Harjoitus 2: Saaripirtti

5km (2km + 3km) runsasrastinen harjoitus
Samoilla rasteilla myös 2,5km viesti harjoitus. Saaripirtti on tulevaa Äijänvuoren maastoa loivapiirteisempi, mutta maaston laajat avokallioalueet ja näkyväisyys ovat tulevan Nuorten Jukolan kanssa hyvin samankaltaisia.
K, A, B, V
Parkki: Saaripirtintie 26