Evenemangspartner

Bakgrundsorganisationer

Etappvärdar

Nyckel partners

Samarbetspartner

Med tåg till Jukola

Jukola-app

Ladda ner Jukola 2024 -Applikationen

Tillgänglig sommaren 2024