Banläggarens utlåtande

I terrängen finns fortfarande mycket enstaka träd som kvar efter stormarna förra hösten. Större områden med fällda träd har märkts ut på kartan. Ett ytterligare område har hittats efter det att kartorna tryckts, men området finns utmärkt på startområdets karta.

Tävlingsterrängen gränsar till åtskilliga bostadsområden, vilket gör att det på vissa ställen finns mycket stigar som korsar varandra. Också friluftslivet har lämnat sina spår i terrängen. Därför har man på vissa ställen förenklat beskrivningen av stigarna.

På tävlingsområdet finns också en bana för bågskytte, och den har märkts ut i terrängen med enstaka rödgula hängande plastband. På en del av banorna kan tävlarna även råka på djurfigurer av plast.