Träning

Lakia-Jukola terrängbeskrivning

Lakia-Jukola löps i Kauhava och tävlingscentralen ligger i norra ändan av
Kauhava flygfält. Terrängen för Venla- och Jukolakavlen är typisk
Österbottnisk berg i dagen terräng splittrad av åkrar. Höjdskillnaderna i
terrängen är 0-30m. Berg i dagen partierna är detaljerad och krävande
orienteringsterräng. Mellan berg i dagen partierna förkommer en del
sankmark men dessa områden är inte dominerande. Framkomligheten på
sankmarkerna är varierande och beror på mängden undervegetation och
på hur mjuka sankmarkerna är.

Berg i dagen partierna har mestadels god framkomlighet. Liknande
områden finns t.ex. i Ylistaro och Kortesjärvi. På tävlingsområdet finns
också ett rätt stort gammalt sandtag som formats till en mångfaldig
orienteringsterräng med sina rikliga små vattendrag och höjder. Området
är igenvuxet och är p.g.a. sitt rikliga stignätverk ett utmanande
orienteringsområde. Området utgör ett intressant tillägg till båda kavlerna.

Lakia-Jukola 2024 träningsterränger

I följande tabell finns alla träningar listade. Datumet berättar när träningen är
tillgänglig. Alla kartor förutom en (Porokallio) är gjorda av samma
kartritare som tävlingskartan (Timo Joensuu och Jussi Silvennoinen).

Det är förbjudet att arrangera träningar utanför träningsterrängerna utan
markägarens tillstånd.

Det är strikt förbjudet att kopiera träningskartorna!


Karta / Plats /

Träningarna öppnas 20.4.2024!

 1. Ritavuori, stafett 6,6km, gaffling
 2. Simpsiö, 5,8km / 17 kontroll
 3. Virpimäki, 6,6km / 12 kontroll
 4. Susivuori, Intervall träning, 5x 1,0-1,6km
 5. Porokallio, stafett 3×6,0km
 6. Fräntykallio, medeldistans 4,7km / 14 kontroll
 7.  Yliviitala, prolog 2,2km + 3,7km
 8. Kukkura, modellorientering, alla kontoll -karta med 19 kontroll

Beskrivning och läge

1. Ritavuori

I Ritavuori avgörs den traditionella Virkiä 2-dagars nationella orienteringstävlingen 20.-21.4.
Banläggarna Mikko Pajukangas och Juuso Ekola planerar också Jukolaträningsbanorna i
Ritavuori. Terrängen är snabblöpt berg-i-dagen terräng där just berg-i-dagen partierna liknar Lakia-
Jukola terrängtypen. Kartan är ritad av Lakia-Jukola kartritaren Timo Joensuu.

Kartritare Timo Joensuu

Adress: Kauhavantie 540, 62100 Lapua

 

2. Simpsiö

Legendariska Simpsiö i Lappo erbjuder sina nästan bästa terrängpartier som Jukola-träning. I
sluttningen som blev bekant under Virkiä-Jukola 2007 får du springa på samma kontrollpunkter
som då. Den här unika terrängpärlan i Österbotten har stått värd för Jukola-kavlen 1979 och 2007
och FM normaldistans 2017. En verklig värdetävlingsterräng alltså. De detaljerade 2,5m
höjdkurvorna som Timo Joensuu kartlagt kräver verkligt orienteringskunnande och erbjuder
njutning. Om du inte ännu har varit till Simpsiö så nu är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med
terrängen och finslipa tekniken på den 6km banan som går att avkorta med ca en kilometer i
slutändan.

Kartritare Timo Joensuu

Adress: Urheilumajantie 29, 62100 Lappo

 

3. Virpimäki

Virpimäki är bekant för många från FIN5 orienteringsveckan 2018 då också student VM
medeldistans avgjordes där. Virpimäkis berg-i-dagen partier erbjuder till botten motsvarande
framkomlighet som Lakia-Jukola terrängen. Det är möjligt att göra betydande parallellfel i de flacka
berg-i-dagen sluttningarna om man släpper kontrollen över riktningen och iakttagandet av
terrängen. Till våren 2024 erbjuds i Virpimäki en 6,6km lång träning med ett par långa
kontrollsträckningar och bra rytmändring i form av korta kontrollavstånd i mitten och början av
banan.

Kartritare Timo Joensuu

Adress: Karistamontie, 62190 Lappo

 

4. Susivuori

Till våren erbjuds fartfyllda intervaller på höstens populäraste träningskarta som ligger strax norr
om Lakia-Jukola tävlingsterrängen. Med dessa banor riggar du upp dig och ditt lag till verklig
Jukola-stämning. Utbudet är fem intervaller på 1,0-1,6km som kan löpas med kort återhämtning
eller t.ex. som jaktstart. En bra träning i Jukola typterräng.

Kartritare Jussi Silvennoinen

Adress: Koivikontie 477, Kauhava

5. Porokallio

Porokallio ligger ca 3,5km norr om Lakia-Jukola terrängen, som en fortsättning på Susivuori
terrängen. I Porokallio erbjuds en stafetträning på 6 km, 16 kontroller och gaffling. Det är möjligt att
korta av banan till 5km genom att hoppa över kontrollerna 4-6. Här erbjuds lite mer
Kauhavaliknande sankmarksterräng där man måste kunna spana långt framåt och hitta de gråa
bergspartierna under fötterna. I Porokallio märker du hur mycket lättare det är att springa på
bergen. I Lakia-Jukola är det kanske också viktigt att kunna se och hitta det hårdare
terrängunderlaget så att km-farten kan stiga upp till banläggarens förväntade 5-6min/km. Start och
mål i Porokallio ligger vid ett sandtag där man under sommarvärmen kan ta ett dopp efter
träningen.

Adress: Koivikontie 758, Kauhava

 

6. Fräntykallio

Fräntykallio träningsterrängen ligger väster om Lakia-Jukola terrängen. I den här terrängen var det
tänkt att också tävlingsbanorna skulle gå, men i stället blev detta en bra träningsterräng. Från
kontrollerna på Puronkallio är det bara ett stenkast till tävlingsterrängen så du slinker väl inte
längre österut på förbjudet område från kontrollerna 10 och 11. Fräntykallio K-24 träningen är
tillåten för all ålders Venlor och Jukolalöpare. Kontrollpunkterna är lagda i sluttningar och bakre
sluttningar vilka kan förekomma också i Jukola. En trevlig medeldistansbana på 4,7km där det går
att löpa i Jukola tätfart 5-6min/km.

Adress: Alakylä jaktförening, Metsola, Vanha sotatie 449, Kauhava

OBS! Till träningen skall man anlända och avåka väster om tågbanan.

7. Yliviitala

Från Yliviitala idrottsplats kommer du ut i Timo Joensuus 2023 kartlagda berg-i-dagen terräng som
fågelväg ligger 7km från Lakia-Jukola terrängen. I Yliviitala erbjuds två olika banor på samma
karta: prolog 2,2km och jaktstart 3,7km. Passar utmärkt till exempel i skymmande vårkväll då man
redan behöver hjälp av lampa i jakten. Teknisk orientering där man måste kunna pricka berg-i-
dagen partierna under fötterna.

Kartritare Timo Joensuu.

Adress: Yliviitala skidcentrum, Yliviitalantie 846, 62300 Härmä

 

8. Modellorientering Kukkura

Modellorienteringen i Kukkura gränsar Lakia-Jukola terrängens östra kant. Under Jukola-helgen
erbjuds busskjuts (Fre 14.6. 16.00-22.00 och Lö 15.6. 10.00-18.00) till träningsterrängen. Kukkura ger en bra bild om framkomligheten på Jukola- terrängens bergspartier och det lönar sig också att bekanta sig med de olika nyanserna av grönt speciellt i de igenvuxna gamla sandtagen. I Kukkura erbjuds en karta med totalt 19 kontroller med olika kontrollpunkter. Kartan säljs 20.4.-16.6.

Kartan säljs i tävlingskansliet (Info) 14.6. kl. 10.00 –16.6. kl. 15.00. Pris: 10€ inkl. busskjuts.

 

Kartor

Alla kartor har skalan 1:10 000, ekvidistans 2,5m. Storlek A4. Kartfiler
(OCAD/PDF) lämnas inte ut till föreningar för att skapa egna träningar.

Kontroller

Kontrollerna är utmärkta i terrängen med en orienteringsskärm med
kodsiffra och Jukola-logo

Pris

Priset för träningskartorna är 7 €/styck. Modellorienteringkarta 10 €/styck. Kartbeställningen skall göras en
vecka innan behovet av kartor.

Kartorna skall vara betalda i god tid före avhämtning så att betalningen kan kontrolleras via kontoutdrag.

Betalningen görs till Lakia-Jukola kontot: FI65 4744 0010 1825 36,  (BIC: POPFFFI22) meddelande: Föreningens namn/ träningskartor.

Om du behöver en faktura, vänligen kontakta lakiajukola@gmail.com 

Försäljning

Kartbeställningarna görs via epost lakiajukola@gmail.com, senast 1 vecka före behovet av kartor.

Uppgifter som behövs:

Kartorna skall vara betalda i god tid före avhämtning så att betalningen
går att kontrollera via kontoutdrag.

Avhämtning av kartor:

 • ABC Lappo, Latojantie 9, 62100 Lappo ELLER
  ABC Kauhava, Peltopassi 2, 62200 Kauhava.

Kartorna förs till kassan vid ABC i ett kuvert märkt med kontaktpersonens
namn efter att betalningen av kartorna är gjord.

Träningskartor kan också köpas/avhämtas från Jukola-kontoret. Kontakt oss: lakiajukola@gmail.com

Feedback om träningarna

Vi önskar att användarna ger feedback om träningarna till exempel
information om försvunna skärmar eller andra viktiga iakttagelser gällande
träningen eller terrängen. Feedback kan skickas till: juha.nivukoski@jukola.com