Tävlingsdirektiv

42. Venlakavle

Tävlingen börjar med samstart lördagen 15.6.2019 kl. 14.00. Gå till incheckningen senast 20 minuter före start. Efter registering och tömning av Emit-korten fortsätter löpare till startområdet. Därefter sker fortsättningen enligt instruktionerna för ”Starter”.

Sträcka Längd Stigning Löptid Växlingstid
1. 5,8 – 5.9 km 140 m 40 min 14:40
2. 5,5 – 5,7 km 130 m 37 min 15:17
3. 7,1 – 7,3 km 150 m 50 min 16:07
4. 7,8 – 7,9 km 160 m 53 min
Totalt 26,8 km 580 m 3 h 00 min

 

Det ingår ca 1200–1300 m snitsling i banlängderna. Det är gaffling på alla etapper. För löpare födda år 2003–2004 rekommenderas etapp 2. Venlakavlens mål stängs kl 22.30.

71. Jukolakavlen

Tävlingen börjar med samstart lördagen 15.6.2019 kl. 23.00. Gå till inskrivningen senast 20 minuter före start. Efter registering och tömning av Emit-korten fortsätter löpare till startområdet. Därefter sker fortsättningen enligt instruktionerna för ”Starter”.

 Sträcka Längd Stigning Löptid Växlingstid
1. 10,7 – 10,8 km skymning/natt 280 m 69 min 00.09
2. 10,3 – 10,5 km natt 290 m 70 min 01.19
3. 13,1 – 13,2 km natt/gryning 340 m 87 min 02.46
4. 7,2 – 7,3 km gryning/dag 210 m 47 min 03.33
5. 7,7 – 7,8 km dag 230 m 48 min 04.21
6. 11,0 – 11,1 km dag 330 m 68 min 05.29
7. 12,8 – 12,9 km dag 350 m 77 min
Totalt 73,7 km 2030 m 7 h 46 min

 

Det ingår ca 1200–1300 m snitsling i banlängderna. Det är gaffling på alla etapper. För löpare födda år 2003–2004 rekommenderas etapper 4 och 5. Jukolakavlens mål stängs 16.6.2019 kl. 15.00

Tävlingsregler och direktiv

I tävlingen gäller Finlands Orienteringsförbunds (SSL) grenregler och arrangörernas direktiv. Grenregler (på finska) finns på hemsidan www.suunnistusliitto.fi och på Jukola-infons infotavla.

Terräng

Tävlingsterrängen befinner sig i Heponiemi i Kangasala kommun. I terrängen har tävlats senast år 2004 i nationell orienteringstävling. Områdets gamla karta kan ses på Jukola–infons infotavla och på Kangasala-Jukolas hemsidor.

Kangasala-Jukolas terrängstyp är varierande tavastländsk ödemark, var högsta och lägsta punktens höjdskillnad är cirka 80 meter. Det finns knappt människa trampade rutter i terräng, men maskinspår från skogsvård finns mycket. Löpbarhet varierar stort. Trädbestånd är mest ung och därefter är sikt i terrängen begränsad. Med lyckade vägval visar terrängen till löparna sina bästa sidorna. Det krävs beslutsamhet, seghet och rask idrottnöje från löparna.

TV-produktionens byggnadskonstruktioner i terrängen har inte utmärkts på kartorna och inte heller TV-kontrollerna på kontrollangivelserna. TV-filmfotografer kan röra sig i terrängen med sina kameror. Ytterligare kan stafetten bli filmad med TV-produktionens kamerakoptrar eller kamera-bilar.

Tävlingskarta och kontrollangivelser

Kartans skala är 1:10 000, ekvidistans 5 meter, kartnormerna enligt ISOM2017. Kartarbetet har gjort Janne Weckman 2017-2018. Kartans storlek är ca A3. Kartta är insatt i plastfodral. Kontrollangivelserna är tryckta på kartan. Koderna är tryckta intill kontrollnumret.

Under tävlingsveckoslutet finns det möjlighet att träna på modellkartan nära tävlingsterräng. Kartans bantryck och kontrollangivelser motsvarar tävlingskartan. På kontrollerna finns orienteringsskärm och kod. Kartorna säljs för 10 euro i tävlingsinfo från fredagaen 14.6.2019 kl 10.00.

Förbjudna områden

Förbjudna områden har utmärkts på tävlingskartan i bantrycksfärg. Ifall det förbjudna området omges av en enhetlig linje, har omkring motsvarande terrängområde utplacerats en enhetlig snitsel för att markera förbjudet område. Alla gårdsområden är förbjuden mark. I terrängen finns enstaka små förbjudna områden såsom fågelbon eller branter, som utmärkts i terrängen med snitsel för förbjudet område. Dessa områden har inte utmärkts på kartan.

Snitsel som markerar förbjudet område.

Banmarkeringar i Kangasala-Jukola

På vägar i tävlingsterräng kör arrangörens servicetrafik. Det är tillåtet för löpare att använda vägar under lopp om vägarna inte har förbjudats med snitsel för förbjudet område. (se tävlingsdirektiv – Kangasala Jukolas banmarkeringar). På banorna finns utmärkningar, som måste följas absolut nödvändigt. Dessa utmärkningar är begränsad med staketer och vita snitsel. Var försiktig när du rör sig på vägområdena!

På alla sträckor finns i en vägövergång i slutet av banan. Vid vägövergånget finns så kallat flyttbar snitsel (kanalavstängning), varifrån ska löpare styras att löpa turvis på bägge sidor avstängning. Instruktioner från arrangör måste följas absolut nödvändigt!

Kontroller och stämpling

Kontrollerna är identiska med modellkontrollen. Modellkontrollerna finns invid tävlingsinfon och ingångsporten till starten. På Jukola-kavlens etapper 1–4 är kontrollerna försedda med reflexer. Kontrollerna måste besökas i nummerordning. Kontrollens ordningsnummer och kontrollkod är tryckta på kartan invid kontrollringen. I tävlingen används växlings- och målstämpling.

I terrängen finns kontroller mycket nära varandra och på kontrollpunkter av samma typ. Löparen bör försäkra sig om rätt kontrollkod i kontrollangivelserna, som finns tryckta på kartan!

De sista kontrollerna

I bifogad bild representeras positionering för de sista kontrollerna. Från dessa kontrollerna finns en samlande snitsling till växlingen/målet. Var noggrann med att du stämplar på rätt sista kontroll!

Emit-stämpling

I tävlingen används Emit-stämplingssystem, anvisningarna angående systemet finns vid tävlingsinfon. Ett lag skall ha minst tre Emit-brickor. Samma Emit-bricka kan användas både i Venla-och Jukolakavlen. Samma bricka får inte användas på två etapper, som följer på varandra eller av skilda lag i samma stafett.

I lagmaterialet ingår för varje löpare ett granskningskort till Emit-brickan. Kortet skall fästas vid Emit-brickan. Löparen antecknar på granskningskortet förkortningen J (Jukola) eller V (Venla) samt lagnummer och sträcka. Fäst granskningskortet vid Emit-brickan med en liten tunn tejpbit.

Emit-kortet registreras i resultatsystemet i Emit-tältet efter ingång till start- och växlings området via “MARSMARS”-ingångsporten. Efter registreringen skall löparen tömma sin Emit-bricka vid nollställningspunkten. Löparen får inte mera byta Emit-bricka efter tömningen. Ifall löparens Emit-bricka inte kan avläsas till resultatsystemet, bytes åt löparen ett Emit-kort för 40 Euros hyravgift, då löparen inte kan starta med ett ickefungerande Emit-kort. Kortet måste returneras och betalas vid tävlingsinfon efter den egna etappen, då det egna Emit-kortet ges tillbaka.

Endast tävlare med tävlingsnummer får tillträde till start- och växlingsområdet. Efter nollställning av Emit-brickan får man inte avlägsna sig från start- och växlingsområdet. Emit-nollställningsstället öppnas 75 minuter före Venla/Jukola-starten, och det hålls öppet under hela stafetten för att stängas 30 minuter efter omstart.

Efter växlings- och målstämplingen avläses Emit-kortet till resultattjänstsystemet. Ifall oklarheter med stämplingen föreligger, visas tävlaren till klagomuren.

Hyrda Emit-kort skall returneras till tävlingsinfot lagvis på samma gång och i samma påse, som de fåtts i. För försvunna eller ickereturnerade Emit-kort debiteras 80 euro. Ifall Emit-kortet används endast i Venlakavlen, skall det returneras till tävlingsinfot genast efter Venlakavlen.

Se till, att du i Jukola använder en fungerande Emit-bricka. Endast orginal oöppnade Emit brickor är tillåtna i tävlingen.

Att i sista stund hyra Emit-kort kostar 40 euro/st. Ifall hyrda Emit-kort önskas tillsammans med lagmaterialet, måste hyrningen ske via anmälningssystemet senast den 29.5.2019.

Emit-kortets testningspunkt finns vid tävlingsinfo samt vid ingången till Emit-växlingsområdet. Sätt kortet i stämplingsenheten med ledljus. Om enhetens ”LED”-ljus blinkar är kortet i skick. Ifall kortet har för svagt batteri, kan det kanske inte avläsas i resultattjänstsystemet. Då måste den tävlande hyra ett kort.

Testa även stämplingen vid modellkontrollen, modellkontroller finns bredvid tävlingsinfo och ingångsporten. I terrängen, växlingen och målet stämplas på likadana stämplingsenheter. För att stämplingen skall registreras bör kortet tryckas ner i urgröpningen så djupt som möjligt. Då lämnar också spår på kontrollkortet på Emit-brickan. Därmed säkrar man också att kontrollbesöket kan utläsas från kontrollkortet på Emit-brickan, vilket vid störningar i registreringssystemet utgör bevis för att kontrollen besökts.

Starter

Starten är belägen på Heponiementie som går genom tävlingscentrum. Startområden är ingärdat. Distans från incheckning till start är lång och startledet är längre och smalare än i andra Jukolakavlar. På grund av långa startledet ska ingång till start vara graderad via så kallat ”startport”. Övergång till start börjar från bakerst raderna 40 minuter före start. Startport stängs 15 minuter före start. Försenade löpare får sitt karta efter start från Helppi-stationen cirka 10 minuter efter start.

Följ instruktionerna från speakern och funktionärerna på startområdet. De tävlande förflyttar sig till startplatsen enligt sitt startnummer cirka 8 minuter före start. Därefter stängs ingången till startområde. På startledet ska löpare sätta sig i rader med 10 löpare.

Kartorna delas ut till löparna, som bör kontrollera att han fått en karta som motsvarar egen tävlingsnummer. Det är den tävlandes ansvar vid start att se till att man har rätt karta. Kartan är stängd med tejp och det är förbjudet att öppna den före startskottet. Ifall kartan öppnas för tidigt diskvalificeras laget.

Försmarmakten skjuter startskottet samtidigt med överflygning och ljuseffekter. De tävlande får inte röra sig framåt innan startskottet skjutits. Lag som tjuvstartar eller förorsakar tjuvstart diskvalificeras. Utdelningen av kartorna och starten videofilmas.

Från start och växling finns heldragen snitsel på båda sidor om löpstigen till K-punkten (startplatsen). Man behöver inte stämpla vid K-punkten.

Startsnitselstigen är smal. Var försiktiga vid starten och omstarten.

Från startorganisering finns en skilt instruktion och teckning på Kangasala-Jukolas hemsidor.

Växling

Från sista kontrollerna ledar uppfångande snitsel till växling och mål. Tävlande som kommer till växling och mål delar på sig etappvis till egna växlings- eller målfållor. Vid delningen är etapperna tydligt märkta med etappnummer på tavlorna som är belägna ovanför respektive målfålla. OBS! Målfållornas numrering ändras under tävlingens gång. Ledarlagen på varje etapp styrs till fållan längst till vänster i löpriktningen. Funktionärer styr in lagen i rätta fållor.

När man kommer in till växling görs sk. växlingsstämpling, kartan överlåts till funktionärerna. Sedan fortsätter man till kartställningen och tar en karta med eget nummer, följande etapps karta.

Obs! Kartan tas från ställningen genom att lyfta den uppåt. Annars söndras kartpåsen.

Den tävlande överlämnar kartan till följande etapps löpare som väntar vid växlingsbommen. Lagens platser vid växlingsbommen framgår av numreringen.

Den tävlande är själv ansvarig för att han tar det egna lagets följande karta. Löparen som väntar vid växlingsbommen bör kontrollera att han fått rätt lag och etappkarta. Orientering med fel karta leder till diskvalificering.

Om startande löpare år svårt att hitta från växlingsbommen, finns en megafon på växlingsbommen som kan användas själv att kalla efter startande löpare. Om startande löpare hittas inte i rimlig tid, skall löparens karta föras till Helppi-stationen att vänta för löpare. Ifall lagets karta inte finns på kartställningen, bör den kommande löparen meddela om det till funktionären vid kartställningen varefter löpare och funktionären går tillsammans till Helppi-stationen vid växling. Helppi-stationens funktionär ger reservkartabiljett, som löpare tar till nästa löpare vid växlingsbommen. På reservkartabiljett finns en karta om reservkartastationens plats och kort skriftliga instruktioner.

Löpare som kommit försent till växlingen änmäler sig till Helppi-stationen efter inregistrering och tömning av Emit-brickan. Funktionären ger då tävlingskartan som den tidigare etappens löpare lämnat vid Helppi-stationen.

Endast löpare med tävlingsnummer har tillträde till växlingsområdet. Ingången till växlingsområdet sker via Emit-inskrivningen och Emit-tömningen. Inkommande löpare är synliga för de startande löparna ca 300 meter före växlingsbommen. På växlingsområdet finns datorskärmar där den väntande löparen kan kontrollera när det egna lagets löpare senast stämplat på en online kontroll.

På växlingsområdet södra ända finns WC och vätskestation. Första hjälp finns genast efter Emit-kontrollpunkten på växlingsområdets utgång. Vaihtoalueen eteläpäässä on WC ja vesipiste. Tävlande som kommit in för växling får avlägsna sig endast via Emit-kontrollpunkten.

Lagens växlingstider och placeringar fås från växlingsstämplingen. Växlings- och målstämpling övervakas genom inspelande videofilmning.

Tag hänsyn till övriga tävlande på målområdet före kartställningarna samt på båda sidor om växlingsbommen. Undvik uppvärmning på området där löparna springer ut. Löpare som väntar växling har reserverats en skilt uppvärmingsområde söderut från växlingsbommen till en åker- och skogsområde.

Stängning av växling och omstarter

Venlakavlens växling stängs lördagen 15.6.2019 kl. 18.30. För de lag som inte kommit till växling före kl 18.30 ordnas omstart för etapperna 2–4 från kartställningar kl. 18.45. Lagen bör infinna sig till Emit-inskrivningen senast 20 minuter före omstarten. De tävlande förflyttar sig till kartplanket 5 minuter före start enligt speakerns och funktionärernas direktiv. Omstarten sker enligt direktiv från speakern. Tjuvstartande lag diskvalificeras. Målet för Venlakavlen stängs kl 22.30.

Jukolankavlens växlings stängs söndagen 16.6.2019 kl. 8.45. För de lag som inte kommit till växling kl 8.45 ordnas 2 st omstarter från kartställningar.

7. sträckans omstart sker kl. 9.00. Incheckningen för dessa löpare bör ske senast kl 8.40. Efter emit-inskrivningen förflyttar sig 7. etappens tävlande till kartställningar 5 minuter före start enligt speakerns och funktionärernas direktiv.

2.–6. sträckornas löpare bör vara inskrivna senast 9.10.

2.–6. sträckornas omstarter sker kl. 9.30. Under den första omstarten styrs 2.–6. etappens löpare bort från startområdet, så att 7. etappens löpare kommer ut i skogen utan olyckor. 2.–6. sträckornas tävlande förflyttar sig till kartställningar cirka 5 minuter före start enligt direktiv från speakern och funktionärerna. Tjuvstartande lag diskvalificeras.

Jukolakavlens mål stängs kl 15.00 och kontrollernas borttagning påbörjas.

Mål

I båda stafetterna löper ankarsträckans löpare enligt skyltningarna till fållan längst till höger. De trettio första lagen får sin placering i den ordning som de korsar mållinjen och avgörs av måldomare. De övriga lagens ordningsföljd och tid bestäms enligt målstämplingen strax efter mållinjen. Stämplingstiden blir synlig när Emit-kortet kontrolleras. Målstämplingen övervakas genom videofilmning. Ankarlöpare för lag med prisplacering avläser sina Emit-brickor på målområdet. De övriga fortsätter i målfållan tills de kommer till Emit-kontrollpunkten.

Klagomur

Klagomuren är belägen i närheten av ingångsporten och Emit-kontrollen och är öppen från lördag 15.06. kl 13.10 till söndag 16.06. kl. 16.00. Möjliga diskvalificeringar av lag behandlas vid klagomuren vid behov tillsammans med lagledaren. Lagledare kan kallas till platsen enligt funktionärernas direktiv. Eventuella anmälningar om förseelser och protester skall lämnas under tävlingens gång till klagomuren eller tävlingsjuryns medlemmar endast skriftligen på papper. Den person som lämnar anmälan måste uppge person- och kontaktuppgifter!

Lag som avbrutit eller diskvalificerats

Lag som avbrutit eller diskvalificerats kan fortsätta tävlingen till mål. Lagets resultat syns på resultattavlan som avbrutet eller diskvalificerat. De tävlande växlar normalt. Om ett lag som har diskvalificerats eller avbrutit kommer till växling mindre än en halv timme efter det ledande laget, fördröjs laget i följande växling så att skillnaden till det ledande laget blir minst en halv timme. Lagets följande sträckas karta tas bort från kartställningen och ersätts med en gul blankett försedd med lagets tävlings- och etappnummer. Han ger den gula blanketten till följande löpare som väntar vid växlingsbommen. Den väntande löparen för den till Helppi-stationen, där löpare får en karta och tillstånd att starta när en halv timme förflutit från det ledande lagets växling.

Löpare som avbrutit i terrängen måste följa snitslingen till mål och gå vidare genom växlingsområdet till Emit-kontrollpunkten. Om löpare som avbrutit inte kan kan gå via växlingsområdet måste lagledaren eller första hjälppersonalen anmäla saken till klagomuren och återlämna lagets tävlingskarta. Laget anses som avbrutit om den tävlande anmäler det vid Emit-kontrollpunkten. Löpare som avbrutit i skogen pga skada återlämnar sin karta till första hjälppersonalen. Information om dessa avbrytande lag kommer upp på informationstavlan på Helppi-stationen.

Resultatservice och slutresultat

Under tävlingen finns resultaten på resultattavlan och på Kangasala-Jukolas hemsidor www.jukola.com/2019 samt Jukola applikation. Jukola applikaatiossa. Vid oklarheter skall lagen kontakta klagomuren.

Lag som avbrutit eller diskvalificerats meddelas på resultattavlan och ifall det berör tätlagen av speakern. De officiella resultaten finns på nätsidorna efter tävlingen.

Vätskeplatser och första hjälp

De vätske- och första hjälp -platser som finns i terrängen är tryckta på kartan med bantryckfärg enligt rådande direktiv. På vätskestationerna finns förutom vatten även Jukola kavlens officiella sportdryck Dexal, apelsin sportdryck. På vätskestationerna finns sopkärl, var muggar, gelförpackningar och övrigt avfall bör lämnas. Tänk på naturen och använd avfallskärlen. I några vätskestationer finns även WC.

Lagsammansättning

Lagen anmäler sina deltagare och löpordning på registration.jukola.com genom att använda de föreningsspecifika koderna. Båda stafetternas lagsammansättningar bör ske senast fre 14.6.2019 kl. 18.00. Lagsammansättningarna kan anmälas tidigare som icke-offentliga, varefter de automatiskt blir offentliga fre 14.6.2019 kl. 18.00 och syns därefter på Kangasala-Jukolas hemsidor.

Därefter kan ändringar i lagsammansättningen göras endast av vägande skäl till tävlingsinfo senast 30 minuter före ifrågavarande tävlingsstart.

Den som anmält lagen ansvarar för att lagmedlemmarnas personuppgifter är riktiga, samt att den mindre åldersgränsen följs. År 2004 och tidigare födda har rätt att deltaga.

Tävlingsmaterial

Tävlingsmaterialet finns att avhämtas från info fre 14.6.2019 kl. 10.00–22.00 och lö 15.6. klo 8.00–22.00. Tävlingsmaterialet överlåts endast mot avhämtningskortet som levererats till föreningarna, under förutsättning att alla avgifter är betalda och lagsammansättningarna är registrerade. Tävlingsmaterialets avhämtningskort levereras till föreningarna med e-post i början av juni.

Tävlingsmaterialet innehåller lagens tävlingsnumror, Emit-kontrollkort och Emit-kort som lånats av arrangörerna samt för särskilt utnämnda lag nummerlappsväst. Det föreningsvisa kartreturneringskortet finns i första hand i föreningens Jukola lag 1’s material. Tävlingsmaterialet innehåller inga säkerhetsnålar. Säkerhetsnålar finns till salu i info och Jukola-butiken till ett pris av 1 € / 4 st.

Tävlingsnumror

Tävlingsnumrorna motsvarar placeringarna för tätlagen i Jukola och Venla kavlarna år 2018. Föreningens första lag använder den lägsta tävlingsnummern. Streckkoden på nummerlappen måste vara oskadad vid ingången till start- och växlingsområdet.

Nummerlappen bör vara synlig i sin helhet under hela tävlingsprestationen. Nummerlappen bör fästas omsorgsfullt med fyra säkerhetsnålar.

Nummerlappsvästar delas ut åt utvalda lag. Dessa bör vara synliga i sin helhet och får inte övertäckas under tävlingen. Nummerlappsvästen måste hållas på tills utcheckning. Annars laget skall diskvalificeras. De lag som utvalts att använda GPS-uppföljning använder nummerlappsvästar. Nummerlappsvästarna delas ut på förhand i samband med övrigt tävlingsmaterial.

GPS-uppföljning

GPS-uppföljning används i båda budkavlarna på alla etapper. Lag som vägrar bära GPS-sändare utesluts ur tävlingen. GPS sändarna delas ut åt cirka 30 lag i både Venla och Jukola stafetten.

Arrangörerna hjälper till med att fästa GPS-sändaren och västen. Sändarna delas ut vid ingångsportens GPS-punkt. Sändaren, västen och nummerlappsvästen måste bäras från incheckningen tills laget har gjort Emit-stämplingskontrollen och returnerat GPS-sändaren. Sändaren måste tas på senast 15 minuter före egen start/växling. Under tävlingens gång kan arrangörerna byta ut lag som skall bära sändare. Lag som väljs ut under tävlingens gång använder normala tävlingsnumror.

Användning av egna GPS-sändare och mobiltelefoner under tävlingen

Registrerande GPS-sändare utan kartdisplay är tillåtna. Egna GPS-enheter som sänder i realtid är förbjudna, endast GPS-enheter som tillhandahålls av arrangörerna för en del av lagen är tillåtna. Sparade GPS-uppgifter får inte användas för att förbättra något lags prestationer. Sparad ruttdata får laddas upp på internet eller övriga tjänster först efter Jukolakavlens omstart på söndag.

Personlig mobiltelefon får bäras endast av säkerhetsskäl. Den måste vara avstängd på växlingsområdet och under tävlingen. Användning är tillåten endast i nödsituationer. Fotografering av kartan under tävlingens gång är förbjudet.

Lagledare

Lagledare och tränare har inte tillträde till start-, växlings- och målområdet. Vid behov kan serviceuppgifter ges från publikområden.

Intervjuer och fotografering

Löparna kan intervjuas efter Emit-kontrollen eller i presscentret. För de bästa lagen i båda stafetterna ordnas presskonferens i presscentret så fort som möjligt efter målgång. Lagen informeras skilt om presskonferensen.

Prisutdelning

De 25 bästa lagen i Jukolakavlen och de 25 bästa lagen i Venlakavlen belönas med medaljer och plaketter. Båda stafetternas bästa lag erhåller även hederspris. Alla prisutdelningar sker på festscenen.

Venlakavlens prisutdelning äger rum lö 15.6.2019 klo 19.00 i samband med Jukolafesten. De lag som får pris bör inta de platser som reserverats för dem bredvid festscenen senast kl 19.00. Jukolakavlens prisutdelning sker sö 16.6.2019 kl. 9.40. Alla Jukola lag som får pris bör komma till festscenen senast kl 9.30 till de platser som reserverats för dem bredvid festscenen. Lag som får pris får inte ta med sig reklamflaggor eller annat reklammaterial. Föreningsflagga eller annan logo är tillåten.

Jukolakavlens budskap

Enligt tradition uppläses Jukola-kavlens budskap efter segrande lagets målgång från Hiidenkivi, som ligger på programscenen.

Returnering av kartor

Venla och Jukola kavlens kartreturnering börjar söndag 16.6.2019 cirka kl. 9.30. Kartorna delas ut föreningsvis mot kartreturneringskortet som finns i första lagets tävlingsmaterial.

Ifall lagen önskar får man sina kartor sända per post mot en avgift på 10 €. Betalning och adressuppgifter till tävlingsinfo. För stora försändelser och försändelser utomlands tillkommer postavgifter enligt prislista som finns i info.

Ändringar i tävlingsdirektiven

Eventuella förändringar i tävlingsdirektiven publiceras vid behov. Tävlingsdirektiven finns till påseende vid tävlingsinfos infotavla samt på Kangasala-Jukolan hemsidor.

Tävlingsledning och viktiga funktionärer

Tävlingsledare

Harri Virta

040-5656357, harri.virta@jukola.com

General sekreterare

Antti Rantala

041-4343394, antti.rantala@jukola.com

Info och media

Outi Hytönen

040-0772574, outi.hytonen@jukola.com

Kart- och banansvarig

Mikko Heikkinen

040-6309292, mikko.heikkinen@jukola.com

Banläggare

Jarkko Liuha

044-3274623, jarkko.liuha@jukola.com

Petteri Laitinen

044-3346262, petteri.laitinen@jukola.com

 

Resultatservice

Kari Papinsaari

040-7744738, kari.papinsaari@jukola.com

 

Teknisk sakkunnig

Jaakko Lajunen

040-0142222, jaakko.lajunen@jukola.com

 

Bankontrollant

Ilkka Kivisara (Tampereen Pyrintö)

 

Tävlingsjury

Pj. Petri Paukkunen (Ms Parma)

Jouni Lipponen (Keravan Urheilijat)

Tuija Katajamäki (Kauhavan Wisa)