Tidtabell

Torsdag 13.6.2024

18.00 Löpordningen bör lämnas in

Fredag 14.6.2024

10.00 Tävlingscentret och tävlingsinfo öppnas
21.00 Tävlingsinfo stängs

Lördag 15.6.2024

8.00 Tävlingsinfo öppnar
12.45 Venlakavlens inskrivning påbörjas
13:00 Öppningsceremoni och Jukola flaggan hissas
13.30 Venlakavlen/ första sträckans orienterare grupperar sig på startområdet
14.00 Venlakavlens start
17.02 Venlakavlens vinnare i mål
18.30 Venlakavlens växling stängs
18.45 Venlakavlens omstart
19.00 Jukolafesten och Venlakavlens prisutdelning
21:00 Jukolakvällsandakt i skogskyrkan
21:45 Jukolakavlens inskrivning påbörjas
22:30 Venlakavlens mål stängs
22.30 Jukolakavlen / första sträckans orienterare grupperar sig på startområdet
23:00 Jukolakavlen startar
23:38 Solen går ner

Söndag 16.6.2024

03.19 Solen går upp
06.39 Jukolakavlens vinnare i mål, vinnarlaget läser upp Jukolakavlens budskap
08.45 Jukolakavlens växling stängs
09.00 Jukolakavlens omstart sjunde etappen
09:30 Jukolakavlens omstart 2:a – 6:e etappen
09:30 Utdelning av tävlingskartorna inleds i tävlingsinfo
09.40 Jukolakavlens prisutdelning, Jukola-flaggan överräcks
15.00 Jukolakavlens mål stängs
16.00 Tävlingscentret och tävlingsinfo stängs