Träning

Lakia-Jukola terrängbeskrivning

Lakia-Jukola löps i Kauhava och tävlingscentralen ligger i norra ändan av
Kauhava flygfält. Terrängen för Venla- och Jukolakavlen är typisk
Österbottnisk berg i dagen terräng splittrad av åkrar. Höjdskillnaderna i
terrängen är 0-30m. Berg i dagen partierna är detaljerad och krävande
orienteringsterräng. Mellan berg i dagen partierna förkommer en del
sankmark men dessa områden är inte dominerande. Framkomligheten på
sankmarkerna är varierande och beror på mängden undervegetation och
på hur mjuka sankmarkerna är.

Berg i dagen partierna har mestadels god framkomlighet. Liknande
områden finns t.ex. i Ylistaro och Kortesjärvi. På tävlingsområdet finns
också ett rätt stort gammalt sandtag som formats till en mångfaldig
orienteringsterräng med sina rikliga små vattendrag och höjder. Området
är igenvuxet och är p.g.a. sitt rikliga stignätverk ett utmanande
orienteringsområde. Området utgör ett intressant tillägg till båda kavlerna.

Lakia-Jukola 2024 träningsterränger

Lakia-Jukola träningsterrängerna öppnas måndagen 26.6.2023. I följande
tabell finns alla träningar listade. Datumet berättar när träningen är
tillgänglig. Alla kartor förutom en (Porokallio) är gjorda av samma
kartritare som tävlingskartan (Timo Joensuu och Jussi Silvennoinen).

Det är förbjudet att arrangera träningar utanför träningsterrängerna utan
markägarens tillstånd.


Karta / Plats /

Träningarna är öppna fram till 3.12, då kontrollerna kommer att hämtas från terrängen. Till våren kommer nya träningsspår att göras för varje terräng och öppnas så snart snön smälter. Välkommen tillbaka nästa vår!

1       Ritavuori
2a    Simpsiö 1
2b    Simpsiö 2
3      Virpimäki
4a    Susivuori
4b    Susivuori
5      Porokallio

6      Yliviitala
7      Fräntykallio
8      Kukkura, modellorientering 1.6.2024 (eventuellt redan i maj 2024)

Beskrivning och läge

1. Ritavuori

I Ritavuri erbjuds två medeldistansträningar. Medeldistans 1: 4,7 km och Medeldistans 2: 5,5km. Ritavuori
terrängen ligger vid gränsen mellan Lappo och Kauhava där
höjdskillnaderna är små. Terrängen är berg i dagen terräng med god
framkomlighet och motsvarar delvis berg i dagen delarna av Lakia-Jukola
terrängen.

Kartritare Timo Joensuu

Adress: Ritasalontie 1, 62100 Lapua

 

2. Simpsiö

Vid Simpsiö erbjuds två träningar. Träning 1 omfattar de västra delarna av
Simpsiös sluttningar där Jukola kavlen arrangerades 2007. Terrängen är delvis otypisk österbottnisk sluttningsterräng men när banan kommer upp
på Simpsiö berget så motsvarar de flackare berg i dagen partierna bättre
den kommande Jukolakavlens terrängtyp. Det erbjuds en
långdistansträning 8km.
Den andra träningen vid Simpsiö öppnas 23.9.2023 efter för-Jukola
tävlingen. Det erbjuds två medeldistanser i detaljerad sluttningsterräng
och terrängområde splittrad av stigar.

Kartritare Timo Joensuu

Adress: Alppitie 1, Lapua

 

3. Virpimäki

Virpimäki erbjuder berg i dagen terräng med god framkomlighet. I
terrängen har flera tävlingar arrangerats de senaste åren bl.a. FIN5 2018
och medeldistans under student VM 2018. Träningarna här är utmanande
medeldistanser / korta orienteringsintervaller där man måste klara av att
passa fart och kartläsning med varandra. Virpimäki är den mest södra
träningsterrängen och ligger 10km från Lappo mot Seinäjoki intill RV 19.

Kartritare Timo Joensuu

Adress: Karistamontie, 62190 Lapua

 

4. Susivuori

Susivuori är en fortsättning av Lakia-Jukola terrängen norrut. Om
tävlingscentralen skulle ha varit belägen 2 km norr om där den kommer att
vara nu, skulle Jukolakavlen också ha nått Susivuori. I Susivuori erbjuds en
stafetträning med små gafflingar.

Stafetträning: 5,8 – 6,0km, gafflingar a,b,c.

Mellan Susivuori och Lakia-Jukola terrängen ligger ett litet område med fin
åsterräng. Terrängen i Susivuori är aningen snabbare än Jukola-terrängen,
även om den inte är långsam heller. Berg i dagen partierna i Susivuori är
väldigt snabblöpta men de typiska österbottniska sankmarkerna mellan
dem saktar något in farten. Berg i dagen partierna väcker tankar om att
man springer i Paimio trakterna i Egentliga-Finland.

I Susivuori öppnas en ny träning under våren 2024 för den här terrängen är
säkert nära och liknande som Jukola.

Kartritare Jussi Silvennoinen

Adress: Koivikontie 477, Kauhava

5. Porokallio

Porokallio terrängen ligger norr om Susivuori och är också väldigt lik den
kommande Jukola-terrängen. Porokallio är en typisk berg i dagen terräng
splittrad av sankmarker. Höjdskillnaderna är små och terrängen innehåller
rikligt med små berg i dagen höjder och väldigt rikligt med punkthöjder. I
terrängen är chansen för parallell fel hög. Terrängen är långsam p.g.a.
sankmarkerna men med god terrängläsningsförmåga kan en duktig
orienterare hitta de snabbare passagerna mellan sankmarkerna.

Syd-Österbottens DM långdistans som passar bra som en träningstävling
inför Jukola, arrangeras i Porokallio terrängen den 12.8.2023. Efter detta
öppnas terrängen för träningsbruk.

Det erbjuds en stafetträning 7km med gafflingar a och c. Jukola-banläggaren Roope Näsis banor och gafflingar, kartritare Voitto Erkinheimo.

Adress: Koivikontie 758, Kauhava

 

6. Yliviitala

Yliviitala terrängen ligger i före detta Alahärmä kommun. En ny karta av
Jukola-kartritarna blir klar omkring för-Jukola. Terrängen är detaljerad
berg i dagen terräng med små höjdskillnader splittrad av sankmarker. Den
höga getporsen hindrar framkomligheten på sankmarkerna så det lönar
sig att söka berg i dagen under fötterna. Det har gjorts en del skogsbruk i
terrängen men trots det motsvarar terrängen den kommande Jukola-
terrängen väl. Här erbjuds en stafetträning på ca 6 km med små gafflingar.
Det är möjligt att korta av träningsbanan.

Kartritare Timo Joensuu.

Adress: Yliviitala skidcentrum, Yliviitalantie 846, 62300 Härmä

7. Fräntykallio

Den lilla träningskartan Fräntykallio ligger alldeles i västra kanten av Jukola-
terrängen. Den här terrängen togs i träningsbruk när Jukola-banorna inte
kom att använda den. Terrängen är en berg i dagen terräng med god
framkomlighet, men väldigt detaljerad karta. Kartan avgränsas av Jukola-
terrängen, alltså motsvarar terrängerna varandra bra. Träningen öppnas i
augusti 2023 när kartan blir klar. Kartritare Jussi Silvennoinen.

Det erbjuds en medeldistansliknande träning med små gafflingar, ca
4,9km.

Adress: Alakylä jaktförening, Metsola, Vanha sotatie 449, Kauhava

OBS! Till träningen skall man anlända och avåka väster om tågbanan.

8. Modellorientering Kukkura

Kukkura modellorienteringen öppnas 1.6.2024, möjligen redan i maj. Från
tävlingscentralen är det ca. 3km till modellorienteringen. Det erbjuds en
karta med alla kontroller.

Kartan säljs i tävlingskansliet (Info) 14.6. kl. 10.00 –16.6. kl. 15.00.

 

Kartor

Alla kartor har skalan 1:10 000, ekvidistans 2,5m. Storlek A4. Kartfiler
(OCAD/PDF) lämnas inte ut till föreningar för att skapa egna träningar.

Kontroller

Kontrollerna är utmärkta i terrängen med en orienteringsskärm med
kodsiffra och Jukola-logo

Pris

Priset för träningskartorna är 7 €/styck. Modellorienteringkarta 10 €/styck. Kartbeställningen skall göras en
vecka innan behovet av kartor.

Kartorna skall vara betalda i god tid före avhämtning så att betalningen kan kontrolleras via kontoutdrag.

Betalningen görs till Lakia-Jukola kontot: FI65 4744 0010 1825 36,  (BIC: POPFFFI22) meddelande: Föreningens namn/ träningskartor.

Försäljning

Kartbeställningarna görs via blanketten på Jukola-hemsidan, senast 1
vecka före behovet av kartor.

Fr.o.m. 1.8. säljs kartor också via Jukola-kontoret: lakiajukola@gmail.com

Uppgifter som behövs:

Kartorna skall vara betalda i god tid före avhämtning så att betalningen
går att kontrollera via kontoutdrag.

Avhämtning av kartor:

  • ABC Lappo, Latojantie 9, 62100 Lappo ELLER
    ABC Kauhava, Peltopassi 2, 62200 Kauhava.

Kartorna förs till kassan vid ABC i ett kuvert märkt med kontaktpersonens
namn efter att betalningen av kartorna är gjord.

Träningskartor kan också köpas/avhämtas från Jukola-kontoret fr.o.m. 15.8. Kontakt oss: lakiajukola@gmail.com

Feedback om träningarna

Vi önskar att användarna ger feedback om träningarna till exempel
information om försvunna skärmar eller andra viktiga iakttagelser gällande
träningen eller terrängen. Feedback kan skickas till: juha.nivukoski@jukola.com