Miljöfrågor

Valio-Jukolas centrala värde är respekt för miljön och skogsnaturen. Med god planering och samarbete med markägare, miljömyndigheter och jaktföreningar kan det försäkras att evenemanget inte stör områdets natur och djur. 

Vi alla som deltar evenemanget såväl tävlare, åskådare som funktionärer bär tillsammans ansvar för att miljön respekteras.