JUKOLAS BUDSKAP 2019

Finländarna har upplevt eufori av utvärderingarna, som säger att Finland är världens lyckligaste land. Som en grundläggande orsak till detta, har ofta nämnts det finländska skolsystemet.

I Finland har var och en, oberoende av grundförutsättningarna, i princip goda möjligheter att uppnå akademiska examen. Vårt utbildningssystem har också blivit en exportprodukt, en modell som når beundran ute i världen och som man strävar att kopiera.

Det finländska skolsystemet har utvecklats under en lång tidsperiod. Utvecklingen av systemet har varit möjligt, då det länge varit rådande en positiv attityd till inlärning och utbildning. Så har dock inte alltid varit fallet. Aleksis Kivi har satt följande ord i munnen på Juhani, den äldsta i Jukolas brödraskara:

”Vilken tjurskallighet av oss, att sitta där på klockarens bänk med ABC-boken i näven, att sitta där i tvenne jäkulusiska dagar.”

Med detta budskap, som vi burit fram här i Kangasala, över Valkeisvuoris mäktiga kullar, genom hela sommarnatten, vill vi hälsa Utbildningsstyrelsen samt tacka er för ert arbete vid utvecklandet och vårdandet av den finländska utbildningsnivån.

I Kangasala, den 16 juni 2019

Jukola-kavlens orienterare

Bilder: Marjo Lalli (start), Antti Harkko (Stora Tuna OK)