Tävlingsinbjudan

Tävlingsinbjudan

Den internationella stafettorienteringstävlingen, den 75:e Jukolakavlen och den 46:e Venlakavlen, Lakia-Jukola, löps den 15.-16.6.2024. Tävlingen arrangeras av Kauhavan Wisa Och Lapuan Virkiä.

Lakia-Jukolas tävlingsdirektiv, programblad och ”Så här går det till Lakia-Jukola”  publiceras som elektronisk version. Deltagarna förutsätts att ladda ner dessa på förhand

Den 75:e JUKOLAKAVLEN

Stafett med sju etapper för lag från orienteringsföreningar och andra sammanslutningar. I stafetten tävlar man om vandringspriset ”Havuoksa, rauhan viiri” (”barrkvist, fredens standar”), som donerats av Kaukametsäläiset rf.

Preliminära etapplängder


Beräknad löptid


Stigning


1. 13,6 km dag/gryning 72 min 160 m
2. 14,8 km gryning/natt 76 min 200 m
3. 13,2 km natt/gryning 68 min 140 m
4. 9,5 km gryning/dag 51 min 100 m
5. 9,3 km dag 49 min 100 m
6. 13,1 km dag 66 min 170 m
7. 15,8 km dag 78 min 200 m
Totalt 89,3 km 7h 39 min 1070 m

Det finns gaffling på alla sträckor. Solen går ner lördagen den 15.6. kl. 23.38 och upp söndagen den 16.6 kl. 3.19. Tävlingen startar lördagen den 15.6.2024 kl. 23.00 med masstart.

Den 46:e VENLAKAVLEN

Stafett med fyra etapper för damlag från orienteringsföreningar och andra sammanslutningar. I stafetten tävlar man om vandringspriset “Venlan avaimet” (Venlas nycklar), som donerats av Kaukametsäläiset rf.

Preliminära etapplängder


Beräknad löptid


Stigning


1. 8,0 km 48 min 60 m
2. 7,9 km 46 min 60 m
3. 6,8 km 38 min 60 m
4. 9,0 km 50 min 70 m
Totalt 31,7 km 3h 2 min 250 m

 Det finns gaffling på varje etapp. Tävlingen startar lördagen den 15.6.2024 kl. 14.00 med masstart.

Gemensam information för båda stafetterna

I tävlingen följs Finlands Orienteringsförbunds grenregler samt arrangörernas direktiv. Orienteringsförbundets grenregler finns på förbundets internetsidor (www.suunnistusliitto.fi/finlands-orienteringsforbund/). Det är förbjudet att använda spikskor, dubbskor är tillåtna. För vissa lag har arrangörerna reserverat utrustning för GPS-uppföljning under tävlingens gång. Dessa lag bestäms i maj. Lagen som använder nummervästar bestäms av arrangörerna.

Uppgifter om det förbjudna tävlingsområdet finns på Lakia-Jukolas internetsidor, https://jukola.com/2024/sv/tavlande/det-forbjudna-traningsomradet/


Tävlingskarta och stämpling

Offset-tryckt orienteringskarta 1:10 000, ekvidistans 2,5 m, ISOM2017. Kartritare Jussi Silvennoinen och Timo Joensuu. Kartan är i en plastficka. Elektronisk stämpling, Emit.

Rätt att delta

Deltagarna behöver inte ha Finlands Orienteringsförbunds tävlingslicens. De personuppgifter som uppges måste vara korrekta. Föreningarna och de som anmäler är ansvariga för att informationen är korrekt. I Jukola-kavlen får även damer delta, även de som har orienterat i Venla-kavlen.

I sammansatta lag (övriga än orienteringsföreningarnas lag) får det finnas högst två 17-39-åriga löpare med en ranking av första klass. Begränsningen gäller kvinnor endast i Venla-kavlen. Endast lag som representerar en orienteringsförening kan tävla om seger, prisplaceringar och poäng i vandringspris.

I synnerhet utländska orienterare påminns om att i Finland är det tillåtet att representera endast en förening under tävlingssäsongen (1.1. – 31.12.). 

Alla födda år 2009 eller tidigare har rätt att delta i tävlingen

Anmälning, reservering av logi och betalning

Anmälan görs från och med 1.12.2023 på Lakia-Jukola internetsidor https://jukola.com/2024/. Föreningens kontaktperson anmäler och betalar lagen i anmälningssystemet.

Anmälningen sker på följande sätt:

  • Föreningens kontaktperson skapar sig ett Jukola-konto på jukola.com.
  • Kontaktpersonen loggar in i anmälningssystemet med sitt Jukola-konto
  • Kontaktpersonen anmäler och betalar lagen och övriga tjänster i anmälningssystemet.

OBS: En inbjudningslänk och detaljerade instruktioner om anmälningen skickas i november 2023 per e-post till de föreningar och sammanslutningar som deltog i Porvoo Borgå Jukola 2023.

Ett lag måste ha minst fyra fungerande Emit-brickor i Jukolakavlen och tre i Venlakavlen. Samma bricka kan inte användas av två olika lag i samma kavle. Samma bricka kan dock användas i både Jukola- och Venlakavlen. Emit-brickor kan hyras av arrangörerna till och med den 10.5. 2024, pris 20 €/st, varefter hyran är 40 €/st. Behovet av hyrbrickor måste ovillkorligen uppges vid anmälan Emit-brickornas nummer behöver inte uppges på förhand, utan de registreras i resultatservicen när den tävlande kommer in på start- och växlingsområdet.

Anmälningstidtabellen, deltagaravgifter och övriga avgifter som betalas på förhand framgår av nedanstående tabell. Betalningarna görs via nätbanken i samband med anmälning/reservering. Reserveringen bör vara betald före anmälningstrappan stängs, för att priset skall vara giltigt.

Förändringar som görs efter betalningen kräver åtgärder av arrangörerna och därför debiteras 20 € åtgärdsavgift / förändring. Föreningarna bör iaktta speciell noggrannhet vid anmälan.

 Deltagaravgifter

Deltagaravgifter 2.2.2024 10.5.2024 31.5.2024
senast kl 23.59 senast kl 23.59 senast kl 23.59
Venlat/lag 200 € 250 € 360 €
Jukola/lag 350 € 440 € 630 €

 

Anmälda lag har rätt att annullera sitt deltagande före den egentliga anmälningstidens utgång 10.5.2024 senast kl. 23.59 (ej under efteranmälningstiden), och deltagaravgiften returneras. För returnerade anmälningsavgifter avdras 20 € / annullerat lag. Anmälningsavgifter returneras inte efter den egentliga anmälningstidens utgång. Föreningarna kan annullera sitt deltagande och övriga tjänster genom att skicka e-post till generalsekreteraren pauli.makela@jukola.com.

Startordningen går enligt förra årets resultat för de lag som har anmält sig senast 10.5.2024. De lag som har anmält och betalt efter detta datum, lottas till slutet av startlistan. 

De lag som diskvalificerats och avbrutits i Porvoo-Borgå Jukola lottas i slutet av startlistan. Arrangören förbehåller sig rätten att placera lag som har diskvalificerats eller avbrutits i Porvoo-Borgå Jukola på mindre fria startnummer.

Alla frågor om startordningen bör skickas direkt till tävlingens tekniska ledare Teijo Oksanen  per e-post (teijo.oksanen@jukola.com).

Övriga avgifter

Övriga avgifter 10.5.2024 31.5.2024
senast kl. 23.59 senast kl. 23.59
Logikostnader
Tältplats, 10 m x 10 m 35 € 60 €
Tält uppfört av arrangörerna 250 € 490 €
Vindskyddsavgifter
Vindskyddsplats, 6 m x 5 m 60 € 90 €
Husbil/-vagn 50 € 100 €
Hyra för EMIT-brick  20 € 40 €
Personbil/motorcykel/moped 20 € (från web-butik) 25 € (från info)

30 € (faktura)

Laguppställning

Laguppställningen skall anmälas i anmälningssystemet i samband med anmälan eller senare. Laguppställningen kan också anmälas i förväg som icke offentlig, i vilket fall laguppställningen blir offentlig torsdag 13.6.2024 kl. 18.00.

Laguppställningarna för båda stafetterna skall anmälas i anmälningssystemet senast torsdagen den 13.6.2024 kl. 18.00. Försenad registrering av startordningen medför en avgift på 100 euro. Efter detta kan ändringar göras endast i undantagsfall. Närmare upplysningar hittas i tävlingsdirektiven som publiceras på Lakia-Jukolas internetsidor i juni 2024.

Tävlingsnummer (OBS! innehåller EJ säkerhetsnålar) och övrigt material delas ut först när laguppställningen har anmälts och deltagar- och andra kostnader är betalda.

Logi

All logi vid tävlingscentralen skall reserveras och betalas i samband med bokningen i anmälningssystemet. Bokningsssystemet för logi öppnas samtidigt med anmälan 1.12.2023 kl 12.00. Logiplatsen bekräftas efter att betalningen mottagits och då kan man välja sin plats från kartan. Logipriser med pristrappor finns i en skild tabell.

Tältplatserna (10m x 10m) ligger på en åker  i  tävlingscentralens omedelbara närhet.

Arrangörerna har reserverat färdigt resta, ouppvärmda större tält (för 16 personer).  Tälten reserveras i sin helhet. OBS! Tälten som satts upp av arrangörerna kommer att vara tillgängliga för bokning från och med den 1.12.2023.

Annonser om lokala, privata logimöjligheter finns på Lakia-Jukolas internetsidor på adressen https://jukola.com/2024/sv/inkvartering/privat-inkvartering/

Parkering för husvagnar och husbilar finns i närheten av tävlingscentrumet. Det finns ett begränsat antal platser och de delas ut i anmälningsordning. Platserna bör reserveras och betalas på förhand i anmälningssystemet senast 10.5.2024. Det finns inte husbilplatser med el.

Föreningarnas vindskyddsområde

Föreningar och sammanslutningar kan reservera plats för vindskydd i närheten av mål- och växlingsområdet. Det finns cirka 500 vindskyddsplatser. De föreningar som anmäler minst fyra (4) lag (Jukola+Venla) har rätt att reservera tre (3) platser. Alla som vill ha vindskyddsplats gör reserveringen och betalningen i reserveringsssystemet. De lag som placerade sig bland de 25 bästa i Porvoo Borgå Jukola 2023 har rätt att reservera platserna 1-50.

Tävlingscentralen

Tävlingscentralen är belägen  cirka 4 km norr om Kauhava centrum. Tävlingscentralen öppnas fredagen den  14.6.2024 kl. 10.00. På tävlingscentralen finns bl.a. restauranger, första hjälp och tävlingsinfo samt många försäljnings- och demonstrationsstånd. Det finns ingen möjlighet till logi eller att röra sig  på tävlingscentralen eller på tältområdena innan tävlingscentralen öppnas.

Ankomst och vägvisning

Noggranna instruktioner för ankomst och vägvisning finns på Lakia-Jukolas internetsidor i maj 2024 och i “Så här går det till i Lakia- Jukola ”-infot. Vägvisningen är utplacerad från och med fredagen den  14.6.2024 kl 8.00. Arrangörens vägvisningar bör ovillkorligen följas.

Information om övriga  anländande transporter meddelas senare på Lakia-Jukolas internetsidor https://jukola.com/2024/sv/.

Parkering och parkeringsavgifter

All parkering till de olika parkeringsområdena sker enligt arrangörernas instruktioner. Personbilar parkeras på cirka 400-2500 m gångavstånd från TC. Inbjudna gäster, media och specialgrupper parkerar cirka 300-1200 m från tävlingscentralen. 

Husbilar och -vagnar: 

Se under punkten ”Logi”.

Hållplatser för föreningsbussar

Hållplatserna (tömning och avhämtning) för föreningsbussar är belägna i tävlingscentrumet i omedelbar närhet av tältplatserna. Parkeringsplatsen för bussar är belägen vid flygfältets södra ände.

Omklädning och tvätt

Omklädning sker i klubbtälten. I tävlingscentralen finns duschar med varmt vatten (gratis) och bastu mot avgift (bastuavgift 5 €).

Fotografi och video

Evenemangen fotograferas och filmas. I och med att du anmält dig och anlänt till evenemanget godkänner du villkoren, att material  som tagits av dig kan användas till information och marknadsföring. Materialet säljs eller överlåts inte vidare.

Träning

Träning är möjligt på Lakia-Jukolas träningskartor. Mer information finns på Lakia-Jukolas internetsidor https://jukola.com/2024/sv/tavlande/traning/ . Träningskartor säljs också i infot vid tävlingscentralen från och med fredag 14.6.2024 klockan 10:00. Träning Utanför träningsområdet är förbjuden.

Tag kontakt: 

Tävlingsledare:  Ilpo Pajula, ilpo.pajula@jukola.com , 040 026 4242
Jukola-kansli/Generalsekreterare: Pauli Mäkelä, pauli.makela@jukola.com , 044 047 3955
Teknisk ledare: (TA) Teijo Oksanen, teijo.oksanen@jukola.com, 050 526 1024

Välkomna till 75:e Jukola- och 46:e Venlakavlen

Lakia-Jukola kansli, pauli.makela@jukola.com

Info: lakia@jukola.com

Anmälning, direktiv, Logi:, www.jukola.com/2024/sv/

Orienteringsförbundets grenregler: www.suunnistusliitto.fi/finlands-orienteringsforbund

Område med träningsförbud: https://jukola.com/2024/sv/tavlande/det-forbjudna-traningsomradet/