Från Lakia-Jukola mot Mikkeli-Jukola 2025

Överlämnandet av Jukolaflaggan med ceremonier är en del av Jukolatraditionerna. Prisutdelningsceremonin avslutades också i Lakia-Jukola med att nästa arrangör, Mikkeli, tog emot den fladdrande flaggan. Lakia-Jukola 2024 tävlingsledare Ilpo Pajula och organisationskommitténs ordförande Jukka-Pekka Sorvisto kan andas ut av lättnad när detta fleråriga projekt har avslutats framgångsrikt.

I Mikkeli finns det dock fortfarande mycket arbete kvar. Mikkeli, liksom Kauhava, är nöjda med att ha fått rättigheterna att arrangera Jukola i staden. – Det är fantastiskt att Jukola kom till Mikkeli. Evenemanget ger området mer livskraft, har en betydande ekonomisk påverkan och ger också Mikkeli bra synlighet i medierna, säger Mikkeli stads personalchef Petri Mattila.

Mattila vet vad han pratar om, eftersom han har deltagit i 26 Jukola. I Lakia-Jukola 2024 bestod Mattilas lag huvudsakligen av vänner med bakgrund i Försvarsmakten. Målet är att springa i Mikkelis terräng med samma gäng år 2025.

Tillsammans med Mattila tog även Juha Siikilä, ordförande för den arrangerande föreningen Navi ry, och Niina Liukkonen, chef för stödverksamheten för evenemanget, emot flaggan för Mikkeli-Jukola 2025.