Så här går det till i Kangasala-Jukola

Dessa direktiv klargör hur man fungerar i Jukola-byn. Noggrannare direktiv för tävlingen hittar Du i tävlingsdirektiven.

Tidtabell

Fredag 14.6.2019

10.00 Tävlingscentralen och tävlingsinfo öppnas

18.00 Löpordningens sista anmälningstid

22.00 Tävlingsinfo stängs

Lördag 15.6.2019

8.00 Tävlingsinfo öppnas

12.45 Venlakavlen inskrivning påbörjas

12.45 Öppningsceremoni och Jukola flaggan hissas

13.20 Venlakavlens första sträckans samling till startområde börjar

14.00 Venlakavlens start

17.00 Venlakavlens vinnare i mål

18.30 Venlakavlens växling stängs

18.45 Venlakavlens omstart

19.00 Jukolafesten och Venlakavlens prisutdelning

21:00 Jukolas kvällsandakt på programscen

21:45 Jukolakavlens inskrivning påbörjas

22:30 Venlakavlens mål stängs

22.20 Jukolakavlen första sträckans samling till startområde börjar

23:00 Jukolakavlens start

23:06 Solnedgång

Söndag 16.6.2019

03.41 Soluppgång

06.46 Jukolakavlens vinnare i mål, vinnarlaget läser Jukola budskapet på Hiidenkivi (programscen)

08.45 Jukolakavlens växling stängs

09.00 Jukolakavlens omstart: 7. sträcka

09:30 Jukolankavlens omstart: 2.–6. sträcka

09:30 Utdelning av kartorna börjar i tävlingsinfo

09.40 Jukolakavlens prisutdelning, Jukola-flaggans överlämning

15.00 Jukolakavlens mål stängs

16.00 Tävlingscentralen och tävlingsinfo stängs

 

Tilläggsuppgifter gällande prisutdelningen finns i tävlingsdirektiven.

Fre 14.6. Lö 15.6. Sö 16.6.
Tävlingscentralen öppen 10.00–24.00 00.00–24.00 00.00–16.00
Tävlingsinfo 10.00–22.00 08.00–24.00 00.00–16.00
VIP info 18.00-21.00 09.00–24.00 00.00–12.00
VIP restaurang 09.00-24.00 00.00-12.00
Mediaservice 14.00–18.00 10.00–24.00 00.00–14.00
Tävlingsrestaurang och café 8.00–24.00 00.00–16.00
Street Food-by 11.00-23.00 10.00–24.00 00.00–15.00
Öltält 16.00–23.00 10.00–24.00 00.00-04.00
07.00–15.00
Öltältets grill 14.00-21.00 10.00-24.00 00.00-15.00
Glassförsäljning 10.00-22.00 10.00–24.00 06.00–16.00
Jukola-butiken 12.00–21.00 09.00–24.00 00.00–15.00
Barnens värld  – 10.00–21.00 09.00–12.00

 

Säkerhet och nödsituationer

Direktiv vid nödsituationer

Olycksfall: Första hjälp ges vid tävlingscentralens första-hjälpstation (se Första hjälp) fre 14.6.2019 klo 10 – sö 16.6.2019 klo 16. Andra tider anlitas den allmänna hälsovårdens tjänster.

Ifall du har sjukdomar, allergier eller medicinering, som inverkar på din skötsel, skriv ditt namn på baksidan av tävlingsnumret, dina allergier och mediciner, samt telefonnummer på en kontaktperson som vid behov kan ge tilläggsuppgifter åt vårdpersonalen.

Allvarliga sjukdomsfall: Meddela första hjälpen (+35840 362 4635) och handla enligt följande direktiv.

 • Ta reda på vad som hänt.
 • Förhindra ytterligare olyckor.
 • Kontrollera patientens tillstånd.
 • Kontrollera andningen.
 • Vänd personen i framstupa sidoläge, kontrollera möjliga frakturer
 • Vid akut livsfara – ring 112 och första hjälpen (+35840 362 4635)
 • Visa räddningspersonalen till olycksplatsen

Eldsvåda i tävlingscentralen, tältområden eller på parkeringsplatsen: Handla enligt nedanstående direktiv. Meddela även till säkerhetsdejouren. Telefonnummer är +35840 370 5882.

Ifall du upptäcker en eldsvåda:

 • Varna människor som är i fara.
 • Begränsa eldsvådan om det är möjligt (eldsläckare, släckningsduk).
 • Anmäl om situationen till alarmnummer 112.
 • Visa brandkåren till platsen.

Ordningsstörningar: Tag kontakt med närmaste ordningsvakt eller ring till säkerhetsdejouren +35840 370 5882.

 • Ifall situationen är hotande, ring 112
 • Riskera inte dig själv eller andra!

Viktiga telefonnummer

 • Allmän alarmnummer: 112
 • Säkerhetsdejourering: +35840 370 5882
 • Jukola-kansliet: +35840 259 4528
 • Tävlingsinfo: +35840 370 5876
 • Tävlingscentralens första hjälp: +35840 362 4635 (nummern tryckt på tävlingskarta)
 • Ordningsövervakning: +35840 370 5882
 • Trafik och parkering: +35840 370 5882
 • Förgiftningscentralen: +3589 471 977
 • Bogseringar: +35840 370 5882

Tävlingsinfo är en betjäningsnummer, som är ansvarig för information och rådgivning samt sånt som berör tävling, till exempel löpordningar med mera.

Säkerhetsdejourering leder säkerhetsverksamheten såsom första hjälp, trafik, parkering, räddning/brandsläckning och ordningsövervakning.

Första hjälp

Tävlingens första hjälp (huvudstation) är belägen sydost hörna i tävlingscentralen i en skilt åker i stallhuset. Där dejourerar läkare, ögonläkare och första hjälp personal. I tävlingscentralen och i tältområden finns skyltar till första hjälpen och är även utmärkt på kartan över tävlingscentralen.  Första hjälpstationen är utmärkt med ett vitt kors på grön botten. I tävlingsterrängen finns under Jukolakavlen kl. 22.00–16.00 tre och under Venlakavlen kl. 13.00–22.30 två ställen för första hjälp. Första hjälpplatserna är utmärkta med violett kors på tävlingskartorna. En lätt första hjälp beredskap finns vid vätskeplatserna och en del av kontrollövervakare har plåster och förbandsmaterial.

I tävlingscentralen finns ställen för hjärtstartare (defibrillator) som är märkta på karta över tävlingscentralen.

Vid första hjälp huvudstationen finns tandläkarens och munvårds första hjälp. Vårdstationen är utmärkt med skylter.

Kangasala apoteket är öppet i tävlingscentrum under helgen. Apoteket ligger nära tävlingsrestaurang.

Öppettider:

Fre 14.6. 10.00- 23.00 Lö 15.6. 08.00 Sö 16.6. -12.00

 

Ankomst till tävlingscentralen

Vägvisning till tävlingscentralen

Trafik till tävlingscentralen kommer från tre olika håll, men sista 500 meter är gemensam. Trafiken skall stocka sig så reservera tillräckligt tid för ankomsten. Den största stockning kommer troligen att inträffa kl. 10–14 på lördagen.

Vägvisningen till tävlingscentralen sker huvudsakligen med början från Riksväg 12. Trafikövervakare styr vid behov bilar till alternativa rutter. Alla visningar från trafikövervakare måste följas.

Jukolas trafikninfomationer sänds på Yle Tampere på frekvens 99,9 MHz.

Personbilar

Personbilar leds till två parkeringsplatser på åkrarna. Parkeringsområdena är märkta P1–P8.

Visningar från övervakare på parkeringsområdena måste följas. Bilar styrs till snedparkering.

Navigeringsadress: Heponiementie 73, Kangasala

Avstånd från parkeringsområde till tävlingcentrum är högst 2000 meter.

Det arrangeras ingen persontransport från parkeringsområdena. Fotgängare bör vara speciellt nogranna på trafikrutter och gå enligt märkta rutter. Visningar från trafikövervakare måste följas.

De själva rutter tävlingscentralen och kan stocka sig – vänligen blockera inte rutten att stanna utan gå åt sidan.

På personbilarnas parkering (P2 och P8) finns platser för avlämning av varor till de olika inkvarteringsområdena. Varorna transporteras till ifrågavarande inkvarteringsområdes varuavlämningsplats och avhämtas därifrån av deltagaren själv. På söndag kan varorna lämnas till inkvarteringsområdets plats för att transporteras till parkeringsplatsen. Varutransport sker med följande tidtabell: lö 16.6. klo 9-15, sö 17.6. klo 7-12. Varuavlämningsplatserna är utmärkta med skyltar.

I Kangasala centrum på Pikkolas skolcampus (Finnentie 40) har reserverats parkering cirka 14 kilometer från tävlingscentrum. Det finns busstransport mot avgift från Pikkola till tävlingscentrum.

Det finns parkeringsfördbud på vägar till parkeringsområdena. Förbudet övervakas. Det är också inte tillåtet att parkera på privata gårdar och vägar. Felparkerad bil är en säkerhetsrisk och skall bogseras bort. Bogseringen skall faktureras.

Med VIP- och Media-parkeringsbiljetter utrustade bilar dirigeras till parkeringsområdena P9–P10 i närheten av tävlingscentralen. Till området är tillträde förbjudet utan giltigt parkeringsintyg. Håll parkeringsbiljetten synlig på insidan av vindrutan. Biljetterna är personliga och bruk ska övervakas.

Med INVA-kort i vindrutan kan rörelsehindrade efterfölja VIP-skyltarna. Parkeringsbiljett (20 €) löses från tävlingsinfo.

Parkeringsbiljetter för personbilar kan köpas i tävlingsinfo eller vid lämnandet av parkeringen. Priset är 20 euro vid köp i tävlingscentralen och 25 euro vid köp på parkeringsområdet. På parkeringsområdet duger endast kontant betalning och jämna pengar! Parkeringsbiljetterna skall kontrolleras under hela evenemanget. Kom ihåg att de som betalt parkeringsavgiften leds utan att köa ut från parkeringen i en egen fil.

Förbereda för rustrafik och på hemresa.

Lämna inte värdeföremål synliga i bilen! Det finns även toaletter på kantena i parkeringsområdena.

Tävlingsbussar

Till tävlingscentralen kommer tävlande och andra tävlingsgäster med tre olika avgiftsbelagda bussförbindelser.

Buslinjer:

 1. Kangasala, Pikkola (Finnentie 40) – Kaivanto sjukhus hållplats – tävlingscentrum
 2. Pälkäne, busstation – Aapiskukko korsning – tävlingscentrum
 3. Tampere busstation – Rautatienkatu 27-29 – tävlingscentrum

Biljettpriset / tur:

Tampere – tävlingscentrum 7,00

Tampere – tävlingscentrum, mobilbiljett 6,10

Kangasala – tävlingscentrum 5,00

Kangasala – tävlingscentrum, mobilbiljett 4,40

Pälkäne – Aapiskukko – tävlingscentrum 5,00

Pälkäne – Aapiskukko – tävlingscentrum, mobilbiljett 4,40

Kaivanto – tävlingscentrum 4,00

Kaivanto – tävlingscentrum, mobilbiljett, 4,00

Barn max 12 år är priset 50 % förutnämnda priser. Det finns inga andra specialprisgrupper.

Biljettpriset innehåller moms 10 %.

Tävlingbussarnas tidtabeller finns på Kangasala-Jukolas  hemsidor.

Busshållplatserna är utmärkta med Jukola skylter.

I närheten i tävlingscentralen finns tävlingsbussarnas hållplats i adresset Heponiementie 128. Det finns toaletter i närheten.

Husbilar

De som kommer till tävlingsområdet med husbilar eller husvagnar bör reservera plats på förhand i anmälningssystemet. Platser för husbilar och husvagnar är begränsade och delas ut i anmälningsordning. Parkeringsavgiften 50/100 betalas på förhand i anmälningssystemet som nätbetalning.

Husbilar och husvagnar leds till P1 parkeringsområde, Raikuntie 84, Kangasala.

Till alla som reserverat plats på förhand sänds parkeringsbiljett. Parkeringsbiljetten bör hållas synlig på insidan av vindrutan tills avgången från tävlingsområdet.

Husbils och husvagns P-området är öppet från fredag 14.6.2019 kl. 10.00. Det finns toaletter i områden. Septitankarnas tömningsmöjligheter finns inte på parkeringsområdet. Det lönar sig att tömma tankarna före ankomsten.

Avståndet från parkeringen till tävlingscentralen är högst 2800 meter. Öppen eld och användning av grillar mm är förbjudet utanför bilarna. Även markiser och förtält är förbjudna. Användning av aggregat på området är förbjudet kl 22-07.

Föreningsbussar

Föreningsbussarna styrs till tävlingscentralens avlastningsplatser i södra sidan tävlingscentrum i adressen Heposeläntie 44–120. Heposeläntie är enkelriktad väg under helgen från öst till väst. Det tillåts ingen annat trafik förutom föreningsbussar, service- och räddningsbilar.

Vägvisning börjar från Riksvägen 12, cirka 5 km före avlastningsplats. Föreningsbussarna styrs till via Iharintie till Heposeläntie och till avlastningsplatser enligt igenkänningsfärg. Som vägvisning fungerar trafikövervakare och skyltar.

Föreningarnas kontaktpersoner bör skriva ut inkvarteringsområdets igenkänningsfärg från Jukolas hemsidor som kommer på vindrutan.

Trafikövervakare delar ut kördirektiv till parkering och lastningsinstruktioner.

Se till, att på söndag föreningsbussar kan endast komma till lastningsplats, när hela laget är redo att stiga in i bussen. Trafikövervakare kontrollerar ankomsten. Föreningarnas kontaktpersoner måste hålla kontakt till chauffören före lastning.

Tilläggslänk (föreningsbussar)

Föreningsbussar styrs efter avlastning på lördag bort från tävlingsområden via Majaalahdentie till parkering. Länken andvänds endast till 15.6.2019 kl. 12.00.

Motorcyklar

För motorcyklar (och mopeder) har reserverats ett eget parkeringsområde nära VIP parkering. Vägvisning för motorcyklar följer instruktioner för VIP parkering.

Parkeringen för motorcyklar är även avgiftsbelagd (20 euro vid köp på tävlingscentrum och 25 euro vid parkeringsområdet). Betalningen granskas vid utfarten.

Cyklar

Cyklar kan parkeras i tävlingscentrums närheten. Parkering är gratis. Det finns inga skilda cykelvägar och cyklisterna bör vara extremt nogranna pga. annat trafik.

Vägvisningens början

Från söder: Trafik från huvudstadsregion visas från Tavastehus till väg 57 via Pälkäne mot Riksvägen 12 och tävlingscentrum.

Från sydväst: Trafik från Åbonejden och Riksvägen 10 önskas väg via Tavastehus till väg 57 till Pälkäne och vidare till Riksvägen 12 mot tävlingscentrum.

Från sydväst: Trafik från Riksvägen 9 visas via Valkeakoski till Pälkäne via väg 307 och vidare till Riksvägen 12 när ankomst till tävlingscentrum förekommer via Pälkäne.

Från väst: Trafik från riksväg 3, 11, och 12 visas via Tammerfors omfartsväg. Vägvisning börjar från korsning mellan riksvägarna 9 och 12 mot Kangasala.

Från norr: Trafik från väg 58/66 visas via Orivesi längs väg 58 till Huutijärvi, Kangasala och vidare till riksväg 12 mot tävlingscentrum.

Från norrost: Trafik från Jyväskylä och riksvägen 9 visas från Orivesi till väg 58 mot Huutijärvi, Kangasala och vidare till tävlingscentrum

Från öst: Trafik från riksväg 12 visas via väg 3231 (Iharintie) till tävlingscentrum. Vägvisning börjar i Pälkäne.

Även från öst väg 325 och Sappee det rekommenderas vägar 3230 och 3231 mot tävlingscentrum. Trafik på rutten förutspås vara smidigt hela helgen

Alternativ rutt: Trafik från öst under rustrafik rekommenderas alternativ väg från Jämsä på väg 24 söderut och från väg 325 i Kuhmalahti och Sahalahti korsning mot vänster till Ihari och väg 3231. Trafik från Lahtis och riksvägen 12 start alternativ rutt efter Tuulos till väg 3222 via Sappee mot Ihari och väg 3231. Vägar är smalare, men kan användas att undvika rustrafik.

Vägvisningarna är på plats fredagen 14.6.2019 kl 7.00 och bör följas.

Utfart från tävlingscentralen

Utfart från tävlingscentrums parkeringsplatser sker på trafikövervakarnas direktiv. Parkeringsbiljetterna granskas vid utfarten.

Förberedelser inför tävlingen

Tävlingsinfo

Tävlingsinfo finns i tävlingscentrum mellan Jukola-porten och växlingområde. Lagmaterialet och returkartorna delas ut från tävlingsinfo. Avhämtningskort för kartorna bör skrivas ut på förhand. Televersion duger inte. Träningskartor, kartplast, parkeringsbiljetter, bastubiljetter och säkerhetsnålar finns till salu i tävlingsinfo. Betalning sker i kontant, bank- eller kreditkort. Även kontaktlös betalning fungerar.

Kontrollera före ankomsten till Kangasala-Jukola att ditt Emit-kort fungerar, senast vid 0-stämpelenheterna, som finns bredvid info eller framför inskrivningstältet. I tävlingsinfo kan Emit-brickor hyras eller ny köpas i Suunnistaja butiken.

Infotavlor och instruktioner

Infotavlan finns i närheten av tävlingsinfo. Infopålen finns på området mellan tävlingsinfo och växlingsområdet.  På tävlingscentrum och föreningsbussarnas avlastningsområden finns även skyltar som visar tävlingscentrumens aktiviteter. På tältområden finns kartor och anslagstavlor, där det framgår tältplatsernas placeringar och deras kännetecken.

Så här går det till vid Venlornas och Jukolas start

Skede 1

Reservera tillräckligt med tid för inskrivningen och Emit-nollningen. Tävlande med stor startnummer rekommenderas inträde till inskrivingen genast efter den har öppnats. Kontrollera din utrustning i tältet. Fäst din tävlingsnummer med fyra säkerhetsnålar på din tävlingsskjorta. Skriv på Emit-kontrollappen V/J, ditt lags nummer och din etappnummer. Klä dig för uppvärmning enligt väder. På uppvärmningsområdet finns dricksvatten och WC samt skuggig skog. Ta med dig kompass, emit-kort, lampa till natt-etapperna, batteri och batteriväst, reservlampa samt eventuell tilläggsenergi (gel el dyl.). I skogen finns vätskeplatser, så i allmänhet behövs inte egen dryck.

Kom ihåg att du har skor enligt direktiven (användande av spikskor är förbjudet).

Skede 2

I inskrivningstältet avläses din tävlingsnummers EAN-kod och därefter avläses Emit-kortet. Håll tävlingsnummern synlig och Emit-kortet tillgängligt när du går till inskrivningen, så att inskrivningen går smidigt. Inskrivning måste utföras senast 20 minuter start.

Skede 3

Vid Emit-nollningen nollas dit Emit-kort. Ifall ditt kort inte fungerar leds du tillbaka till inskrivningstältet, där du kan hyra ett fungerande Emit-kort. Hyreskortets betalning kan du göra senare till tävlingsinfo. Emit-kortet får inte bytas efter nollningen. Till start och växlingsområdet har endast tävlande försedd med tävlingsnummer tillträde. Efter nollningen är det förbjudet att lämna start/växlingsområdet.

Tips: Säkra Emit-kortets kontrollkort med en tejpbit.

Skede 4

Uppvärmningsområdet framgår från tävlingscentralens karta. På uppvärmningsområdet finns WC, vattenpost för dricksvatten, monitorer för att följa med mellantider och avfallskärl.  Vänligen sätta energigelförpackningar, dricksflaskor och engångsregnkläder mm i avfallskärlen, tack.

Startsträckans löpare kan värma upp på reserverat område. Tränare, servicepersonal och åskådare kan stå vid den östra sidan av staketet, där man kan ta emot bl.a. den första löparens uppvärmningskläder.

Följ instruktionerna från speakern på startområdet. Första sträckans löpare visas via “startport” till startområdet 40 minuter före start från de sista raderna dvs. de högsta startnumrorna. Lag med små startnumror går sist till startraderna. Gå bredvid din startrad att vänta startpersonalen ge mer information. Du ser din startrad från nummerlapp pä kartutdelarens väst.

8 minuter före start ger speakern lov att förflytta dig till din egen startplats enligt egen startnummer. Din egen plats syns på det numrerade bandet på marken. Vänta bakom bandet. Kontrollera att nummern på marken är den samma som din tävlingsnummer.

Kartutdelningen påbörjas enligt speakerns direktiv. Varje rad (20 orienterare) har en kartutdelare. Kontrollera att du får en karta som motsvarar din tävlingsnummer. Den tävlande är ansvarig för att han tar den rätta kartan. Håll kartan synlig framför dig fram till startskottet. Öppna inte kartans förslutning före starten. Enligt tävlingsdirektiven leder öppning av kartan till diskvalifikation av laget. Rör dig inte från platsen före Försvarsmaktens startskott. Enligt tävlingsdirektiven videofilmas starten och de lag som tjuvstartar eller förorsakar tjuvstart diskvalificeras. Starten videofilmas. Rusa inte onödigt från starten. Startområdet är trångt = undvik att springa ihop med dina medtävlare!

Ifall du försenar dig kliv inte över staketet till startplatsen utan gå normalt genom Emit-inskrivningen, annars blir diskvalifisering. Startport stängs 15 minuter före start. De som försenade sig får sin karta cirka 10 minuter efter start på Helppi-station.

Övriga etappers löpare kan lämna sina uppvärmningskläder vid växelbommen åt föregående etapps löpare eller på staketet mellan in- och utgång.

Skede 5

Anländ till målet i fållan som motsvarar din etapp. Egen fålla visas på tavlan eller enligt arrangörernas direktiv. Vid målet används målstämpel. Stämpla vid målet och ge kartan åt arrangörerna under måltaket.
Tips: Öppna kartan när du ger den till målpersonalen.

Skede 6

Tävlingsnumrorna finns utmärkta på ändan av växlingskartställningarna. Kartställningarnas numror visar hela ställningens numror. De lägre numrorna är närmare växlingsbommen.

När du kommer till ditt lags kartpåse, lyft kartan rakt uppåt ur påsen. Riv inte! Förtsätt till växlingsbommen. Vid växlingsbommen finns de lägre numrorna till vänster och de högre till höger.

Tips: På växlingsbommen finns numrering, där du ser var ditt lags följande löpare borde vänta.

Ifall ditt lags kartpåse skulle vara tom eller ifall du av misstag tagit fel karta bör du omedelbart meddela till Helppi-stationen som finns vid växelbommens vänstra ände. Där får du hjälp.

Skede 7

Omstart och etappernas stängning
Se tävlingsdirektiven.

Träning

Under tävlingsveckoslutet finns det möjlighet att träna på modellkarta nära tävlingscentralen. Kartans bantryck och kontrollangivelser motsvarar tävlingskartan. På kontrollerna finns orienteringsskärm och kod. Kartor säljes i info från fre 14.6. kl. 10.00.

Tilläggsuppgifter om övriga träningsmöjligheter. Modellorienteringkarta 10 euro / st och Jukola träningskartor 7 euro / st.

Orienterarbanken

På Kangasala-Jukolas hemsidor finns länk till orienterarbanken där lag kan söka efter kompletteringar till etapper som inte har löpare och löpare som är utan lag kan anmäla om intresse att delta i kavlen.

Att följa med tävlingen

Fotografering

Starterna, växlingarna och målgången kan följas och fotograferas av publiken på reserverade områden. På videotavlan i tävlingscentralen kan man följa med både tävlingscentralens och terrängens händelser. Tätlagens framfart följes med GPS.

Tävlingsområden har bergränsad lufttrafik. Inga flygande kameror eller drönare är tillåtna förutom TV-produktion.

TV och radio

Jukolas arrangörerna och Kruuva Oy producerar televisionsbild till tävlingscentralens screen. Yle producerar TV-bildet både från Jukola- och Venlakavlen. Utsändningen kan följas på Yle kanaler samt på Yle Arenan. På radio följer Yle Puhe kavlarna genom natten. Yle Puhe Tampere 88,3 MHz.

Kangasala-Jukola kan även följas via Jukola Live -sändning på engelska. Båda kavlarna kostar 18 euro tillsamans. Sändningen refereras av Vili Virtanen och Kalle Rantala. Inloggning till sändningen finns på https://live.jukola.com/

Kangasala församlingens kvällsandakt

Församlingens kvällsandakt börjar på lördag kl. 21.00 och pågår en halv timme. I programmet är med tävlingpräst och sånggruppen Valkea. Programmet är på programscenen som finns i tävlingscentrum. Kvällsandakten organiseras av Kangasala församling. Det även finns en inre samlingstig som startar från sydost hörna i tävlingscentrumet. Stigen är några hundra meter lång och innehåller tänkespråk längs stigen samt ett vindskydd var finns församlingens jour.

Barnens värld

Barnens värld finns i tävlingscentrum. På området finns program och uppgifter för barn från lördag 10.00–21.00 och på söndag 9.00–12.00. Blöjbyten och uppvärmning av mat är möjligt dygnet runt. Mer information och programmet finns på Kangasala-Jukolas hemsidor.

På området finns skötbord och matuppvärmningsplats.

OBS! I barnens värld finns inte övervakad barnpassning. Barn är på sina vårdnadshavarens ansvar.

Inbjudna gäster och media

Reception för inbjudna gäster finns på VIP-info vid VIP-tält. Reception för ackrediterat media finns på mediainfo i mediacentrum som är belägen bredvid tävlingsrestaurang.

Mat och dryck

Kangasala-Jukolas tävlande och publik betjänas i huvudrestaurangen och café samt i Street Food -matbyn. Det finns även glass och lakritsförsäljning. I försvarsmaktens förevisningsområde fungerar Tammerfors soldathemmets kaffekiosk. Öppettider för restauranger och caféer finns på punkten Öppettider.

All mat är laktosfri. Det finns också mjölk och glutenfria alternativ. I Street Food -matbyn finns en bred sortiment från sallader, kycklingdelikatesser och gourmet hot dog till fräscha pitabröd, artesanburgare, fiskmat och traditionell grillkorv. På tävlingscentralen finns också en vegegrill, där man kan beställa veganisk mat. Under fredagen möjligen begränsat utbud.

Varje restaurang och café har sina egna kassapunkter, var man kan betala med kontant och allmän bank- och kreditkort.

De största rusningarna vid restaurangen är vid starttidpunkterna och efter Venlakavlens målgång. Dessa tider lönar det sig att vara beredd på köbildning. På området finns flera matpunkter så att mattjänster är så smidigt som möjligt.

I restaurangen används engångskärl, som sorteras som energiavfall. Matrester tillsammans med servietter sorteras som bioavfall. Kartongförpackningar sorteras i kartonglådan. Returflaskor och burkar med pant har egna uppsamlingskärl.

Vet ditt ansvar – lägg sopor i uppsamlingskärlorna – vi är gäster på privat mark så vi skräper inte. Tack på förhand!

Dricksvatten

På tävlingscentralen och förläggningsområden finns vattenposter på sju olika ställen. Dessa är utmärkta på kartan och med blå ballonger. På start- och målområdet finns dricksvattenpunkter. Tvätt av utrustning vid vattenposterna är förbjudet. Tvätt av utrustning är tillåten endast bredvid tvättplatsen på särskilt utmärkt område.

Förläggning

Tävlingscentralen öppnas och man kan inkvartera sig i tälten, husvagnarna/husbilarna eller hängmattorna från och med fre 14.6.2019 kl. 10.00 då skyltarna är på plats.  Håll noggrant reda på dina värdesaker! Det är absolut förbjudet att göra upp eld, tobaksrökning samt användning av camping- och gaskök mm. Särskilda eldningsplatser är utmärkta på tävlingscentralens och tältområdens kartor.

Tält-områden

Inkvartering i egna tält på tävlingscentralen sker på de numrerade platser som reserverats på förhand. Tält-områden är belägna i tävlingscentralens omedelbara närhet. Tältplatserna är i storleken 10×10 meter och är numrerade i åkrar. Reserverade tältplatsernas exakta plats finns Kangasala-Jukolas hemsidor, tältområdens infotavlor och i tävlingsinfo.

Arrangörernas färdigt uppsatta militärtält (hyrtält)

Militärtälten som reserverats på förhand finns i tävlingscentralens omedelbara närhet (Viertola och Lukkarila). Teltat on numeroitu teltan viereen pystytetyillä numerotolpilla. Tälten är numrerade med nummerstolpar. Platserna och tältnumren kan ses på Kangasala-Jukolas hemsidor, tältområdets info-tavla och i tävlingsinfo. Tälten är inte uppvärmda. Tilläggsinformation från tävlingsinfo.

Gång från mest norra hyrtältsområde (Viertola) till tävlingsområde stängs 15 minuter före Venla och Jukolakavlen och öppnas 10 minuter efter startskott.

Inkvartering på hårt underlag

Inkvartering på golv finns på Pikkola skola (os. Finnentie, Kangasala) i klassrum cirka 12 km från tävlingscentrum. Inkvarteringen kan reserveras på förhand på anmälningsystemet tills 29.5.2019.

Det finns möjlighet för mat i skolan.

Vindskydd

Föreningarnas vindskydd reses på förhand på reserverade och av arrangörerna meddelade platser.  Gångstigarna bör lämnas fria. Inkvartering och uppgörande av eld är förbjudet. Eldningsförbudet gäller även campingkök och gasbrännare.

Övrig betjäning

Batteriladdning

Tampereen Sähkölaitos erbjuder laddning för telefoner i sin presentationspunkt på butiksgränd

Förvaring av värdesaker

Särskild låsbar förvaringsplats för värdeföremål finns inte. Håll reda på dina värdesaker. Arrangörer håller ingen ansvar på försvinnade eller skadade föremål.

Användning av internet och mobiltelefoner

Vid större evenemang är alltid mobilnätets användningskapacitet begränsad. Målsättningen är att använda mobilenheternas nätkapacitet utan slöseri, för att bl.a. GPS uppföljningen från terrängen skall lyckas. Normala nätsidor, bl.a. resultatens onlinetjänster är inget problem. Det är inte önskvärt att videor och TV-sändningar används pga den stora belastningen.

Det rekommenderas att videostreaming (Youtube, Facebook, Instagram mm.) producerande och laddande i nätet undvikas, för att de belastar nätet och kan störa GPS-uppföljningen och funktionen.

Jukola-butiken

Jukola-butiken säljer officiella Jukola-produket från bastustenar till traditionella Jukola-skjortor. I butiken finns gåvor samt nyheter och specialprodukter. Jukola-butikens ansvarig är vår samarbetspartner Suomen Sanser.

Försäljning av tävlingskartor

Tävlingskartor med alla kontroller säljs i tävlingsinfo och Jukola-butiken från sö 16.6. kl. 9.30 (10 euro / st).

Uppvärmning av barnmat

Uppvärmning av barnmat är möjligt hela dygnet i Barnens värld.

Hittegods och borttappade föremål

Upphittade föremål under tävlingsdygnet kan lämnas till tävlingsinfo.

Borttappade föremål kan frågas efter från info söndag fram till kl 16.00, varefter hittegods levereras till Jukola-kansliet, där de uppbevaras i en vecka. Därefter levereras de mest värdefulla föremålen till Hittegodsbyrån = Pirkanmaan Löytötavaratoimisto (plt.fi).

Förfrågningar till 0600 300 758 (1,97 €/min + pmp + pvm). Hittegodsbyrån är öppen mån 10–18, tis-fre kl. 12­–17.

Infopåle

Infopålen finns på området mellan växlingsområdet och Jukola-porten

Bank och post

Restaurangernas försäljningspunkter, Jukola-butiken och tävlingsinfo tar emot kontanta pengar eller de vanligaste bank- och kreditkorten (t.ex. Visa, MasterCard). Även kontaktlös betalning fungerar.

De största sedlarna som tas emot i Jukolas försäljnings och betjäningspunkter är 20 Euro. 50 Euros sedlar tas emot endast i tävlingsinfo och Jukola-butiken.

Områdets privata företag tar emot olika betalningsmedel enligt egen övervägning.

I tävlingscentralen finns ingen valutaväxling eller möjlighet att lyfta kontanter. De närmaste kontantautomaterna finns i Kangasala och Pälkäne centrum

Posten betjänar i Kangasala S-Market i adress Puusepäntie 31, 36200 Kangasala.

Tvätt

Tvättplatsen är belägen i direkta närheten från butiker. Förutom duschar finns även tältbastu. En skild tvättplats har reserverats för damer under Jukola-kavlen.

En bastu värms upp på fredagen. Damernas bastutur är kl 16.00 – 18.30 och herrarnas 18.30 – 21.00. Duscharna kan användas kl 16.00 – 21.00.

På lördagen öppnar duschavdelningen kl 09. Alla bastun är varma från lördag kl. 14.00 tills söndag kl. 16.00. Under Jukola kavlen har damerna en egen mindre bastu från lördag kl 23.00. Lördag kl. 14.00 – 22,00 är mindre bastun för herrarna. Skyltar till rätta bastu- och tvättavdelningar finns på dörrarna. Bastuavgiften är 5 €, och betalas på platsen. Bastubiljetten kan även köpas från tävlingsinfo. Pefletten ingår i bastuavgiften.

Tvättning sker med endast tvättmedel från arrangörer. Bruk av egna tvättmedel är absolut förbjuden. Returflaskor och burkar har egna uppsamlingskärl på tvättområdet.

Taxi

Taksistolpe finns i tävlingscentrum bredvid VIP och Media parkering, Heponiementie 150. Platsen är utmärkt på karta. Påstigning vid taxistolpen.

Taxi Tammerfors 0100 4131.

Uppgörande av eld

Uppgörande av eld, användning av campingkök, gasbrännare, grillar och tältkaminers användning är absolut förbjuden på hela tävlingscentralens område och på alla inkvarteringsområden, tältens in och utsida, parkeringsplatserna samt på övriga ställen utanför de särskilt nämnda eldningsplatserna. Förbudet för uppgörande av eld övervakas.

Fotografering

Fotografering på allmänna områden är tillåtet. Tävlingsarrangören fotograferar evenemanget, och där kommer att synas igenkänliga personer. Genom att delta i evenemanget ger du ditt medgivande till att arrangörerna kan använda foton för marknadsföring och informering.

Tvätt av utrustning

Tvätt av utrustning sker bredvid tvättplatsen på en tvättpunkt som är avsedd därtill. Tvätt av utrustning på andra ställen är förbjudet.

WC

WC som finns i tävlingscentralen är utmärkta på kartan. De är också utmärkta med röda ballonger. Handdesinficeringsmedel finns. Vanligt avfall som blöjor och plast får inte sättas i WC-stolen, utan bör föras till avfallskärlen.

Miljön

Jukola är en miljövänlig tillställning. Kangasala-Jukola arrangeras enligt det Ekokompass-certifikat som tilldelades i Joensuu Jukola 2017. Ekokompass är ett miljösystem som är tänkt för tillställningar och företag.

Miljön får inte skräpas ner och varje deltagare och åskadare sorterar sin avfall. Vi ber alla som deltar i evenemangen fästa uppmärksamhet på sortering.

Kangasala-Jukolas avfall sorteras och levereras efter tävlingarna till återvinning enligt de lokala sorteringsdirektiven. Papper, kartong och returflaskor levereras till materialåtervinning. Bioavfallet förädlas till biogas och jordförbättringsanvändning. Energiavfallet blir till energi i gasverket. Blandavfallet levereras till den lokala sorteringscentralen för energianvändning.

Sortering av avfall i tävlingscentralen

Kartong

 • kartongburkar, till exempel mjölk- och saftburkar
 • kartongförpackningar som kexpaket
 • papperspåsar och -kassar
 • WC- och hushållspappers hylsor
 • wellpapp förpackningar
 • förpackningar för drycker i flerförpackning

Papper

 • Alla papperstyper, INGA papperspåsar eller kassar

Bioavfall

 • Matavfall och servietter av papper

Grovavfall (ej återanvändbart avfall)

 • litet smutsiga kartong och pappersförpackningar samt textilier
 • livsmedelsplast, t.ex. burkar, påsar, lådor, omslag och underlägg
 • begagnade engångskärl och bestick, även av kartong
 • smutsiga kartongförpackningar t.ex. pizzalådor, glasspaket
 • textilier såsom kläder
 • gelpåsar
 • kaffe och chipspåsar
 • medicin förpackningar, aluminium förpackningar, som inte duger till metallåteranvändning
 • blöjor, bindor och övriga hygienartiklar
 • skor och övriga gummi-, läder- och konstläderprodukter
 • PVC-plast, 03-märkta och obestämbara plastprodukter

Metall och glas

 • Det finns egna sorteringspunkter för metall och glas

Palautuspullot -ja -tölkit 

 • returflaskor har sin egna kärlor i sorteringspunkter, vid mat/dryckpunkter och i bastu/tvättområde.
 • returflaskor identifieras av PALPA pantmärket, där det också framgår pantvärdet.

Batterier, ackumulatorer och elskrot kan returneras till info

Energigelpåsar eller annat avfall får inte kastas i naturen. De bör lämnas till vätskeplatserna eller till tävlingscentralens avfallskärl.

Förbjudna aktiviteter

Reklam, försäljning och liknande är förbjudet på området utan arrangörernas skriftliga lov (berör också förläggningsområden parkeringsplatser och tävlingscentralen). Andra orienteringsevenemang kan annonseras om, endast på anslagstavlan, som finns bredvid tävlingsinfo. Annonser på bilarnas vindrutor är inte tillåten.

Användning av andra radiotelefoner än arrangörernas på VHF-frekvenser är strängt förbjudet på tävlingscentralen.

Tävlingsområden har bergränsad lufttrafik. Inga flygande kameror eller drönare är tillåtna förutom TV-produktion.

På tävlingscentrumens område är tobaksrökning förbjuden enligt lag (Tobakslagen 5 kapitel 12§) på andra ställen än på utmärkt plats. Rökningplats är belägen vid öltält, som är utmärkt på karta.

Egna alkoholdryckers användning på området är förbjudet. Det är förbjudet att föra bort alkoholdrycker från utskänkningsområdet.

Att göra upp öppen eld samt användning av campingkök, gasbrännare, grillar, tältkaminer är förbjudet på tävlingscentralen, förläggningsområdet, parkeringarna, tältens in och utsida, samt övriga platser förutom särskilt utmärkta eldningsplatser. Uppgörande av eld övervakas.

Förläggning på vindskyddsområdet är förbjudet.

Föreningsflaggor på långa stänger får inte läggas inom tävlingscentrum. På vindskyddsområdet och förläggningsområdet får föreningsflaggor användas. Kom ihåg TV-kamerorna så att flaggorna inte är i vägen för TV sändningen.

Visste Du att…

Du kan göra reklam för orienteringsevenemang på informationstavlan bredvid info. Ifall du vill göra reklam eller sälja varor på tävlingsområdet (tävlingscentralen, parkeringen och förläggningen) kom överens skriftligen med arrangörerna. Försäljning är tillåten endast med tillstånd av arrangörerna.

Enligt orienteringens grenregler är orienterare skyldig att hjälpa medtävlare som är skadad, sjuk eller annars i behov av hjälp. Orienterare är också skyldig – ifall tävlingsledningen kräver – att delta i sökande efter försvunnen tävlande.

Se från tävlingsdirektiv:

Förbjudna områden, Lagmaterial och Löpordning, Direktiv för de tävlande och Vätskeplatser.

Vad tycker du om Kangasala–Jukola? Arrangörerna vill gärna ha feedback. Sänd på adressen palaute.2019@jukola.com.

Välkommen till sommarnatt i Kangasala till det största Jukola genom tider!

Vi gör Jukola tillsammans en säker, ren och god humörens orienteringstävling och upplevelse!

Kangasala bjuder alla gäster till naturen och resande också efter Jukola!