Logi Info

JUKOLA 2019

Tältplats

Tält uppfört av arrangerna

Vindskyddplats

Vindskyddplats TOP50

1. Tältplatser

Tältplatser på kartan

Tältplatser HEMMOLA

Tältplatser VIERTOLA

Tältplatser TOUKOLA

Tältplatser PAPPILA

Tältplatser MÄNNISTÖ

Tältplatser IMPIVAARA

Tältplatser KUUSISTO

Tältplatser LUKKARILA

Tältplatserna reserveras via anmälningssystemet senast 29.05.2019.

Logiplatsen bekräftas efter att betalningen mottagits. Tältplatserna är belägna runt av tävlingscentralen på åker i 10 m x 10 m areal. Tältplatsernas avstånd till växlingsplatsens ingång är cirka 300-1200 meter.

Tält området syns på kartan. Tältplatsens kod bildas av första bokstaven på områdets namn, kvarterets bokstavs kännetäcken och tältplatsens nummer, t.ex. MB02 (Männistö, kvarter B, tältplats 2).

2. Hyrtält för 16 personer

Arrangörerna har reserverat 396 st färdigt resta, ouppvärmda större tält (för 16 personer). Tälten är placerade högst 200-600 meter från ingången till växlingsplatsen. Tälten reserveras i sin helhet.

Utländska lag reserverar och betalar tälten i samband med anmälningen senast 9.5.2019. Eventuella lediga tält kan reserveras per e-post toimisto.2019@jukola.com.

3. Vindskyddplatser

Vindskyddplatser på kartan

Vindskyddplatser reserveras via anmälningssystemet senast 29.5.2019.

Föreningar och sammanslutningar kan reservera plats för vindskydd i närheten av mål- och växlingsområdet. Det finns cirka 280 vindskyddsplatser. De föreningar som anmäler minst 8 lag (Jukola+Venla) har rätt att reservera två platser. De lag som placerade sig bland de 50 bästa i Jukola 2018 har rätt att reservera platserna 1-50. Reservering och betalning bör ske före 31.1.2019. Övernattning i vindskydden är förbjuden.

4. Husbilar och -vagnar

Parkering för husbil- och vagn ligger högst 2800 m från tävlingscentralen. Det finns begränsad antal platser och de delas ut i reservationsordning. Platserna bör reserveras och betalas på förhand i anmälningssystemet. Noggrannare plats anvisas vid ankomsten. Vid ankomsten bör arrangörernas direktiv följas.

5. Hårt underlag

Ca 12km från tävlingscentralen erbjuds en begränsad mängd logi på hårt underlag i en skolbyggnad. Login i skolan reserveras och betalas på förhand via anmälningssystemet före 9.5.2018. Det kommer att betalas buss från logi till tävlingscenter fredag-söndag.