Förbjudet träningsområdet

Det officiella förbjudna träningsområdet fram till 16.6.2019 finns markerat på kartan nedan.

Det är tillåtet att köra via Majaalahdentie, men inte att gå till skogen eller andra vägen på området.