajankäyttömahdollisuuden mukaan. Täyttämällä lmoittautumislomakkeen talkoolainen ilmaisee suostumuksen henkilötietojensa kirjaamiseen Joensuu-Jukolan talkoorekisteriin.

Yhteystietoja käytetään talkootyöhön liittyvässä tiedonkulussa. Talkoolaisille tiedotetaan järjestelyiden etenemisestä, talkoolaisten koulutuksesta, tehtäviin sijoittamisesta ja työvuoroista, talkoovarusteista ja –välineistä, talkooasuista sekä loppukaronkan järjestämisestä. Täyttämällä ilmoittautumislomakkeen talkoolainen antaa suostumuksen talkootyöhön liittyvään viestintään sähköpostilla, puhelimitse, tekstiviestillä ja postiosoitteella.

Rekisterin tietolähteet
Jokainen talkoolainen antaa itse omat tietonsa joko nettilomakkeella tai paperilomakkeella. Paperilomakkeella annetut tiedot tallentaa Joensuu-Jukolan toimisto. Jokaisen talkootyöhön tulevan on ilmoittauduttava netti- tai paperilomaketta käyttäen.

Tietojen luovutus
Talkoorekisterin tietoja ei luovuteta Joensuu-Jukola 2017 organisaation ulkopuolelle. Talkoorekisteriin ilmoittautuneella on mahdollisuus kieltää tai sallia Joensuu-Jukolan yhteistyökumppaneiden lähettämä suoramarkkinointimateriaali ja tarjoukset Joensuu-Jukolan organisaation välittämänä.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Paperilomakkeet säilytetään lukitussa tilassa, ATK-aineiston käsittelyssä käytetään Lyyti-sovellusta ja exceliä. Tiedot ovat vain Joensuu-Jukolan kunkin vastuualueen päälliköiden käytettävissä. Tietojen käsittelyssä noudatetaan henkilötietojen käsittelyyn kuuluvaa huolellisuutta.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Talkoorekisteriin ilmoittautuneet voivat itse tarkistaa tietonsa aina halutessaan ja tietoja voi muuttaa tarvittaessa. Tarkastaminen ja korjaaminen tapahtuvat kirjautumalla Lyyti-sovellukseen ilmoittautumisen vahvistusviestin yhteydessä saadun linkin kautta, tai ottamalla yhteys talkoo-ohjeissa mainittuun henkilöön (rekisteristä vastaava yhteyshenkilö). Pyydetyn tiedon korjauksen tai poiston suorittaa tällöin em. vastuuhenkilö.

Suoramarkkinoinnin salliminen tai kieltäminen
Talkoorekisteriin ilmoittautuneen on mahdollista sallia tai kieltää lomakkeen täytön yhteydessä Joensuu-Jukolan yhteistyökumppaneiden lähettämä suoramarkkinointimateriaali ja tarjoukset Joensuu-Jukolan organisaation välittämänä.

Talkoorekisterin ylläpidon lopettaminen
Joensuu-Jukolan talkoorekisteri tuhotaan ja tiedot poistetaan talkoolaisten loppukaronkan jälkeen viimeistään marraskuussa 2017.