Lag material

Enligt tävlingsdirektiv bör båda stafetternas lagsammansättningar anmälas senast på torsdagen den 13 juni 2024 kl. 18.00 (finsk tid). Lagsammansättningarna kan anmälas tidigare som icke-offentliga, varefter de automatiskt blir offentliga på torsdagen den 13 juni 2024 kl. 18.00 och syns därefter på Lakia-Jukolas hemsidor.

Därefter kan ändringar i lagsammansättningen göras endast av vägande skäl på tävlingsinfo senast 30 minuter före ifrågavarande tävlingsstart.

Den som anmält lagen ansvarar för att lagmedlemmarnas personuppgifter är riktiga, samt att den mindre åldersgränsen för ungdomar följs. År 2009 och tidigare födda har rätt att deltaga.

Bekanta dig noggrant med tävlingsdirektiven innan evenemanget.

 

Anmäl lagsammansättning här!

Anmäl lagsammansättning senast torsdagen kl. 18.00 (finsk tid!)!

 

Ladda ner kortet för lagmaterial här