Tävlingsinbjudan

Internationell stafettorienteringstävling, den 71:e Jukolakavlen och den 42:a Venlakavlen, Kangasala-Jukola, 15.-16.6.2019. Tävlingen arrangeras av Kangasala SK rf.

Kangasala-Jukolas tävlingsdirektiv, programblad och ”Så här går det till i Kangasala-Jukola” –direktiv offentliggörs som elektronisk version i maj 2019. Deltagarna förutsetts att ladda ner dessa på förhand.

Den 71:a Jukolakavlen

Stafett med sju sträckor för lag från orienteringsföreningar och andra sammanslutningar. I stafetten tävlar man om vandringspriset ”Lukkarin oppi” (Klockarens lära), som donerats av Kaukametsäläiset rf.

Sträcklängder Beräknad löptid Stigning
1. 10,9 km skymning/natt 69 min 280 m
2. 10,5 km natt 70 min 290 m
3. 13,2 km natt/gryning 87 min 340 m
4. 7,3 km gryning/dag 47 min 210 m
5. 7,8 km dag 48 min 230 m
6. 11,1 km dag 68 min 330 m
7. 12,9 km dag 77 min 350 m
Totalt 73,7 km 7 h 46 min 2030 m

 

I sträcklängderna ingår cirka 1200-1300 m snitsel. Gaffling förekommer på alla sträckor. Solen går ner 15.6.2019 kl. 23.06 och upp 16.6.2019 kl. 3.41. Tävlingen startar lördag 15.6.2019 kl. 23.00 med masstart.

Den 42:a Venlakavlen

Stafett med fyra sträckor för damlag från orienteringsföreningar och andra sammanslutningar. I stafetten tävlar man om vandringspriset “Venlan avaimet” (Venlas nycklar), som donerats av Kaukametsäläiset rf.

Sträcklängder Beräknad löptid Stigning
1. 6,0 km 40 min 140 m
2. 5,7 km 37 min 130 m
3. 7,3 km 50 min 150 m
4. 7,9 km 53 min 160 m
Totalt 26,8 km 3 h 00 min 580 m

 

I sträcklängderna ingår cirka 1200-1300 m snitsel. Gaffling förekommer på alla sträckor. Tävlingen startar lördag 15.6.2019 kl. 14.00 med masstart.

Gemensam information för båda stafetterna

I tävlingen följs Finlands Orienteringsförbunds grenregler samt arrangörernas direktiv. Orienteringsförbundets grenregler finns på förbundets internetsidor. Det är förbjudet att använda spikskor. Dubbskor är tillåtna. För vissa lag har arrangörerna reserverat utrustning för GPS-uppföljning under tävlingens gång. Detta lag nämnas i maj. Lag utsetta av arrangörerna använder nummervästar.

Uppgifter om det förbjudna tävlingsområdet finns på Kangasala-Jukolas internetsidor, ./sv/deltagare/forbjudet-traningsomradet/.

Tävlingskarta och stämpling

Offset-tryckt orienteringskarta 1:10 000, ekvidistans 5 m, ISOM2017.
Kartritare Janne Weckman 06/2017 – 10/2018. Karta är i en plastficka. Elektronisk stämpling, Emit.

Deltaganderätt

Deltagarna behöver inte ha Finlands Orienteringsförbunds tävlingslicens. De personuppgifter som uppges måste vara korrekta. Föreningarna och de som utför anmälningarna ansvarar för att informationen är korrekt. I Jukola-kavlen får även damer delta, även de som har orienterat i Venla-kavlen.

I sammansatta lag (övriga än orienteringsföreningars lag) får högst två 17-39-åriga löpare med en ranking av första klass delta. Begränsningen gäller kvinnor endast i Venla-kavlen. Endast lag som representerar en orienteringsförening kan tävla om seger, prisplaceringar och poäng i vandringspriser.

I synnerhet utländska orienterare påminns om att det är tillåtet att i Finland under tävlingssäsongen (1.1. – 31.12.) representera endast en förening. I tävlingen har år 2004 och tidigare födda rätt att delta.

Anmälan och betalning

Anmälan görs från och med 3.12.2018 på Kangasala-Jukolas internetsidor ./sv/. De behövliga lösenorden sänds i november 2018 med e-post till de föreningar och sammanslutningar som deltog i Lahti-Hollola Jukola 2018. Föreningar, sammanslutningar och privatpersoner, som inte har lösenord från tidigare år, erhåller lösenord när de registrerar sig i anmälningssystemet.

Ett lag måste ha minst tre Emit-brickor. Samma bricka kan inte användas av två olika lag i samma kavle. Samma bricka kan dock användas i både Jukola och Venlakavlen. Emit-brickor kan hyras ut från arrangörerna tills 9.5.2019 med pris 20 €/st, varefter hyran är 40 €/st. Behovet av hyrbrickor måste ovillkorligen uppges vid anmälningen. Emit-brickornas nummer behöver inte uppges på förhand, utan de registreras i resultatservicen när den tävlande kommer in på start- och växlingsområdet.

Anmälningstidtabell och deltagaravgifter och övriga avgifter som betalas på förhand framgår av nedanstående tabell. Betalningar görs via nätbank i samband med anmälan/reservering. Reserveringen bör vara betald före anmälningstrappans stängning, för att priset skall vara giltigt.

För ändringar efter betalningen debiteras 20 € / förändring. Lagen bör iaktta speciell noggrannhet vid anmälningen.

 Deltagaravgifter 31.1.2019  9.5.2019   29.5.2019
senast kl 23.59 senast kl 23.59 senast kl 23.59
Venla/lag 180 € 215 € 360 €
Jukola/lag 315 € 377 € 630 €

Startordning går enligt förra årets resultat för de lag, som har anmälat sig senast 9.5.2019. De lag som har anmält och betalt sig efter dessa datum ska lottas till slutet av startlista. Vid frågor om startordning bör de skickas direkt till tävlingens teknisk ledare Jaakko Lajunen (jaakko.lajunen@jukola.com).

Anmälda lag har rätt att annullera sitt deltagande före den egentliga anmälningstidens utgång 9.5.2019 kl. 23.59 (ej under efteranmälningstiden), och deltagaravgiften returneras. För returnerade anmälningsavgifter avdras 20 € / annullerat lag. Anmälningsavgifter returneras inte efter den egentliga anmälningstidens utgång.

Övriga avgifter 9.5.2019 29.5.2019  
senast kl 23.59 senast kl 23.59  
Logikostnader
Tältplats, 10 m x 10 m 30 € 60 €
Tält uppfört av arrangörerna 245 € 490 €
Vindskyddsavgift
Vindskyddsplats, 6 m x 5 m 50 € 100 €
Parkeringsavgifter
Husbil/-vagn 50 €  100 €
Personbil/motorxcykelyörä 20 € (från info), 25 € (vid parkeringsplatsen)
EMIT-hyra                    20 € 40 €

 

Laguppställning

Laguppställningen skall anmälas på nätet i samband med anmälan eller senare med användande av lösenord. Laguppställningen kan också anmälas i förväg som icke offentlig. Laguppställning blir offentlig fredag 14.6.2019 kl. 18.00.

Lagsuppställningarna för båda kavlarna skall anmälas på nätet senast fredag 14.6.2019 kl. 18.00. Efter detta kan ändringar göras i undantagsfall. Närmare upplysningar hittas i tävlingsdirektiven som publiceras på Kangasala-Jukolas internetsidor i maj 2019.

Tävlingsnumror (obs! inkluderar EJ säkerhetsnålar) och övrigt material delas ut först när laguppställningen har anmälts och deltagar- och andra kostnader är betalda.

Logi

Allt logi vid tävlingsarenan skall reserveras och betalas i samband med reservationen i anmälningssystemet. Reservationssystem för logi öppnas samtidigt med anmälan 3.12.2018. Logiplatsen bekräftas efter att betalningen mottagits. Logipriser med pristrapporna finns i en särskild tabell. Tältplatserna är belägna runt av tävlingscentralen på åker i 10 m x 10 m areal. Tältplatsernas avstånd till växlingsplatsens ingång är cirka 300-1200 meter.

Arrangörerna har reserverat 396 st färdigt resta, ouppvärmda större tält (för 16 personer). Tälten är placerade högst 200-600 meter från ingången till växlingsplatsen. Tälten reserveras i sin helhet.

Utländska lag reserverar och betalar tälten i samband med anmälningen senast 9.5.2019. Eventuella lediga tält kan reserveras per e-post toimisto.2019@jukola.com.

Annonser om lokala, privata logimöjligheter finns på Kangasala-Jukolas internetsidor ./en/accommodation/.

Parkering för husbil- och vagn ligger högst 2800 m från tävlingscentralen. Det finns begränsad antal platser och de delas ut i reservationsordning. Platserna bör reserveras och betalas på förhand i anmälningssystemet.

Information om andra logialternativ finns på Kangasala-Jukolas internetsidor.

Föreningarnas vindskyddsområde

Föreningar och sammanslutningar kan reservera plats för vindskydd i närheten av mål- och växlingsområdet. Det finns cirka 280 vindskyddsplatser. De föreningar som anmäler minst 8 lag (Jukola+Venla) har rätt att reservera två platser. Alla som vill ha vindskyddsplats gör reserveringen i reservationssystem. De lag som placerade sig bland de 50 bästa i Jukola 2018 har rätt att reservera platserna 1-50. Reservering och betalning bör ske före 31.1.2019.

Tävlingsarena

Tävlingscentralen är belägen i Heponiemi, 12 km sydost från Kangasala centrum. Tävlingscentralen öppnar fredag 14.6.2018 kl. 10.00. På tävlingscentralen finns bl.a restaurang, första hjälp och info samt försäljnings- och demonstrationspunkter. Det finns ingen möjlighet till logi vid tävlingsarenan innan den öppnas.

Ankomst och vägvisning

Noggranna direktiv för ankomst och vägvisning finns på Kangasala-Jukolas internetsidor i maj 2019 och i “Så här går det till i Kangasala-Jukola”. Vägvisningen är utplacerad från och med 15.6.2019 kl. 10.00. Arrangörernas vägvisning måste följas.

Information om andra transportalternativ meddelas senare på Kangasala-Jukolas internetsidor ./sv.

Parkering och parkeringsavgifter

All parkering till evenemanget måste följa arrangörernas instruktioner till de olika parkeringsområdena. Personbilarna parkeras på ett åkerområde högst 2000 m gångavstånd  från tävlingscentralen. Inbjudna gäster och specialgrupper parkerar bredvid tävlingscentralen.

Personbilarnas och motorcyklarnas parkeringsavgift vid betalning på förhand till Jukola-info eller Jukola-butiken är 20 €. För de som betalar på parkeringsplatsen är avgiften 25 €.

Husbilar och -vagnar: Se under punkten Logi.

Busshållplatserna är belägna cirka 500-800 meter från tävlingscentralen. Föreningsbussar som använder den ordnade parkeringen skall reservera plats via anmälningssystemet senast 29.5.2019. Bussarna parkeras cirka 15 km från tävlingscentralen och ingen parkeringsavgift uppbärs.

En skild parkeringsplats för cyklar, mopeder och motorcyklar finns vid tävlingscentralen. Cyklar och mopeder parkerar gratis.

Aktiviteter för barn

För barnen finns “Barnens värld” med olika fritidsaktiviteter.

Omklädning och tvätt

Omklädning sker i klubbtälten. I tävlingscentralen finns duschar med varmt vatten och bastu mot avgift (bastuavgift 5 €).

Fotografi och video

Evenemangen skall fotograferas och filmas. Att anmäla och ankomma till evenemangen godkänner du villkor, att material tagits av dig kan användas till information och marknadsföring. Material säljs eller överlåtas inte vidare.

Träning

Träning är möjligt på Kangasala-Jukolas träningskartor. De kan beställas från Kangasala-Jukolas kansli toimisto.2019@jukola.com och efter fredag 14.6.2019 från info vid tävlingscentralen. Mera information om träning finns på Kangasala-Jukolas internetsidor. Under tävlingshelgen finns det möjlighet till träning i tävlingscentralens närhet. Kartorna finns på info.

Funktionärer

Tävlingsledare                      Harri Virta, harri.virta@jukola.com, 040-5656357

Generalsekreterare              Antti Rantala, antti.rantala@jukola.com, 041-4343394

Marknadsföring                   Asko Vesanen, asko.vesanen@jukola.com, 050-3601523

Kommunikationschef         Outi Hytönen, outi.hytonen@jukola.com, 0400-772574

Kart- och banansvarig        Mikko Heikkinen, mikko.heikkinen@jukola.com, 0400-750884

Banläggare                            Jarkko Liuha, jarkko.liuha@jukola.com, 044-3274623

Petteri Laitinen, petteri.laitinen@jukola.com, 044-3346262

Bankontrollant                    Ilkka Kivisara, ilkka.kivisara@elisanet.fi, 040-5138243

Media                                    Minna Saarinen, minna.saarinen@jukola.com, 040-5751434

Inbjudna gäster                   Veikko Iittainen, veikko.iittainen@jukola.com, 040-5448030

Jukola-kansli                        toimisto.2019@jukola.com, 040-2594528

Teknisk ledare (TA)            Jaakko Lajunen, jaakko.lajunen@jukola.com, 0400-142222

 

Välkommen till 71. Jukola ja 42. Venla kavlarna!

Kangasala-Jukola kansli: toimisto.2019@jukola.com

Anmälning och direktiv: www.jukola.com/2019/sv

Tält och vindskyddsplatser: Reservationssystem

Hotell, stugor, enskild inkvartering, skolinkvartering: www.jukola.com/2019/majoitus

Finlands Orienteringsförbunds grenregler: www.suunnistusliitto.fi

Område med träningsförbud: ./sv/deltagare/forbjudet-traningsomradet/