Terräng och karta

Bild: Kartklipp från Kangasala Jukola -kartan ritad av Janne Weckman. Skala 1:10 000 och ekvidistans 5 meter.

Kangasala Jukola 2019 terrängbeskrivning

Tävlingsområdet i Kangasala Jukola är varierande vildmark där höjdskillnaden mellan den högsta och lägsta punkten är cirka 80 meter. Det finns få upptrampade stigar men skogsmaskiner har skurit spår i terrängen i stor utsträckning. Framkomligheten varierar mycket beroende på underlaget och sikten i terrängen är begränsad på grund av unga trädbestånd. Med lyckade vägval visar terrängen sina bästa sidor. För en bra prestation krävs beslutsamhet, seghet och ett hurtigt idrottssinne av orienteraren!

Gamla kartor över området

Heponiemi

Majaalahti

Bilder från terräng

Bilder: Antti Harkko

Bilder: Antti Harkko