Allmänt

Valio-Jukola i Vanda 2012

LiputValio-Jukola inbjuder alla orienteringsvänner till Håkansböles Idrottspark i Vanda den 16.-17.6.2012. Det är sällsynt att Jukolabudkavlen organiseras i huvudstadstrakten. Bara en gång har Jukolabudkavlen organiserats lika nära Helsingfors centrum som nu. Det var år 1949, då man första gången tävlade om Jukolabudkavlens vinst.

Valio-Jukola, som kommer att organiseras i Håkansböle i Vanda, är den 64. Jukolabudkavlen. Venlabudkavlen kommer att orienteras i Valio-Jukola den 35. gången. Det  kommer att bli ett toppmöte, där 15 000 av världens bästa orienterare likaväl som motionsorienterarlag av varierande standard tar mått av varandra.

Fastän tävlingscentrum ligger så nära bebott område, har orienterarna  gott om utmaningar.  Idrottsparken är lätt område med god framkomlighet, den krävande terrängen i Sottungsby och i Sibbo ger deltagarna fina upplevelser. Banorna, som erfarna banmästare har dragit, garanterar att det blir en svår orienteringsnöt att knäcka.