Direktiv till start

Instruktioner för startgång

I år till start är en lång väg från inskrivning (400–900 m) och startrakan är smal (ca. 7 m) och startleden är lång (nästan 400 m).

Under dessa förhållande kom in till inskrivningen i god tid. Inskrivning öppnar 75 minuter före start, dvs. kl. 12.45 i Venlakavlen och 21.45 i Jukolakavlen. På uppvärmningsområde finns vätskepunkt samt toaletter och skuggig skog.

Eftersom sträckan till start är lång och smal, i bruk är trappad startport ”Start gate”, som är ligger på uppvärmningsområdets kant samt med startlinje. I startleden de löpare som är bakerst styrs först genom ”Start gate” mot egen startplats 40 minuter före start. Starttrappor leds från speakern, lyssna på instruktioner. I Venlakavlen kallas först de lag, vars startnummer är högre än 1700 och de styrs genom ”Start gate” mot startlinje. Efter en minut kallas lag med högre nummer än 1600 och så vidare ny hundra lag i en minut mellanrum tills numror 1-100 har styrts mot start.

Venlor                                   på Start gate

Nr 1701 – 1800                    13:20

Nr 1601 – 1700                    13:21

Nr 1501 – 1600                    13:22

Nr 1401 – 1500                   13:23

Nr 1301 – 1400                   13:24

Nr 1201 – 1300                   13:25

Nr 1101 – 1200                   13:26

Nr 1001 – 1100                   13:27

Nr 901 – 1000                     13:28

Nr  801 – 900                      13:29

Nr  701 – 800                      13:30

Nr  601 – 700                      13:31

Nr  501 – 600                      13:32

Nr  401 – 500                      13:33

Nr  301 – 400                      13:34

Nr  201 – 300                      13:35

Nr  101 – 200                      13:36

Nro     1  – 100                    13:37

Start gate stänger 13.45 efter ingen slipper intill startleden! Försenade lag får sitt karta från Helppi-station cirka 10 minuter efter start.

 

I Jukolakavlen första gruppen är lag nummer 1901 eller högre. Nästa gruppen är 1801 och högre och så vidare:

Jussit                                     på Start gate

Nr 1901 – 2000                   22:20

Nr 1801 – 1900                   22:21

Nr 1701 – 1800                    22:22

Nr 1601 – 1700                    22:23

Nr 1501 – 1600                    22:24

Nr 1401 – 1500                   22:25

Nr 1301 – 1400                   22:26

Nr 1201 – 1300                   22:27

Nr 1101 – 1200                   22:28

Nr 1001 – 1100                   22:29

Nr 901 – 1000                     22:30

Nr  801 – 900                      22:31

Nr  701 – 800                      22:32

Nr  601 – 700                      22:33

Nr  501 – 600                      22:34

Nr  401 – 500                      22:35

Nr  301 – 400                      22:36

Nr  201 – 300                      22:37

Nr  101 – 200                      22:38

Nr      1  – 100                     22:39

 

Startgate stänger 22.45 varefter ingen slipper in till startleden! Försenade lag får sitt karta från Helppi-stationen cirka 10 minuter efter startskott.

Om du är försenat från ditt eget Start gate tid, du kan slippa in att ta fast de andra löpare från din egen startgrupp. Det lönar sig inte gå i förtid utan värm upp i lugn och ro på uppvärmningsområdet.

På startområde gå på startledens högra sida på ”kartutdelarens stig” som ku kan gå med till din egen startrad. Kartutdelarens stig går över startrakan efter 1600 lag och fortsätter på vägens vänstra sida. Varje 100 lagens startrad är märkt på stolpar med skylt 1, 101, 201, 301, … 2001. Din kartutdelare har också en nummerlappsväst som står 1-20, 21-40, 41-60… 1981-2000.

Om din nummer är till exempel 471, gå längs stigen det du ser stolpen 401 och kartutdelare som har 461-480 på västen.

Kartutdelare och gruppledare guidar dig först från kartutdelarens stig till säkerhetsmellanrum som är 5 eller 10 m lång och lika bred som vägen. Man kan uppvärma i dessa säkerhetsmellanrum, på Heponiementie från startlinjen och framåt (lag 1-700), på kartutdelarens utvidgning tills stigen övervägar Heponiementie (lag 701-1600) och på slutpartiet på kartutdelarens stig (lag 1601-2000)

Speakern guidar dig till ditt eget startplats 8 minuter före start. Din kartutdelare säkrar, att du är på ditt rätt ställe. Kartutdelning börjar 3 minuter före start. Kartutdelare ger dig karta som motsvarar din tävlingsnummer. Kontrollera att din tävlingsnummer och kartnumren stämmer. Du är som tävlande själv ansvarig att du har fått rätt karta.

Kartan FÅR INTE öppnas före startskottet. Startskottet utförs av försvarsmakten.

JUKOLA 2019 Start