Träning

Valio-Jukola orienteras delvis i Helsingfors delvis i Vandas terränger. Sotungsby, Sibbo och Håkansböles Idrottspark erbjuder ett omväxlande tävlingsområde.

Träningsmöjligheter under våren

Under våren kommer vi att erbjuda 5 träningstillfällen i skogarna runt Valio-Jukola-området (terrängtypen motsvarar den i själva Jukola) med Kimmo Juvonen som banläggare.

Kontrollerna reflexförsedda, kontrolldefinitionerna tryckta på kartorna, kartorna utan plastfodral.

5 olika träningskartor, träningarna 1-3 under tiden 21.4. -16.6., träningarna 4 och 5 endast under tiden 1.6. – 16.6.

Kartor för träningarna 4 och 5 säljs fr.o.m. 28.5. De förhandsbeställda kartorna levereras i slutet av maj.

Träningskartorna beställs från tävlingskansliet tel. +358 50 444 0296 och kan köpas i Jukola-info fre kl. 10 –

Kartorna kostar 5 €/karta och därtill kommer leveranskostnader på 5 €/beställning.

Ingen vägvisning till övningarna. OBS! LÄMNA INTE VÄRDESAKER I BILEN. DET HAR VARIT PROBLEM VID KNUTERSVÄGEN MED BILTJUV.

1. Fiskträsk, Sibbo

Långdistansbana, 8,9 km.

Parkering på åkern vid Knutersvägen ca 7 km norr om Borgåleden.

2. Landbo, Helsingfors (mellan Borgåleden och

Knutersvägen) Kavleträning, 5,9-6 km, gaffling.

Parkering, se träningskartan.

3. Keinukallio, Kervo (Kerava)

Banan 6 km, rikligt med kontroller.

Parkering vid skidcentret Keinukallio.

Obs! Träningarna 4 och 5 tillgängliga endast under tiden 1.6. – 16.6.

4. Bakukärr, Vanda/Sibbo

Kavleträning, banorna 4-5 km, gaffling.

Parkeringsplats vid Knutersvägen ca 4,5 km norr om Borgåleden.

5. Hanaböle träsk (Kuusijärvi), Vanda

Långdistansbana, 9 km.

Parkering vid Hanaböle träsk friluftsområde.

För andra träningar (förutom de ovannämnda) krävs det tillstånd från markägarna och jakträttsinnehavarna. Dessutom vill vi påminna om att själva tävlingsområdet är avlyst från all träning samt att det finns rikligt med olika slags naturskyddsområden och andra skyddade områden i närtrakterna.

När man tränar på egen hand måste man komma ihåg området, där det är förbjudet att träna. Observera också att skogsägarnas rättigheter ska beaktas. I terrängen är det bra att komma ihåg att på närområdena finns det olika naturskydds- och fridlysningsområden.

Mer information om träningsmöjligheter: info.2012(at)jukola.com.

Konditionsorienteringar

På våren 2012 får man bra träning på föreningarnas Pihkaniskat och Keravan Urheilijat konditionsbanor. Kalendern angående huvudstadens konditionsbanor finns på sidorna av Suunnistava Uusimaa.

Förbjudna områdenValio-Jukola 2012 harjoiuskieltoalue

Det är förbjudet att träna eller tävla på det markerade området på den bifogade kartan ända till Valio-Jukola år 2012. I Håkansböle idrottspark (västerut från Sottungsbyvägen) är det fr.o.m. 15.4.2012 förbjudet att röra sig på skogsområden (inklusive spånbanor och friluftsleder).