Boende i närheten av Jukola-arenan

Kartor – Tältplatser

Mäntylä

Toukola

Sonninmaa

Viertola

Lukkarila

Impivaara

Hemmola_1-160

Hemmola_160+

Vindskydd

Alla tältplatser

Det finns tre olika alternativ för logi i närheten av Lakia-Jukola 2024 tävlingscentrum:

1. Tältplatser

Det finns tältplatser för deltagarnas egna tält i närheten av tävlingscentret. Tältplatsernas storlek är 10 m x 10 m, vilket betyder att det rymms flera än bara ett tält till varje plats. Tältplatserna reserveras och betalas i Jukola anmälningssystem. Tältplatserna är numrerade och det lönar sig att boka dem i god tid.

Alla tältplatser ligger på en åker.

2. Färdigt resta hyrtält

Arrangörerna har reserverat ca. 300 färdigt resta, ouppvärmda större tält (för 16 personer) att hyra. De här tälten kommer att ligga på tältområdet  Mäntylä ca. 300-600 m från växlingsplatsens ingång. Tälten reserveras i sin helhet.

3. Husbil- / husvagnplatser

Husbilar/ husvagnar har separata parkeringsområden, som ligger ca. 400-700 meter från arenan.  Det finns ett begränsat antal platser och de delas ut i anmälningsordning. Platserna bör reserveras och betalas på förhand i anmälningssystemet senast 10.5.2024. Det finns inte husbilplatser med el.

Priser

 


10.5.2024


31.5.2024


                              senast klo 23.59
Logikostnader
Tältplats, 10 m x 10 m 35 € 60 €
Tält uppfört av arrangörerna (för 16 personer) 250 € 490 €
Vindskyddsavgifter
Vindskyddsplats, 6 m x 5 m 60 € 90 €
Husbil/ -vagn
Husbil/-vagn 50 € 100 €