Utskotten

Utskotten

Arenaproduktionen

Utskottet för arenaproduktion har som uppgift att göra det möjligt att åskådarna på plats eller via sändningen i television får en behaglig upplevelse av att följa med stafetterna.

Talkouppgifter i tävlingscentralen är bland annat:

– Hjälpa Rundradions redaktörer (passar bra för modiga personer med bra färdigheter i interaktion och växelverkan).

– Utdelning av GPS-utrustning (passar personer som är systematiska och inriktade på kundbetjäning).

– Assisterande uppgifter i anslutning till JukolaLive, den internationella livesändningen på nätet (passar för entusiastiska personer, personer med språkkunskaper eller intresse för marknadsföring och vissa kunskaper i informationsteknik).

Talkouppgifterna i tävlingscentralen kräver inte färdigheter i orientering.

Talkouppgifter i terrängen är bland annat:

– Förhandsvarnare vid kontrollerna (meddelar om topplagens rörelse i terrängen till tv-regissören).

– Kontrollmanagers (assisterande uppgifter vid tv-kontrollerna).

– Radions guider (guidning av de radioreportrar som rör sig mellan kontrollerna)

Uppgifterna i terrängen kräver orienteringsfärdigheter och en ålder över 15 år.

IT och resultatservice

Markus Turja, 045 249 9586
Arto Puro-Aho, 050 312 2549

IT- och resultatserviceutskottet producerar resultaten för alla lag, flyttar över online-mellantiderna till resultatserviceprogrammet, publicerar resultaten i realtid på webben, i televisionen samt på resultattavlorna och skärmarna i tävlingscentralen. Utskottet bygger också de kommunikationskanaler som behövs i terrängen och tävlingscentralen samt kanalerna till media och publik.

Det erbjuds uppgifter bland annat vid byggandet av kontrollerna, koppling, uppdatering och resultatservice. Inga förhandskunskaper krävs, alla frivilliga kommer att utbildas till uppgifterna.

Karta och bana

Juha Nivukoski, 045 128 3890

Kart- och banutskottet låter tillverka kartorna för tävlings- och träningsterrängen samt sköter banläggningsuppgifter för tävling och träning. Före evenemangen skall bland annat tävlingens kartor tryckas, sorteras och läggas i påsar, tillverka konstruktionerna vid kontrollerna och se till att kontrollerna har de tekniska förutsättningarna och funktionerna som krävs. Utskottet ansvara också för övervakningen av kontroller under pågående tävling samt nedmonteringen efter tävlingen. Alla uppgifter kräver orienteringsfärdighet.

Fält- och underhållsutskottet

Jarmo Kujanpää, 050 375 6070
Timo Liinamaa, 040 503 6649

Underhållsutskottet ansvarar för Lakia-Jukolas tävlingscentral. Planeringen av den har redan inletts och även själva byggandet startar redan detta år. Byggandet är som intensivast under april-juni 2024. Efter själva evenemanget sköter vi såklart även rivningen av allt som inte skall bli kvar. Dessutom städar vi området såsom orienterarna alltid gör. Ett helt eget kapitel är det i Jukola cirkulerande materialet som skall nedmonteras genast efter Borgå-Jukola och därefter transporteras till Kauhava.

Under själva evenemangsveckoslutet följer utskottet med tävlingen och ansvar även vid sidan om för att

  • tävlingscentralens konstruktioner hålls i skick
  • det finns vatten och el där det behövs
  • bastun är varm
  • wc:na hålls i skick och avfallsservicen fungerar

För de här uppgifterna behöver vi personer med kunnande inom bygg-, el-, vatten- och avfall samt markbyggnad. För att dessa personer skall ha något att bygga av behöver vi även några personer som skaffar byggnadsmaterial och allt möjligt annat material som behövs för evenemanget. Det behövs även personer som håller tävlingsorganisationens fordon i rörelse. Under evenemangsveckoslutet 15.-16.6 2024 behöver vi en stor mängd personer som håller bastun varm samt fyller på wc-tillbehör samt håller ordning och reda på avfallet tillsammans med våra samarbetskumpaner.

Alla dessa uppgifter är placerade i centrum av Jukola byn i Kauhava flyglats, så man kan samtidigt känna av Jukola stämningen. Arbetsuppgifterna kräver inget orienteringskunnande. Det finns en uppgift för alla som kan hålla i en skruvdragare och en såg eller som kan hålla ordning på saker och ting!

Tävlingsutskottet

Tuija Katajamäki, 040 562 5373

Till tävlingsutskottet uppgifter hör nollställning av Emit-brickan, start, växlingar, målgång samt reservkartor. Uppgifterna koncentreras till tävlingscentralen. De kräver inte orienteringsergfarenhet och är lätta att lära sig. Inga förkunskaper krävs.

Marknadsföring och ekonomi

Marknadsföring: Jouko Vuolle, 050 469 1985

Ekonomi: Jouni Keski-saari, jounikeski(at)gmail.com , 050 086 1504

Ekonomi- och marknadsföringsutskottet ansvarar för ekonomin och samarbetspartner samt för Jukola-shopen som säljer Jukolaprodukter. Utskottet håller kontakt med samarbetspartner och marknadsför evenemanget till tävlings- och amatörlag samt publiken både i Finland och utomlands. Utskottet ansvarar också för de inbjudna gästerna.

Det behövs frivilliga till kassastationerna. Ingen tidigare erfarenhet krävs, Jukolaorganisationen ansvarar för utbildningen.

Kommunikation och media 

Mediekontakter: media@jukola.com

Iida-Maria Huhtala, 050 405 5360

Kommunikationsutskottet ansvarar för Jukolakavlens hemsida, innehållet i sociala mediekanaler samt meddelanden till press, tävlande och publik. Under evenemangsveckoslutet erbjuder mediacentret tjänster till medians representanter, guidning till fotografipunkter samt utdelning och spridning av meddelanden. Kommunikationsutskottet sysselsätter skrivande reportrar, fotografer, översättare samt kundservicepersoner i mediacentret. Dessutom behövs personer med kunskaper  om webbsidor och sociala medier.

Frivilliga särskilt översättare och kundservicepersoner behövs.

Säkerhetsutskottet

Jarmo Kirkkomäki, 050 586 1696

Säkerhetsutskottets arbete går till största del ut på att samarbeta med olika myndigheter och organisationer. Utskottets målsättning är att säkerställa att evenemanget till alla delar är arrangerat enligt gällande bestämmelser och tryggt för alla orienterare, publik och funktionärer.

Säkerhetsutskottet uppgifter är uppdelade i tre huvudansvarsområden.
– Första hjälp och medicinsk omvårdnad
– Räddningstjänster
– Upprätthållande av ordning

Särskilt till förstahjälp och den medicinska omvårdnaden behövs det en stor mängd frivilliga. För dessa uppgifter krävs helst ett första hjälp-kort eller kort för ordningsvakt. Vi kommer också att ordna utbildning för dessa kort.

För uppgifterna inom säkerhetsutskottet krävs det att man är myndig.

Restaurang och catering

Restaurangutskottets uppgift är att se till att de hungriga orienterarna, åskådarna, vip-gästerna och funktionärerna får mat. Under Jukolakavlen serveras cirka 30 000 portioner mat och dricks lika många koppar kaffe.

Frivilligarbetare behövs till olika uppgifter i restaurangerna.