Photographs

FOTOGRAFER AV LAGEN

Valio-Jukolas officiella lag- och tävlarbilder tas av Pro Rajala Shop. Bilderna kan beställas efter tävlingen via Internet-sidan kuvalo.com på basen av tävlingsnummer (om det syns) eller lagets namn.